งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มิสซิสแฮเรียต เอ็ม. เฮ้าส์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง และทำงานในสยาม 20 ปี มิสเอ็ดน่า เอส. โคล ผู้กอบกู้โรงเรียนวังหลังและก่อสร้างวัฒนาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มิสซิสแฮเรียต เอ็ม. เฮ้าส์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง และทำงานในสยาม 20 ปี มิสเอ็ดน่า เอส. โคล ผู้กอบกู้โรงเรียนวังหลังและก่อสร้างวัฒนาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มิสซิสแฮเรียต เอ็ม. เฮ้าส์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง และทำงานในสยาม 20 ปี มิสเอ็ดน่า เอส. โคล ผู้กอบกู้โรงเรียนวังหลังและก่อสร้างวัฒนาวิทยาลัย ทำงานเพื่อสตรีไทยถึง 45 ปี

3 มิสเบอร์ธา เบล๊านท์ ( นางอาจวิทยาคม ) อดีตอาจารย์ใหญ่ มิสแอลิซ จูเลีย แอลลินวู้ด อดีตอาจารย์ใหญ่ มิสเฟย์ คิลแพททริค อดีตอาจารย์ใหญ่

4 ผู้จัดการ นางสาวประพิธ กุวานนท์ วาระการทำงาน พ. ศ. 2482 - 2499 นางสาวผิน หิตะศักดิ์ วาระการทำงาน พ. ศ. 2499 - 2515

5 ผู้จัดการ นางสาวประพิธ กุวานนท์ วาระการทำงาน พ. ศ. 2515 - 2518 นางสาวภิญโญ ณ นคร วาระการทำงาน พ. ศ. 2518 - 2524

6 ผู้จัดการ นางสาววรรณดี คันธวงศ์ วาระการทำงาน พ. ศ. 2524 - 2528 นางสาวเพ็ญเพ็ชร์ ณ นคร วาระการทำงาน พ. ศ. 2528 - 2530

7 ผู้จัดการ นางฉันทนา เทือกสุบรรณ วาระการทำงาน พ. ศ. 2530 - 2536

8 ผู้อำนวยการ นางฉันทนา เทือกสุบรรณ วาระการทำงาน พ. ศ. 2536 - 2537 นางเสริมศรี ไชยเศรษฐ์ วาระการทำงาน พ. ศ. 2538 - 2551

9 อาจารย์ใหญ่ นางสาวอายะดา กีรินกุล วาระการทำงาน พ. ศ. 2483 - 2499 นางสาวประพิธ กุวานนท์ วาระการทำงาน พ. ศ. 2499 - 2518

10 อาจารย์ใหญ่ นางสาววรรณดี คันธวงศ์ วาระการทำงาน พ. ศ. 2518 - 2527 นางฉันทนา เทือกสุบรรณ วาระการทำงาน พ. ศ. 2527 - 2530

11 อาจารย์ใหญ่ นางเสริมศรี ไชยเศรษฐ์ วาระการทำงาน พ. ศ. 2530 - 2537 นางพรรณมหา วุฒิวโรภาส วาระการทำงาน พ. ศ. 2538 - 2551

12 ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ นางพัชราภรณ์ ดวงชื่น วาระการทำงาน พ. ศ. 2551 - 2555 ดร. วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์ วาระการทำงาน พ. ศ. 2551 - 2555

13 ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ ดร. สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ วาระการทำงาน พ. ศ. 2556 - ปัจจุบัน

14 God bless you


ดาวน์โหลด ppt มิสซิสแฮเรียต เอ็ม. เฮ้าส์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง และทำงานในสยาม 20 ปี มิสเอ็ดน่า เอส. โคล ผู้กอบกู้โรงเรียนวังหลังและก่อสร้างวัฒนาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google