งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Case study แพทย์หญิง กาญจนา พิทักษ์วัฒนานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Case study แพทย์หญิง กาญจนา พิทักษ์วัฒนานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Case study แพทย์หญิง กาญจนา พิทักษ์วัฒนานนท์
อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาท แพทย์ประจำศูนย์สมอง โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

2 ชักเกร็ง กระตุก หมดสติ
Syncope Cardiogenic shock Stroke / TIA / SAH / ICH Movement disorder , Tic , Myoclonus , Dystonia Sleep disorder : narcolepsy , cataplexy Epilepsy Migraine with aura Hypoglycemia / Hyperglycemia Delirium tremen EEG : Epileptiform discharge

3 Inter ictal seizure PET : มีการลดลงของ regional cerebral blood flow และ regional cerebral oxygen metabolism แต่มีการเพิ่มขึ้นของ oxygen extraction ที่บริเวณที่ผิดปกติ ทำให้สงสัยว่า ลักษณะที่พบอาจเป็นการขาดเลือด SPECT : พบการลดลงของ regional cerebral blood flow ซึ่งศึกษา ด้วย 99m Tc-HMPAO เช่นเดียวกับการตรวจด้วย PET และมีความสัมพันธ์ กับการมี inter ictal spike ใน EEG EEG : inter ictal spike , epileptiform discharge

4 Ictal seizure F-FDG จับเนื้อสมองได้ช้า แต่ในช่วงที่มีการจับเนื้อสมอง อยู่ในช่วงกำลังชักอยู่ ทั้งหมด การเกิด epileptic discharge หรือ electrical discharge กระตุ้นให้ บริเวณต้นกำเนิดชัก มีการจับสารรังสี F-FDG มากขึ้น ตรวจพบ regional cerebral blood flow เพิ่มขึ้นในบริเวณที่เป็นต้น กำเนิดชักโดยเพิ่มมากถึง 300 % จากการทดลองพบว่า การเพิ่มขึ้นของ regional cerebral blood flow เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประจุบวกนอกเซลล์ คือ ไฮโดรเจน และ โพแทสเซียม

5 Post ictal seizure พบการลดลงของ regional cerebral blood flow มากกว่าช่วง inter ictal period พบการลดลงของ regional cerebral oxygen metabolism มากกว่า ช่วง inter ictal period การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสัมพันธ์กับระดับของ lactate ในสมอง

6 Narcolepsy : falling asleep
Sleep attacks : while eating , talking , running Cataplexy : atonia when laughter Sleep paralysis : paralysis while awakening or asleep Hypnagogig /Hypnopompic hallucinations : vivid imagery while asleep or awakening MSLT (multiple sleep latency test) The onset of REM sleep within 15 mins of falling asleep during >/= 2 of the nap opportunities

7 Sleep apnea : gasping for air
Obesity , macroglossia , micrognathia Excessive daytime sleepiness Insomnia Snoring Dry mouth Hearing loss Morning headache Impaired cognition : memory , attention , concentration , personality change PSG ( polysomnogram ) Decreased oxygen saturation Apnea / hypopnea

8 Creutzfeldt-Jacop disease
Rapidly progressive dementia Myoclonic jerks : triggered by auditory or tactile stimuli Cerebellar dysfunction : Ataxia Pyramidal & Extrapyramidal signs Neuropsychiatric disturbances Akinetic mutism Cortical blindness Vegetative state and death within first year EEG : slow background , periodic di- or triphasic sharp complexes , symmetric and synchronous complexes

9 Dementia Dementia Pugilistica : นักมวย
Pellagra : vitamin B6 , B12 deficiencies Wernicke’s : thiamine deficiencies Chronic subdural hematoma Binswanger’s disease : โรคความดันโลหิตสูง Dialysis demantia : โรคไตวาย AIDS-demantia complex Alzheimer’s disease Parkinson’s disease

10 Moyamoya ในภาษาญี่ปุ่นหมายถึง หมอกควันคล้ายควันบุหรี่
เป็นโรคหลอดเลือดสมองที่เรื้อรัง และมีการดำเนินโรคค่อยๆเป็นมากขึ้น มีลักษณะการตีบและอุดตันของหลอดเลือดขนาดใหญ่บริเวณฐานสมอง ทำให้มีหลอดเลือดขนาดเล็ก collateral circulation เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อาการ : ความจำแย่ลง พูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก อาจมีชัก บุคลิกภาพ เปลี่ยนแปลง ลานสายตาผิดปกติ ปวดศรีษะ การเคลื่อนไหวแบบผิดปกติ วินิจฉัยโรคจาก cerebral angiography EEG : posterior or centrotemporal slowing ในช่วงหายใจเร็วจะพบ monophasic slow waves “ build up ” ในช่วงที่หยุดการหายใจเร็วจะพบ “ rebuild up ” phenomenon

11 Moyamoya


ดาวน์โหลด ppt Case study แพทย์หญิง กาญจนา พิทักษ์วัฒนานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google