งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ในเมื่ออีก 100 ปี ข้างหน้า “ ในเมื่ออีก 100 ปี ข้างหน้า จะไม่มีเราอยู่อีกแล้ว …”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ในเมื่ออีก 100 ปี ข้างหน้า “ ในเมื่ออีก 100 ปี ข้างหน้า จะไม่มีเราอยู่อีกแล้ว …”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ในเมื่ออีก 100 ปี ข้างหน้า “ ในเมื่ออีก 100 ปี ข้างหน้า จะไม่มีเราอยู่อีกแล้ว …”

2 “… ดังนั้นไม่มีอะไร ต้องกลัว …” “… ดังนั้นไม่มีอะไร ต้องกลัว …”... พอกลอน ซา เสียง...

3 คำถามที่น่าสนใจคือ เราจะอยู่ ถึงอีก 100 ปีแน่หรือ ? ไม่ถึง หรอก บางคนอีก 50 ปี 20 ปี 10 ปี หรือพรุ่งนี้ก็ไม่อยู่แล้ว วันที่โลกจะไม่มีเราอยู่ มีจริงๆ... แถมจะมาถึงโดยไม่บอกกล่าว... แถมจะมาถึงโดยไม่บอกกล่าว

4 Steve Job ตายตอนอายุ 56... Michael Jackson ตายตอนอายุ 50... Whitney Hilton ตายตอนอายุ 48...

5 ... ไม่ต้องกลัวตายเพราะ ได้ตายอยู่แล้ว...

6 ... ไม่ต้องกลัวเจ็บ... ไม่ต้องกลัวเจ็บ เพราะคงเจ็บก่อนตายอยู่แล้ว...

7 ... ไม่ต้องกลัวชราเพราะ ยังไงก็ชราแน่นอน...

8 ... ไม่ต้องกลัวสูญเสียคนรัก... ไม่ต้องกลัวสูญเสียคนรัก เพราะวันนั้นต้องมาถึง...

9 ... ไม่ต้องกลัวถูกวิจารณ์ เพราะทำหรือไม่ทำก็ถูก วิจารณ์อยู่ดี...

10 ดังนั้นถ้ามีอะไรอยาก ทำก็ทำเลย ไม่ต้องหวาดกลัวหรือรอ อะไร เพราะอะไรที่ไม่กล้าทำ วันนี้ อีกสิบปีก็คงจะไม่กล้าทำ อยู่ดี

11 เรื่องอุปสรรคมันมีอยู่แล้ว มันเป็น เพียงการไม่เข้าคู่ เรื่องอุปสรรคมันมีอยู่แล้ว มันเป็น เพียงการไม่เข้าคู่ จังหวะเวลามันไม่ได้ แต่ถ้าเราได้ ลองทำ ได้ลองร่างเส้น ร่างหลายๆ เส้น สุดท้ายเราก็จะเจอ ร่างหลายๆ เส้น สุดท้ายเราก็จะเจอ เส้นที่ถูกเอง เส้นที่ถูกเอง

12 และดีไม่ดีภาพร่างชีวิต ของเรา อาจจะได้ตัดเส้นและลงสี สวยงาม เหมือนอย่างภาพโมนาลิ ซ่า ที่มีอายุมากกว่า 500 ปีก็ ได้

13 และถึงแม้อีก 100 ปีข้างหน้าเราจะ ไม่อยู่แล้ว และถึงแม้อีก 100 ปีข้างหน้าเราจะ ไม่อยู่แล้ว แต่เรื่องราวชีวิตที่เราทุ่มเททำอะไร สักอย่าง อาจจะถูกจดจำและจัด แสดงไปตลอดกาลก็ได้ อาจจะถูกจดจำและจัด แสดงไปตลอดกาลก็ได้ ใครจะรู้... ใครจะรู้...

14 พอกลอน ซาเสียง เกิด : 18 มิถุนายน 1982 เกิด : 18 มิถุนายน 1982 การศึกษา : คณะสถาปัติ ยกรรมศาสตร์ การศึกษา : คณะสถาปัติ ยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำงาน : กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ a book คติประจำใจ : ผมจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัด งานอดิเรก : เขียนนิยาย เขียนบทความ วาดรูป

15 พอกลอน ซาเสียง.(2555). คนทำหนังสือวันยังค่ำ. เรามี เวลาแค่ 100 ปีที่จะมีชีวิต. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 56 จาก http://porglon.exteen.com/20120901/entry

16 จัดทำ โดย นางสาวมาริษา ชินบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก


ดาวน์โหลด ppt “ ในเมื่ออีก 100 ปี ข้างหน้า “ ในเมื่ออีก 100 ปี ข้างหน้า จะไม่มีเราอยู่อีกแล้ว …”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google