งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานสัมมนาครั้งแรกกับ “ การเตรียมความพร้อมอย่าง มืออาชีพในการออกแสดงสินค้า ” เพื่อเพิ่มศักยภาพและ พัฒนาทักษะการออกงานแสดงสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ TGMA SEMINAR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานสัมมนาครั้งแรกกับ “ การเตรียมความพร้อมอย่าง มืออาชีพในการออกแสดงสินค้า ” เพื่อเพิ่มศักยภาพและ พัฒนาทักษะการออกงานแสดงสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ TGMA SEMINAR."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานสัมมนาครั้งแรกกับ “ การเตรียมความพร้อมอย่าง มืออาชีพในการออกแสดงสินค้า ” เพื่อเพิ่มศักยภาพและ พัฒนาทักษะการออกงานแสดงสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ TGMA SEMINAR FRIDAY 28 th, FEBRUARY 2014 9.00-12.00 @ TGMA Want to be a successful exhibitor? Know how & How To Exhibit First time to be overseas trade show exhibitors BUT don’t know how to

2

3 Stage 1:: Preparing for the show  What are your goal?  What would makes this fair success for you?  What will you sell?  How will you display your products?  How will you market yourself?  How will you prices your work?  What will you need to bring?

4  Objective  Direction  Concept  Product  Profile  Selling tools  Develop Marketing  Create Competitiveness strategies  Display  Presentation  Instruments / tools ( company/product) Considering YOUR BUDGET

5 Stage 2:: Setting Up  Have you understand all the setting up Information?  How you get all paper work ready??  What will you need to bring to set up?  What will you do with all the packing materials?

6  Setting up list  Timing Awareness  Study information / Paper work  Checking tools / Materials  Packing preparation  Organizer contact  Go with steps  Testing booth  Make friends with neighbours

7 Stage 3:: Doing the Show  What will you be doing all the times?  What will you be wearing?  How to make good contact with potential clients?

8  Preparing Yourself  Sleep well & arrive in time  Wearing good & comfortable  Smile,Smile,Smile  Be yourself  Client contact  Look potential clients in the eye, smile and say Hello !  Don’t sit in the corner, head down, reading a book, play mobile  Look busy at the stand but easily disturbed  **** Pricing Strategies ****  Take a Break & Eat properly  Capture information  Get to know people  Write down your new ideas

9 **** Pricing Strategies **** IF YOUR CLIENTS SAYS YOU ARE TOO EXPENSIVE, WHAT WILL YOU DO. 1.Say nothing, stay quiet 2.Say in your friendly voice “ Yes, you are right” 3.Ask back friendly “What makes you say that?” 4.Ask “What is your budget/target price?” 5.Dealing with facts; not with your own worries. 6.Checking on “Are you selling in the right place, to the right people?” 7.It may be an easy excuse? Tip : If your clients never tell you that you are too expensive, then you are probably too cheap

10

11 Stage 4:: After the Show  How to make the real selling?  How to follow up with clients?  What is the follow up required?  How to evaluate against the goal?

12  Prioritize your work load  Following up with clients (without making nuisance of yourself)  Paper work wrapped up  Updating your database  Evaluation against your goals  Considering next fair / new fair  Considering all weak & strong points  Developing appropriate marketing  Go for it

13

14

15

16

17

18

19

20 “ เตรียมพร้อมก่อนออกงาน แสดงสินค้า ” - แนะนำงานแฟร์ต่างประเทศที่ น่าสนใจ - จุดเด่นของงานแฟร์ในแต่ละ ประเทศ - การคัดเลือกงานแสดงสินค้าที่ เหมาะสมกับสินค้า โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP

21 “ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การออก งานแสดงสินค้า ” - การจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับตัวสินค้า และบริษัท - การจัดบูธและตกแต่งคูหา - วิธีการเลือกตัวสินค้า โดย กลุ่มผู้ประกอบการที่ออกงานแสดง สินค้า

22

23 Trade Mission 2014 CountriesCity MonthNumbers of Companies MalaysiaKUALA LUMPERMAY 20 IndonesiaJAKATAJUNE 20 Japan OSAKA + TOKYOJULY 37 MyanmarYANGONGAUG 25 AustraliaSYDNEYNOV 10 Trade Mission – Japan OSAKA 2014

