งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสถานะการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 เอกสาร หมายเลข 9 ( ณ 30 ก. ย. 53) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสถานะการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 เอกสาร หมายเลข 9 ( ณ 30 ก. ย. 53) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสถานะการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ เอกสาร หมายเลข 9 ( ณ 30 ก. ย. 53) 1

2 2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี 53 เบิกจ่ายได้เพียง ร้อยละ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ กำหนด เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 94

3 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 จำแนกตามประเภทงบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ประเภทงบได้รับใช้ไป ร้อยละ (%) คงเหลือ ร้อยละ (%) แผ่นดิน บ. กศ. ( งวด 1) บ. กศ. ( งวด 2) บ. กศ. คงคลัง 2552 ( งวด 1) บ. กศ. คงคลัง 2552 ( งวด 2) กศ. ปช. ( งวด 1) กศ. ปช. ( งวด 2) รวมทั้งสิ้น หน่วย : ล้านบาท 3 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี 53 เบิกจ่ายได้เพียง ร้อยละ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ กำหนด เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 94

4 หน่วย : ล้านบาท สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 จำแนกตามประเภทงบ 4

5 5


ดาวน์โหลด ppt รายงานสถานะการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 เอกสาร หมายเลข 9 ( ณ 30 ก. ย. 53) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google