งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Exhibition. MICE MeetingIncentivesConventionsExhibition.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Exhibition. MICE MeetingIncentivesConventionsExhibition."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Exhibition

2 MICE MeetingIncentivesConventionsExhibition

3 ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒ “ การแสดงผลงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรม ให้คนทั่วไปได้ชม ” หรือกิจกรรม ให้คนทั่วไปได้ชม ” นิทรรศการ

4 “ เครื่องมือการตลาด ในการนำพาผู้ซื้อมาพบกับผู้ขายหรือกลุ่มผู้ที่มีความสนใจ จะทำธุรกิจร่วมกัน ” นิทรรศการ

5 จัดนิทรรศการไปทำไม - เพิ่มยอดขายและบริการ - เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ - เพื่อการรับรู้ จดจำตราสินค้า - เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่องค์กร

6 Event not Exhibition Event is a part of Exhibition

7 Trade Exhibition Business - Business Consumer Exhibition Business - Visitors

8 Trade Exhibition เกิดยาก ตายยาก Consumer Exhibition เกิดง่าย ตายง่าย

9 Type of Exhibition - World Class - Internationa l - Regional - Local

10 World Class 12 Million visitors 2 Million sq.m. exhibited 170 Nations participated Hanover Expo 2000

11 International 100,000-1,000,000 visitors 100,000 sq.m. exhibited Comdex / Frankfurt Motor Show

12 Regional Local & Regional visitors 10,000-100,000 sq.m. exhibited VIV Asia

13 Local Local visitors 2,000 up sq.m. exhibited

14 รายรับ - การขายพื้นที่แสดงสินค้า (round space / standard booth) - การขาย Sponsor Package - การขาย Advertising ในส่วนต่างๆ ของงาน - การขายบัตรเข้าชมงาน

15 รายจ่าย - ส่วนงานแสดงสินค้าและ นิทรรศการ ( ค่าเช่าพื้นที่ / ค่าก่อสร้างคูหา / ค่าพรม ทางเดิน / ค่ากระแสไฟฟ้า / ค่าทำความ สะอาด / รักษาความปลอดภัย ) - ค่าตกแต่งสถานที่ ( ภายในและภายนอกอาคาร ป้าย Billboard ทางเข้า ซุ้มประตู ฯ )

16 รายจ่าย - ส่วนการประชุม สัมมนา ( ค่าใช้จ่ายในการเชิญวิทยากร / ค่าเวที / อุปกรณ์ / คู่มือ / เอกสาร / อาหารว่าง / เบ็ดเตล็ด ) - ค่าใช้จ่ายด้านธุรการ ก่อน + ระหว่างงาน ( อุปกรณ์สำนักงาน / อุปกรณ์สื่อสาร / การ์ด / สายคล้อง ฯ )

17 รายจ่าย - ประชาสัมพันธ์ ( ออกแบบ / การผลิต / ค่าจัดส่ง ) - กิจกรรมพิเศษ ( การแสดง / ปาฐกถา / Presentation / ผู้ดำเนินรายการ / เวที / ระบบเสียง แสง ไฟฟ้า / บัตรเชิญ / อาหาร )

18 รายจ่าย - การประเมินผล ( ค่าจัดทำแบบประเมิน / ค่าพนักงานสอบถาม ข้อมูล / ค่าบันทึกและประมวลผล )

19 ประชาสัมพันธ์ -Exhibition PR ( สำหรับร้านค้าที่จะมาร่วมงาน ) - Visitors PR ( สำหรับผู้เข้าชมงาน )

20 ประชาสัมพันธ์ - โหมโรง 2-3 เดือน - อัดเน้นๆ 1-2 สัปดาห์ก่อน งาน - ใช้ตัวหนังสือให้น้อยที่สุด ( เท่าที่จำเป็น เน้นชื่องาน วัน สถานที่ ไม่จำเป็นต้องใส่ทุกอย่างลงไป )

21 ประชาสัมพันธ์ Trade Journal Press Ad. Direct Mail TVWebsiteRadioOthers

22 สิ่งที่ต้องคำนึงถึง ลูกค้า ของ ลูกค้า คือใคร ? จัดงานขึ้นเพื่ออะไร ? Event ต้องดี... แต่อย่าเด่น

23

24 A Stand/Booth includes: - Total area: 3m x 3m - White back and side walls - 30 cm high fascia board set with the company’s name in 10 cm high lettering - 9 wall shelves (1 wall shelf=1m x 0.25m) - 3 fluorescent lights (40w) - 1 power socket (5 amp) - 1 reception table - 2 upright chairs - 1 wastepaper basket

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40


ดาวน์โหลด ppt The Exhibition. MICE MeetingIncentivesConventionsExhibition.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google