24 Fair 2014 CountriesCityFair NameMonth Number of Companies ChinaHONGKONGInterfiliereAPRIL 15 RussiaMOSCOWTAF-ASIAJUNE 10 JapanTOKYOJFW / IFFJULY 20 KoreaSEOULSeoul Fashion WeekOCT 10 AustraliaMELBOURNE Australia Sourcing FairNOV 15

25 โดย สมาคมอุตสาหกรรม เครื่องนุ่งห่มไทย Thai Garment Manufactures Association (TGMA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2555

26  เพื่อช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการไทยใน อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ที่มีความสนใจในการออกไป ลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ AEC  เพื่อให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือแก่นักลงทุนชาว ไทย ด้านการค้าและการผลิตเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง โอกาสที่ดีในการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ

27  อำนวยความสะดวกแก่สมาชิก TGMA ในการขยายธุรกิจ ต่างประเทศ  ให้คำปรึกษาด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศทั้งด้าน การค้าและการผลิต  สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานธุรกิจในต่างประเทศ เช่น สำนักงานกฎหมาย สำนักงานบัญชี สถาบันการเงิน ธุรกิจ ก่อสร้าง เป็นต้น  จัดหาข้อมูลต่างประเทศที่จำเป็นต่อผู้ประกอบการ เช่น กฎหมายการลงทุน กฎหมายแรงงาน และกฎหมายด้านภาษี อากร เป็นต้น  ช่วยจัดทำแผนการลงทุน และรูปแบบทางการเงิน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME

28 ขาด แคลน แรงงาน ค่าจ้าง ปรับสูง ใช้สิทธิ GSP OTIC ช่วยเหลือ พา นักลงทุน ไปทำ การค้าและ การลงทุน ใน ต่างประเท ศ ปัญหา อุตสาหกรรม จัดตั้งศูนย์ฯ ช่วยเหลือ บริการของ ศูนย์ฯ ให้คำปรึกษาแนะนำ การลงทุนและการค้า แนะนำบริษัทกฎหมาย / บัญชี / โลจิสติก ประสานงานและ อำนวยความสะดวก ต่างๆ จัดทริปและสัมมนา การค้าและการลงทุน ช่วยเหลือทุกขั้นตอน ตั้งแต่ตั้งธุรกิจ จนกระทั่งเปิด ดำเนินการ ย้าย / ขยาย การผลิต / ขยายการค้า ไปประเทศ อาเซียน แนวทาง แก้ปัญหา เป้าหมา ย อินโดนิเซีย, พม่า, เวียดนาม, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ การค้ า พม่า, เวียดนาม, กัมพูชา, อินโดนิ เซีย การ ลงทุน

29 อัตราค่าหนังสือคู่มือลงทุนในพม่า และกัมพูชา เป็นสมาชิก TGMA & SHARE ท่านละ 535 บาท ( ราคารวม VAT) ไม่เป็นสมาชิก ท่านละ 1,070 บาท ( ราคารวม VAT) อัตราราคา CD คู่มือการลงทุนในสาธรณรัฐอินโด นิเซีย เป็นสมาชิก TGMA & SHARE ท่านละ 321 บาท ( ราคารวม VAT) ไม่เป็นสมาชิก ท่านละ 535 บาท ( ราคารวม VAT)

30 ตั้งอยู่ที่ 127/36 อาคารปัญจธานี ชั้น 31 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-681-2222 ต่อ 401, 402 แฟกซ์ 02-681-0231-2 อีเมล์ investment@or.th investment@or.th ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือ ติดต่อทางศูนย์ส่งเสริม การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศผ่านเว็บไซต์ www.otic.or.th www.thaigarment.org

31 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt งานสัมมนาครั้งแรกกับ “ การเตรียมความพร้อมอย่าง มืออาชีพในการออกแสดงสินค้า ” เพื่อเพิ่มศักยภาพและ พัฒนาทักษะการออกงานแสดงสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ TGMA SEMINAR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google