งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสถานะการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 เอกสาร หมายเลข 9 ( ณ 30 ก. ย. 53) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสถานะการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 เอกสาร หมายเลข 9 ( ณ 30 ก. ย. 53) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสถานะการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 เอกสาร หมายเลข 9 ( ณ 30 ก. ย. 53) 1

2 2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี 53 เบิกจ่ายได้เพียง ร้อยละ 90.35 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ กำหนด เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 94

3 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 จำแนกตามประเภทงบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ประเภทงบได้รับใช้ไป ร้อยละ (%) คงเหลือ ร้อยละ (%) แผ่นดิน 233.39210.8790.3522.529.65 บ. กศ. ( งวด 1) 144.57115.0379.5729.5420.43 บ. กศ. ( งวด 2) 33.2624.8574.718.4125.29 บ. กศ. คงคลัง 2552 ( งวด 1) 46.371.934.1744.4495.83 บ. กศ. คงคลัง 2552 ( งวด 2) 21.79-- 100.00 กศ. ปช. ( งวด 1) 76.4357.3675.0519.0724.95 กศ. ปช. ( งวด 2) 18.0410.0655.757.9844.25 รวมทั้งสิ้น 573.85420.1173.21153.7426.79 หน่วย : ล้านบาท 3 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี 53 เบิกจ่ายได้เพียง ร้อยละ 73.21 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ กำหนด เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 94

4 หน่วย : ล้านบาท สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 จำแนกตามประเภทงบ 4

5 5


ดาวน์โหลด ppt รายงานสถานะการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 เอกสาร หมายเลข 9 ( ณ 30 ก. ย. 53) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google