งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ACCEPT ชื่อข้อมูล FROM DATE WORKING - STORAGE SECTION. 01 TODAY PIC 9(6)..... PROCEDURE DIVISION...... ACCEPT-01. ACCEPT TODAY FROM DATE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ACCEPT ชื่อข้อมูล FROM DATE WORKING - STORAGE SECTION. 01 TODAY PIC 9(6)..... PROCEDURE DIVISION...... ACCEPT-01. ACCEPT TODAY FROM DATE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ACCEPT ชื่อข้อมูล FROM DATE WORKING - STORAGE SECTION. 01 TODAY PIC 9(6)..... PROCEDURE DIVISION...... ACCEPT-01. ACCEPT TODAY FROM DATE.

3 ACCEPT ชื่อข้อมูล FROM DAY WORKING-STORAGE SECTION. 01 TODAY PIC 9(6)..... PROCEDURE DIVISION...... ACCEPT-01. ACCEPT TODAY FROM DAY. DAY เป็นชื่อเฉพาะ ใช้เก็บปีวันปัจจุบัน ในรูปแบบ PICTURE 9(5) โดย 2 หลักแรกเก็บปีค. ศ. 3 หลักถัดไปมีค่าตั้งแต่ 1-365 เก็บลำดับของวันที่ในหนึ่งปี เช่น วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 20XX จะเก็บเป็น XX041

4 ACCEPT ชื่อข้อมูล FROM TIME WORKING-STORAGE SECTION. 01 NOW-1 PIC 9( 8 ). 01 NOW-2. 05 H PIC 9(2). 05 M PIC 9(2). 05 S PIC 9(2). 05 MS PIC 9(2)..... PROCEDURE DIVISION...... ACCEPT-01. ACCEPT NOW-1 FROM TIME. ACCEPT NOW-2 FROM TIME........

5 ACCEPT ชื่อข้อมูล FROM DAY-OF-WEEK DAY - OF - WEEK ใช้เก็บวันปัจจุบัน ในรูปแบบ PICTURE 9 มีค่า 1 ถึง 7 โดย 1 หมายถึงวันจันทร์ WORKING-STORAGE SECTION. 01 TODAY PIC 9..... PROCEDURE DIVISION...... ACCEPT-01. ACCEPT TODAY FROM DAY-OF- WEEK........

6 ACCEPT ชื่อข้อมูล WORKING-STORAGE SECTION. 01 RATE PIC 99. ….. PROCEDURE DIVISION. ….. ACCEPT RATE. …..

7 DISPLAY “ ข้อความ ” [ “ ข้อความ ”....] [ WITH NO ADVANCING ] ใช้สำหรับแสดงข้อความที่ หน้าจอภาพ ณ บรรทัดที่ตัวชี้ จอภาพ (Cursor) ปรากฎอยู่ DISPLAY “BANGKOK THAILAND” DISPLAY “BANGKOK” “THAILAND”

8 DISPLAY ชื่อข้อมูล -1 [ ชื่อข้อมูล -2....] [WITH NO ADVANCING]

9

10 PROCEDURE DIVISION. DISPLAY “TODAY IS ” NO ADVANCING. ACCEPT TODAY FROM DATE. DISPLAY TODAY. ACCEPT GREETING. DISPLAY “GOOD ” GREETING STOP RUN. WORKING-STORAGE SECTION. 01 TODAY PIC 9(6). 01 GREETING PIC X(15).

11

12 WORKING - STORAGE SECTION. 01 A PIC 99. 01 B PIC 99. 01 C PIC 99. 01 X PIC X(5). 01 Y PIC X(10). ….. PROCEDURE DIVISION. …… MOVE 12 TO B. MOVE B TO A. MOVE B TO C D. MOVE ZERO TO B. MOVE SPACES TO X. MOVE “GOOD AFTERNOON” TO Y. MOVE ALL “-“ TO X.

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt ACCEPT ชื่อข้อมูล FROM DATE WORKING - STORAGE SECTION. 01 TODAY PIC 9(6)..... PROCEDURE DIVISION...... ACCEPT-01. ACCEPT TODAY FROM DATE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google