งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Complete Digital Resource Peer – enhanced learning 2013 Britannica Academic Online Edition ฐานข้อมูลบริทานิก้าออนไลน์ © 2013 Encyclopædia Britannica,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Complete Digital Resource Peer – enhanced learning 2013 Britannica Academic Online Edition ฐานข้อมูลบริทานิก้าออนไลน์ © 2013 Encyclopædia Britannica,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Complete Digital Resource Peer – enhanced learning 2013 Britannica Academic Online Edition ฐานข้อมูลบริทานิก้าออนไลน์ © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

2 June 2013 | Peer – enhanced learning The Complete Digital Resource  นักเขียนทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  เนื้อหาทันสมัย  ศูนย์รวมเนื้อหาจากหลายแหล่ง  ชุมชนของนักเขียน อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้  สามารถดูประวัติที่มาของบทความได้  มั่นใจได้ในแหล่งที่มาและประวัติศาสตร์ของเนื้อหา © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

3 June 2013 | Peer – enhanced learning The Complete Digital Resource Britannica Online  มีผู้ใช้ทั่วโลกทุกวันกว่า 100 ล้านคน  ตัวอย่างผู้ให้ความไว้วางใจใช้ฐานข้อมูล China Academy of Science, Peking University, Harvard University, University of Oxford, Edinburgh University, London Business School, The Sorbonne Paris, University College Dublin, Universiti Teknologi MARA (UITM) Malaysia, Australian National University  จำนวนมหาวิทยาลัยที่บอกรับเป็นสมาชิก : USA – 75% มาเลเซีย – 90% UK – 75% ออสเตรเลีย – 70% ไอร์แลนด์ – 100% ฟินแลนด์ – 100% นิวซีแลนด์ – 70% © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

4 June 2013 | Peer – enhanced learning ตัวอย่างนักเขียนของเรา ContributorTitle/occupationArticle title Bill ClintonFormer U.S. President"Dayton Accords" Condoleezza RiceFormer U.S. Secretary of StateForthcoming (Foreign Policy) Desmond TutuSouth African Anglican Archbishop/Nobel Prize for Peace, 1984 "Truth and Reconciliation Commission" Jimmy CarterFormer U.S. President/Nobel Prize for Peace, 2002"Camp David Accords" Jody WilliamsInternational Activist/Nobel Prize for Peace, 1997 "The Campaign to Ban Landmines" Mairead Maguire Norhtern Ireland Peace Activist/Nobel Prize for Peace, 1976 "Peace People" Muhammad YunusBangladeshi Economist/Nobel Prize for Peace, 2006 Forthcoming: "Grameen Bank," "Microscredit," and "Social Business Sir John KeeganBritish Historian"Normandy Invasion" © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

5 June 2013 | Peer – enhanced learning หน้าโฮมเพจ ดูง่าย ครบถ้วน © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

6 June 2013 | Confident teachers, Confident students, Confident societies ระบบจะขึ้นรายการคำที่ค้นหาขณะที่ท่านพิมพ์ ถ้าสะกดผิด ระบบ ‘fuzzy search’ จะทำงานและช่วยแก้ไขคำผิดให้โดย อัตโนมัติ © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

7 June 2013 | Confident teachers, Confident students, Confident societies การค้นหาจะแสดงผลทั้งส่วนที่ ‘ สอบถามยืนยันสิ่งที่คุณ ค้นหา ’ (‘Did You Mean’) รวมถึงบทความที่มีคำที่ท่านค้นหา ปรากฎอยู่ในเนื้อหานั้น © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

8 June 2013 | Confident teachers, Confident students, Confident societies ระบบค้นหายังแสดงผลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องใน นิตยสาร อีบุ๊คส์ Primary Sources และ Year in Review © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

9 June 2013 | Confident teachers, Confident students, Confident societies ระบบค้นหายังแสดงผลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องใน นิตยสาร อีบุ๊คส์ Primary Sources และ Year in Review © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

