งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Want to be a successful exhibitor?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Want to be a successful exhibitor?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Want to be a successful exhibitor?
TGMA SEMINAR FRIDAY 28th, FEBRUARY 2014 TGMA Know how & How To Exhibit First time to be overseas trade show exhibitors BUT don’t know how to งานสัมมนาครั้งแรกกับ “การเตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพในการออกแสดงสินค้า” เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะการออกงานแสดงสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

2 4 Essentials stages to prepares for trade fairs
Stage 1:: Preparing for the show Stage 2:: Setting UP Stage 3:: Doing the Show Stage 4:: After the show

3 4 Essentials stages to prepares for trade fairs
Stage 1:: Preparing for the show What are your goal? What would makes this fair success for you? What will you sell? How will you display your products? How will you market yourself? How will you prices your work? What will you need to bring?

4 Stage 1:: Preparing for the show
4 Essentials stages to prepares for trade fairs Stage 1:: Preparing for the show Objective Direction Concept Product Profile Selling tools Develop Marketing Create Competitiveness strategies Display Presentation Instruments / tools (company/product) Considering YOUR BUDGET

5 4 Essentials stages to prepares for trade fairs
Stage 2:: Setting Up Have you understand all the setting up Information? How you get all paper work ready?? What will you need to bring to set up? What will you do with all the packing materials?

6 Stage 2:: Setting UP Setting up list Organizer contact
Timing Awareness Study information / Paper work Checking tools / Materials Packing preparation Organizer contact Go with steps Testing booth Make friends with neighbours

7 4 Essentials stages to prepares for trade fairs
Stage 3:: Doing the Show What will you be doing all the times? What will you be wearing? How to make good contact with potential clients?

8 Stage 3:: Doing the Show Preparing Yourself Sleep well & arrive
in time Wearing good & comfortable Smile,Smile,Smile Be yourself Client contact Look potential clients in the eye, smile and say Hello ! Don’t sit in the corner, head down, reading a book, play mobile Look busy at the stand but easily disturbed **** Pricing Strategies **** Take a Break & Eat properly Capture information Get to know people Write down your new ideas

9 Stage 3:: Doing the Show **** Pricing Strategies ****
IF YOUR CLIENTS SAYS YOU ARE TOO EXPENSIVE, WHAT WILL YOU DO. Say nothing, stay quiet Say in your friendly voice “ Yes, you are right” Ask back friendly “What makes you say that?” Ask “What is your budget/target price?” Dealing with facts; not with your own worries. Checking on “Are you selling in the right place, to the right people?” It may be an easy excuse? Tip : If your clients never tell you that you are too expensive, then you are probably too cheap

10 Stage 3:: Doing the Show

11 4 Essentials stages to prepares for trade fairs
Stage 4:: After the Show How to make the real selling? How to follow up with clients? What is the follow up required? How to evaluate against the goal?

12 Stage 4:: After the show Prioritize your work load
Following up with clients (without making nuisance of yourself) Paper work wrapped up Updating your database Evaluation against your goals Considering next fair / new fair Considering all weak & strong points Developing appropriate marketing Go for it

13 JFW-IFF 2014 Tokyo , Japan

14 JFW-IFF 2014 Tokyo , Japan

15 JFW-IFF 2014 Tokyo , Japan

16 JFW-IFF 2014 Tokyo , Japan

17 JFW-IFF 2014 Tokyo , Japan

18 JFW-IFF 2014 Tokyo , Japan

19

20 “เตรียมพร้อมก่อนออกงานแสดงสินค้า”
- แนะนำงานแฟร์ต่างประเทศที่น่าสนใจ - จุดเด่นของงานแฟร์ในแต่ละประเทศ - การคัดเลือกงานแสดงสินค้าที่เหมาะสมกับสินค้า โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP

21 “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การออกงานแสดงสินค้า”
- การจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับตัวสินค้าและบริษัท - การจัดบูธและตกแต่งคูหา - วิธีการเลือกตัวสินค้า โดย กลุ่มผู้ประกอบการที่ออกงานแสดงสินค้า

22 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย THAI GARMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION โครงการ Trade Mission และ งาน Fair ในต่างประเทศ 2014

