งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรม
บทที่ 3 ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรม ภาษาระดับต่ำ ภาษาเครื่อง, ภาษาแอสเซมบลี ภาษาระดับสูง ภาษา C, ภาษาเบสิก, ภาษาฟอร์แทรน องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล

2 การแปลภาษาคอมพิวเตอร์
ใช้แปลภาษาจากระดับสูงไปสู่ระดับต่ำ Compiler Interpreter ใช้แปลภาษาแอสเซมบลีไปเป็นภาษาเครื่อง แอสเซมเบลอร์ องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล

3 ข้อดีและข้อเสียของภาษาแอสเซมบลี
สามารถเขียนโปรแกรมให้มีขนาดเล็กที่สุด โปรแกรมที่ได้สามารถทำงานด้วยความเร็วสูง สามารถเขียนโปรแกรมจัดการกับฮาร์ดแวร์ได้โดยตรง ข้อเสีย เขียนโปรแกรมได้ยาก แก้ไขโปรแกรมลำบาก ไม่มีโครงสร้างข้อมูลระดับสูง เช่น Array ไม่สามารถนำโปรแกรมที่สร้างขึ้นไปใช้กับเครื่อง ต่าง CPU ได้ องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google