10 June 2013 | Peer – enhanced learning มีการแสดงผลเป็นบทความ ลิงค์ เว็บไซท์ คำคม ที่เกี่ยวข้อง กับคำที่ค้นหา โดยทั้งหมดอยู่ในหน้าเดียวกันเพื่อสะดวกใน การค้นคว้า © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

11 June 2013 | Peer – enhanced learning รูปภาพ วิดีโอ จะถูกแสดงผลซ้อนบนหน้าผลการค้นหาเพื่อให้ ผู้ใช้ยังสามารถค้นหารูปภาพ วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับคำที่ค้นหา ทั้งหมดได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าเว็บนั้น © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

12 June 2013 | Peer – enhanced learning ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูด้านซ้ายเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในส่วนอ้างอิงอื่นๆ (“Other Reference”) © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

13 June 2013 | Peer – enhanced learning ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูด้านซ้ายเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในส่วน บทความที่เกี่ยวข้อง (“Related Articles”) © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

14 June 2013 | Peer – enhanced learning ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูด้านซ้ายเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในส่วน “EBooks, Magazines” © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

15 June 2013 | Peer – enhanced learning Article History - เมนูประวัติความเป็นมาของบทความและ ผู้เขียนทำให้ท่านทราบว่าบทความได้รับการปรับปรุงเมื่อใด และใครเป็นผู้ปรับปรุง © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

16 June 2013 | Peer – enhanced learning Workspace - ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูด้านซ้ายเพื่อเข้าถึงข้อมูล ที่เลือกเก็บไว้ในพื้นที่ส่วนตัว (“Personal Workspace”) © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

17 June 2013 | Peer – enhanced learning ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติม ตัดทอน ปรับเปลี่ยนเนื้อหาของ สารานุกรมเพื่อใช้เป็นพื้นฐานข้อมูลประกอบกับงานวิจัย ตนเอง © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

18 June 2013 | Peer – enhanced learning จากนั้นผู้ใช้สามารถเก็บบทความที่แก้ไขนั้นใน Personal Workspace ได้ © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

19 June 2013 | Peer – enhanced learning บรรณานุกรม (Citation) ท่านสามารถอ้างอิงบทความ ภาพ วิดีโอได้อย่างง่ายดาย โดยเลือกได้ว่าจะอ้างอิงในรูปแบบ MLA APA Harvard หรือ Chicago Manual of Style © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

20 June 2013 | Peer – enhanced learning หน้าบทความที่พร้อมค้นหาในหน้าเดียว • เข้าถึงสื่อมัลติมีเดีย ทั้งรูปภาพ และวิดีโอ • บทความที่เกี่ยวข้อง • บทความแนะนำเพิ่มเติม • มีพื้นที่สำหรับอ่านมากขึ้นอย่างสบาย • มีบรรณานุกรมให้ใช้อ้างอิง • เครื่องมือสำคัญ คือ ดูลิงค์ บทความหรือสื่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ค้นหา ได้ในหน้าเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องออกจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่ง © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

21 June 2013 | Peer – enhanced learning การสร้างพื้นที่ส่วนตัว หรือ Workspace © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

22 June 2013 | Peer – enhanced learning ท่านสามารถแสดงหน้า Workspace และข้อมูลส่วนตัวแบบ เต็มหน้าได้โดยคลิกที่ My Britannica ที่ปรากฎบนมุมบนด้าน ขวามือ © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

23 June 2013 | Peer – enhanced learning ท่านสามารถเลือกให้ผู้ใช้ Britannica อื่นเห็นหน้าข้อมูล ส่วนตัวท่านได้ © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

24 June 2013 | Peer – enhanced learning Workspace เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ได้ จัดเก็บ เรียกดู และแบ่งปันข้อมูลหรือสื่อมัลติมีเดียได้ © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

