งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ “การเมือง” หรือ “22 ปี ผ่านไปไวเหมือนโกหก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ “การเมือง” หรือ “22 ปี ผ่านไปไวเหมือนโกหก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ “การเมือง” หรือ “22 ปี ผ่านไปไวเหมือนโกหก
ไปเมืองลาวเมื่อ พ.ศ. 2530 กับ อ. ทวี หมื่นนิกร- เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ “การเมือง” หรือ “22 ปี ผ่านไปไวเหมือนโกหก ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 5 สิงหาคม 2552/2009

2 ธาตุหลวง เวียงจัน เมษายน ๒๕๓๐

3 หอพระแก้ว เวียงจัน เมษายน ๒๕๓๐

4 ประตูชัย เวียงจัน เมษายน ๒๕๓๐

5

6 เยี่ยมคำนับ ภูมี วงวิจิต รักษาการประธานประเทศ

7

8 “องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์”

9

10 วิทยาลัยสร้างครูดงโดก เวียงจัน
ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

11

12

13 หงา คาราวาน “คนกับควาย” ที่เวียงจัน ๑๐ เมษายน ๒๕๓๐

14

15 “ดิ้น” ที่ “ห้วยหินคันนา” นอกเมืองเวียงจัน ๑๒ เมษายน ๓๐

16 โพนสวัน เชียงขวาง พวน ทุ่งไหหิน

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 โพนสวัน เชียงขวาง พวน ทุ่งไหหิน เมษายน ๒๕๓๐

30

31

32

33

34 อ.ทวี หมื่นนิกรที่เชียงขวาง เมืองพวน ทุ่งไหหิน

35

36

37

38

39 ทุ่งไหหิน ไหใบใหญ่ของท้าวฮุ่งขุนเจือง และ “นักปฏิวัติลาว”

40

41

42 เตซาวแปด T28 สนามบินล่องแจ้ง เชียงขวาง อดีตฐานที่มั่นของวังปาว และ CIA
ถูกพิชิตโดยนักปฏิวัติลาวและท่านอุดม ขัตทิยะ

43

44

45 ดื่มสามัคคีเหล้าพวน ท่านอุดม ขัตทิยะ เชียงขวาง ทุ่งไหหิน

46

47

48

49

50 โพนสวัน เชียงขวาง พวน ทุ่งไหหิน

51

52 ถ้ำช้าง เวียงไซ ประธานแขวงหัวพัน ถ้ำของนักปฏิวัติลาว

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 The Past is a Foreign Country, they do things different there.

69 ทวี หมื่นนิกร ที่หลวงพระบาง สงกรานต์ปีใหม่ลาว ๒๕๓๐ ปีนั้นเถาะกระต่าย

70 มลายสิ้น ทั้งอินทรีย์
พฤษภ ผกาสร อีกกุญชร อันปลดปลง โททนต์ เสน่งคง สำคัญหมาย ในกายมี นรชาติ วางวาย มลายสิ้น ทั้งอินทรีย์ สถิตทั่ว แต่ชั่วดี ประดับไว้ ในโลกา


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ “การเมือง” หรือ “22 ปี ผ่านไปไวเหมือนโกหก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google