งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 ประเภทเก็บตัว (Introvert) ชอบอยู่ โดดเดี่ยวตามลำพัง 1. ชอบทำงานเงียบ ๆ ไม่ชอบเป็นหมู่เป็น พวก แต่มักจะ ทำงานได้ดี 2. มีความวิตกกังวลเรื่องไม่เป็นเรื่อง 3. สนใจข่าวลือ ประเภทการปฏิวัติ 4. ชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่น 5. ชอบเขียนมากกว่าพูด 6. ชอบนั่งเฉย ๆ นึกคิดอยู่คนเดียว 7. ชอบให้ยอ ยุขึ้น ชอบคำชมเชย 8. ถือตนเองเป็นศูนย์กลาง

24

25 1. ถือคนส่วนมากในสังคมเป็นศูนย์กลาง 2. ชอบการทำงานเป็นหมู่เป็นพวกเป็น นักประชาธิปไตย 3. คิดและทำตามหลักความจริง - ตาม ข้อมูลต่างๆ ที่ได้มา จริงๆ 4. ไม่สนใจตัวของตัวเองมากนัก 5. เป็นคนทันสมัยเปลี่ยนนิสัยให้เป็นไป ตามความเหมาะสม 6. มีอารมณ์ดี สนุกสนาน รื่นเริงเป็นอา จินต์ 7. ทำอะไรเอาจริงเอาจัง 8. ไม่ชอบคิดถึงอดีต 9. ชอบหยอกล้อปากเปราะ

26

27 เก็บ ตัว เปิดเ ผย หวั่นไ หว มั่นคง

28 1. เก็บตัวอย่างมั่นคง Stable introvert แบบอดได้รอได้ (Phlegmatic) 2. เก็บตัวอย่างหวั่นไหว Unstable introvert แบบครองทุกข์ (Melancholic) 3. เปิดเผยอย่างมั่นคง Stable extravert แบบมีชีวิตชีวา (Sanguine) 4. เปิดเผยอย่างหวั่นไหว Unstable extravert แบบเกรี้ยวกราด (Choleric)

29

30 1. พวกขัดสังคม (Anti-social) เป็น พวกที่เห็นแก่ตัวอย่างมาก 2. พวกเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่เสมอ (Cyclothymic) คือ คลุ้มคลั่งในสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ ซึมเซา อยู่เป็นนิจ 3. พวกใจลอย (Autistic) เป็นพวกไม่ สนใจกับโลกภายนอก 4. พวกผีเข้าผีออก (Epileptic) เป็นพวก ที่มีอารมณ์แปรเปลี่ยน อยู่เสมอเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ลำเอียง

31

32 1. พวกยึดทฤษฎี (Theoretic life form) เป็นคนยึดทฤษฎี เป็นใหญ่ คือปฏิบัติตามรากฐานความ เป็นจริงเสมอ 2. พวกพึ่งเศรษฐกิจ (Ecomonic life form) เป็นคนยึดหลัก เศรษฐกิจเป็นใหญ่ 3. พวกนิยมการเมือง (Political life form) เป็นคนนิยม การเมือง ยึดถืออำนาจเป็นหลัก 4. พวกนิยมสังคม (Social life form) คือยึดสังคมเป็นหลัก ถ้าไม่ได้อยู่ในหมู่เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง แล้ว หาความสุขมิได้ 5. พวกเคร่งศาสนา (Religious life form) เป็นคนแบบเคร่ง ศาสนา ยึดหลักธรรมเป็นหลัก 6. พวกมีศิลป (Aesthetic life from) เป็นคนแบบยึดศิลปะความ งาม สุนทรียภาพเป็นหลัก

33

34 1. บุคคลปกติธรรมดา (Average man) 2. ศิลปิน (Artist) 3. บุคคลที่เป็นโรคประสาท (Neurotic)

35


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google