25 June 2013 | Peer – enhanced learning ท่านสามารถตั้งชื่อโปรเจคและแบ่งให้ผู้ใช้ท่านอื่นเห็นได้ © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

26 June 2013 | Peer – enhanced learning คลิกสองครั้งติดกันบนคำใดก็ได้ในบทความ พจนานุกรม ออนไลน์จะแสดงความหมายของคำๆนั้นให้ ถ้าต้องการฟัง การออกเสียงให้ คลิกบนลำโพงสีแดง © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

27 June 2013 | Peer – enhanced learning รูปแบบและเครื่องมืออื่นๆ – ชมการสาธิตวิธีใช้ (View Demos) © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

28 June 2013 | Peer – enhanced learning ชมการสาธิตวิธีใช้ โดยเลือกหัวเรื่องที่สนใจ เมื่อคลิกเข้าไป จะพบคลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานในหัวเรื่องที่เลือก © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

29 June 2013 | Peer – enhanced learning รูปแบบและเครื่องมืออื่นๆ – ส่วนที่แสดงบทความใหม่หรือ ปรับปรุง © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

30 June 2013 | Peer – enhanced learning รูปแบบและเครื่องมืออื่นๆ – พาดหัวข่าวประจำวันจาก New York Times และ BBC © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

31 June 2013 | Peer – enhanced learning รูปแบบและเครื่องมืออื่นๆ – Spotlights © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

32 June 2013 | Peer – enhanced learning เครื่องมือในการค้นคว้าอื่นๆ …… © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

33 June 2013 | Peer – enhanced learning กล่าวโดยสรุป © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc. • จำนวนบทความมากถึง 133,000 หัวเรื่อง รวมถึงอัตชีวประวัติจำนวน 23,000 เรื่อง • รูปภาพและภาพประกอบจำนวน 54,000 รูป รวมถึงแผนที่ 3,000 รูป • วิดีโอ ภาพแอนิเมชั่น คลิปเสียง จำนวน 4,800 ชิ้น • เว็บไซท์แนะนำที่คัดเลือกแล้วกว่า 100,000 ไซท์ • บทความจากนิตยสารและเจอร์นัลต่างๆกว่า 800 หัว • พจนานุกรมออนไลน์ที่มีคำศัพท์และคำเหมือน / คำตรงข้ามกว่า 225,000 คำ • คำคมกว่า 4,000 รายการ วรรณกรรมและบทเรียงความกว่า 400 รายการ

34 June 2013 | Peer – enhanced learning ทำไมต้องเลือกใช้ฐานข้อมูล Britannica © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc. • เนื้อหาเขียนโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา • มีกองบก.ดูแลทุกเนื้อหาข้อมูล • มีเนื้อหาที่เป็นกลาง โดยปราศจากอคติในประเด็นปัญหา หรือข้อขัดแย้ง • ปลอดจากสื่อที่ไม่เหมาะสม ทำให้ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ในการค้นคว้าวิจัย • เว็บไซท์ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาหรือประกาศโปรโมชั่นใดๆ • มีการจัดโครงสร้างและจัดระเบียบของเนื้อหาให้ค้นหาและใช้งานง่าย • สนับสนุนองค์ความรู้ครบถ้วนโดยให้แหล่งข้อมูลหลากหลาย อาทิ นิตยสาร เว็บ ไซท์ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว • สมาชิกนักเขียนประกอบไปด้วย ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ผู้ได้รับรางวัลพูลิเซอร์ นักวิชาการแนวหน้า นักเขียน ศิลปิน ข้าราชการ และนักกิจกรรมในสาขาต่างๆ

35 Peer – enhanced learning 2013 Britannica Academic Online Edition © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.


ดาวน์โหลด ppt The Complete Digital Resource Peer – enhanced learning 2013 Britannica Academic Online Edition ฐานข้อมูลบริทานิก้าออนไลน์ © 2013 Encyclopædia Britannica,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google