งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ทำเนียบผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ทำเนียบผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ทำเนียบผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร

2 ทำเนียบผู้ก่อตั้งและผู้บริหารยุคแรก โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
มิสซิสแฮเรียต เอ็ม. เฮ้าส์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง และทำงานในสยาม 20 ปี มิสเอ็ดน่า เอส. โคล ผู้กอบกู้โรงเรียนวังหลังและก่อสร้างวัฒนาวิทยาลัย ทำงานเพื่อสตรีไทยถึง 45 ปี

3 ทำเนียบผู้ก่อตั้งและผู้บริหารยุคแรก โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
มิสเบอร์ธา เบล๊านท์ (นางอาจวิทยาคม) อดีตอาจารย์ใหญ่ มิสแอลิซ จูเลีย แอลลินวู้ด อดีตอาจารย์ใหญ่ มิสเฟย์ คิลแพททริค อดีตอาจารย์ใหญ่

4 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย นางสาวประพิธ กุวานนท์
ผู้จัดการ นางสาวประพิธ กุวานนท์ วาระการทำงาน พ.ศ นางสาวผิน หิตะศักดิ์ วาระการทำงาน พ.ศ

5 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย นางสาวประพิธ กุวานนท์
ผู้จัดการ นางสาวประพิธ กุวานนท์ วาระการทำงาน พ.ศ นางสาวภิญโญ ณ นคร วาระการทำงาน พ.ศ

6 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ผู้จัดการ
นางสาววรรณดี คันธวงศ์ วาระการทำงาน พ.ศ นางสาวเพ็ญเพ็ชร์ ณ นคร วาระการทำงาน พ.ศ

7 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย นางฉันทนา เทือกสุบรรณ
ผู้จัดการ นางฉันทนา เทือกสุบรรณ วาระการทำงาน พ.ศ

8 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ผู้อำนวยการ
นางฉันทนา เทือกสุบรรณ วาระการทำงาน พ.ศ นางเสริมศรี ไชยเศรษฐ์ วาระการทำงาน พ.ศ

9 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย อาจารย์ใหญ่
นางสาวอายะดา กีรินกุล วาระการทำงาน พ.ศ นางสาวประพิธ กุวานนท์ วาระการทำงาน พ.ศ

10 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย อาจารย์ใหญ่
นางสาววรรณดี คันธวงศ์ วาระการทำงาน พ.ศ นางฉันทนา เทือกสุบรรณ วาระการทำงาน พ.ศ

11 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย อาจารย์ใหญ่
นางเสริมศรี ไชยเศรษฐ์ วาระการทำงาน พ.ศ นางพรรณมหา วุฒิวโรภาส วาระการทำงาน พ.ศ

12 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ
นางพัชราภรณ์ ดวงชื่น วาระการทำงาน พ.ศ ดร.วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์ วาระการทำงาน พ.ศ

13 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ
ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ วาระการทำงาน พ.ศ ปัจจุบัน

14 God bless you


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ทำเนียบผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google