23 Trade Mission – Japan OSAKA 2014
Countries City Month Numbers of Companies Malaysia KUALA LUMPER MAY 20 Indonesia JAKATA JUNE Japan OSAKA + TOKYO JULY 37 Myanmar YANGONG AUG 25 Australia SYDNEY NOV 10 Trade Mission – Japan OSAKA 2014

24 Australia Sourcing Fair
Countries City Fair Name Month Number of Companies China HONGKONG Interfiliere APRIL 15 Russia MOSCOW TAF-ASIA JUNE 10 Japan TOKYO JFW / IFF JULY 20 Korea SEOUL Seoul Fashion Week OCT Australia MELBOURNE Australia Sourcing Fair NOV

25 ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555
ศูนย์ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ OVERSEAS TRADE & INVESTMENT CENTER (OTIC) โดย สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย Thai Garment Manufactures Association (TGMA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555

26 วัตถุประสงค์ของ OTIC เพื่อช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ที่มี ความสนใจในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ AEC เพื่อให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือแก่นักลงทุนชาวไทย ด้านการค้าและการผลิตเพื่อเป็น จุดเริ่มต้นในการสร้างโอกาสที่ดีในการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ

27 บริการของเรา อำนวยความสะดวกแก่สมาชิก TGMA ในการขยายธุรกิจต่างประเทศ
ให้คำปรึกษาด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศทั้งด้านการค้าและการผลิต สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานธุรกิจในต่างประเทศ เช่น สำนักงานกฎหมาย สำนักงานบัญชี สถาบันการเงิน ธุรกิจก่อสร้าง เป็นต้น จัดหาข้อมูลต่างประเทศที่จำเป็นต่อผู้ประกอบการ เช่น กฎหมายการลงทุน กฎหมายแรงงาน และกฎหมายด้านภาษีอากร เป็นต้น ช่วยจัดทำแผนการลงทุน และรูปแบบทางการเงินโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME

28 จัดตั้งศูนย์ฯช่วยเหลือ บริการของศูนย์ฯ
ปัญหาอุตสาหกรรม แนวทางแก้ปัญหา จัดตั้งศูนย์ฯช่วยเหลือ บริการของศูนย์ฯ OTIC ช่วยเหลือพา นักลงทุนไปทำการค้าและ การลงทุนในต่างประเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำการลงทุน และการค้า ขาดแคลนแรงงาน ย้าย/ขยายการผลิต/ ขยายการค้าไป ประเทศอาเซียน  ค่าจ้าง ปรับสูง แนะนำบริษัทกฎหมาย/บัญชี/ โลจิสติก ใช้สิทธิ GSP ประสานงานและอำนวยความ สะดวกต่างๆ จัดทริปและสัมมนาการค้าและ การลงทุน ช่วยเหลือทุกขั้นตอนตั้งแต่ตั้ง ธุรกิจจนกระทั่งเปิดดำเนินการ เป้าหมาย การลงทุน การค้า อินโดนิเซีย,พม่า,เวียดนาม,มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ พม่า, เวียดนาม, กัมพูชา, อินโดนิเซีย

29 ศูนย์ฯ ได้จัดทำหนังสือและซีดี คู่มือการลงทุนในต่างประเทศ ดังนี้
อัตราค่าหนังสือคู่มือลงทุนในพม่าและกัมพูชา เป็นสมาชิก TGMA & SHARE ท่านละ 535 บาท (ราคารวม VAT) ไม่เป็นสมาชิก ท่านละ 1,070 บาท (ราคารวม VAT) อัตราราคา CD คู่มือการลงทุนในสาธรณรัฐอินโดนิเซีย เป็นสมาชิก TGMA & SHARE ท่านละ 321 บาท (ราคารวม VAT) ไม่เป็นสมาชิก ท่านละ 535 บาท (ราคารวม VAT)

30 ศูนย์ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
ตั้งอยู่ที่ 127/36 อาคารปัญจธานี ชั้น 31 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ ต่อ 401, 402 แฟกซ์ อีเมล์ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือ ติดต่อทางศูนย์ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศผ่าน เว็บไซต์

31 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Want to be a successful exhibitor?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google