งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

204221 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล บทที่ 3 ภาษาสำหรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "204221 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล บทที่ 3 ภาษาสำหรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 204221 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล บทที่ 3 ภาษาสำหรับ เขียนโปรแกรม • ภาษาระดับต่ำ – ภาษาเครื่อง, ภาษาแอสเซมบลี • ภาษาระดับสูง – ภาษา C, ภาษาเบสิก, ภาษาฟอร์ แทรน

2 204221 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล การแปลภาษา คอมพิวเตอร์ • ใช้แปลภาษาจากระดับสูงไปสู่ ระดับต่ำ –Compiler –Interpreter • ใช้แปลภาษาแอสเซมบลีไปเป็น ภาษาเครื่อง – แอสเซมเบลอร์

3 204221 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ข้อดีและข้อเสียของ ภาษาแอสเซมบลี ข้อดี • สามารถเขียนโปรแกรมให้มีขนาดเล็กที่สุด • โปรแกรมที่ได้สามารถทำงานด้วยความเร็วสูง • สามารถเขียนโปรแกรมจัดการกับฮาร์ดแวร์ได้โดยตรง ข้อเสีย • เขียนโปรแกรมได้ยาก • แก้ไขโปรแกรมลำบาก • ไม่มีโครงสร้างข้อมูลระดับสูง เช่น Array • ไม่สามารถนำโปรแกรมที่สร้างขึ้นไปใช้กับเครื่อง ต่าง CPU ได้


ดาวน์โหลด ppt 204221 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัณฑิติ พัชรรุ่งเรือง จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล บทที่ 3 ภาษาสำหรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google