งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา โรคติดต่อระหว่าง สัตว์และคน Nematode Zoonoses ผศ. นริศร นางาม ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา โรคติดต่อระหว่าง สัตว์และคน Nematode Zoonoses ผศ. นริศร นางาม ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา โรคติดต่อระหว่าง สัตว์และคน Nematode Zoonoses ผศ. นริศร นางาม ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข

2 วัตถุประสงค์การเรียน เมื่อเรียนจบแล้วสามารถอธิบาย 1. โรคจากปรสิตตัวกลมที่สำคัญ การก่อโรคในสัตว์และคน อาการ ของโรค สัตว์กักตุนโรค การ ติดต่อโรค และการกระจายของ โรคได้ 2. วงจรชีวิตของพยาธิการควบคุม และป้องกันโรคได้

3 Nematode Zoonoses Nematoda : วงจรชีวิต มี - ไม่มี โฮสต์กึ่งกลาง - รูปร่างกลม ยาวไม่เป็นปล้อง แยกเพศได้ - ออกลูกเป็นไข่ (oviparous) & ตัวอ่อน (larviparous) -GI/ ปอด / สมอง / กล้ามเนื้อ / ใต้ ผิวหนัง / ต่อมน้ำเหลือง การติดต่อ : ผ่านดิน อาหาร น้ำ พาหะนำโรค โฮสต์กึ่งกลาง โฮสต์ สุดท้าย

4 1. True nematodes: Intestine Ancylostoma caninum, A. brazilliense, Anasakis marina, Angiostrongylus cantonensis, Trichinella spiralis, Capillaria phillinensis, C. hepatica, Dirofilaria immitis, Gnathostoma spinirum, Toxocara canis, T. cati, Macracanthorhynchus hirudinaceus, Oesophagostomum bifurcum, Strongyloides stercoralis, and Thelazia callipaeda 2. Blood&tissue-dwelling: Wuchereria bancrofti, Brugia malayi

5 1. Cutaneus larval migrans: Ancylostoma caninum A. braziliense Transmission : Filariform larva skin Final hosts : สุนัข, แมว, เสือ, แรค คูน, ซีต้า Man : Accidental host Creeping eruption มีอาการคันตามผิวหนัง Not develop to adult

6 สุนัข / แมว / เสือ -final host Adult-intestine Eggs in feces Rhabditiform ~ larvae-L1/2 Filariform larvae-L3 ~ infective stage Migrans-skin creeping eruption

7

8 การป้องกันและควบคุมโรค 1. ใส่รองเท้าเดิน - ทำงานบนดิน 2. ถ่ายพยาธิสุนัข แมวประจำ : pyrantel 3. ใช้ส้วมให้ถูกสุขลักษณะ และ ฝึกสุนัขให้ถ่ายเป็นที่ 5. Albendazole 400 mg./ ages >2 years Mebendazole 100 mg./TID-3days

9 2. Visceral larval migrans : Toxocariasis Toxocara canis, T.cati Final host: สุนัข, สุนัขจิ้งจอก, แมว, Hyenas Dogs : Adult intestine, Transplacenta Man : Accidental host, Not develop to adult Infective eggs food, water, and hands Visceral larval migrans

10 T. cati T. canis

11 สุนัข & แมว Eggs in feces Infective stage egg ~food/water Blood liver heart/lungs blood spread brain/muscle/eyes Visceral larva migrans

12 Human infection with mature eggs 3rd larvae

13 อาการ : เด็ก คันผิวหนัง น้ำหนักลด หือ หอบ ไอ เข้าสมองมีอาการ ทางประสาทและตายได้ Eosinophillia การป้องกัน / ควบคุม : Personal hygiene สนามเด็กเล่นห้ามนำสัตว์เข้า ถ่ายพยาธิสัตว์เลี้ยงประจำ & กำจัด สัตว์ไม่มีเจ้าของ Pyrantel, Albendazole, Mebendazole

14 3. Trichinosis: Trichinella spiralis Larviparous and whole life cycle in one host Reservoirs : สัตว์ป่า สัตว์แทะ สุกร ชาวเขา สุกรป่า หมี ; ไทย, East. Europe, Asia, Eskimo, S. America, S. Africa Infective stage : Encysted 3 rd larva ( กิน L. 3 ในเนื้อสัตว์ )

15 Geographical distribution Eastern Europe, Asia, Eskimo, South America, South Africa

16 สุกร / สัตว์ป่า - หมี / สุนัข encysted L-3 Rodents M&F new borne migrans encysted (intestine) (larvae) (striated muscle) พบบ่อย : กระบังลม / กล้ามเนื้อหัวใจ

17 1. Intestinal stage: พยาธิในลำไส้ เจริญคน Males&Females fertilized larva 2. Migratory stage: Larval migrans in blood circulation 3. Muscular stage: Larval encysted in striated muscle อาการป่วย : ปวดกล้ามเนื้อ, ไข้, ตาพร่า, Diarrhoea&abdominal pain, บวม (edema)~ หน้า / ตา / ทั่วตัว, สมองอักเสบ, ตา บอดข้างเดียว, เยื่อหุ้มสมองอักเสบ, macular rash, glomerulonephritis, Eosinophilic myocarditis, Eosinophilia

18 การตรวจ : Sings&History in edemic areas Immunological test ELISA/CF การรักษา การป้องกัน ควบคุม Mebendazole Against muscle larvae Levamisol&Pyrantel Adult worms Corticosteroids กินเนื้อสัตว์ สัตว์ป่า ( ปรุงสุกๆ > 60 o C) Care on hand, knives, chipping boards No feeding uncooked waste food to pigs

19 4. Intestinal capillariasis: C. philippinensis Oviparous : barrel shaped, flattened bipolar plugs คนติดโรค กินปลาดิบ ปลาซิว ฟิลิปปินส์ ไทย อาการ : ท้องอืด, ท้องเดิน, อ่อนเพลีย, เบื่อ อาหาร, อาเจียน, บวมตามตัว การตรวจ : ชักประวัติ / ตรวจไข่พยาธ ิ ป้องกัน & รักษา : ไม่กินปลาดิบ Mebendazole 400 mg. 20 days Thiabendazole 25 mg./kg/bid 10-17 days; 1 gm. วันเว้นวัน 16 weeks

20 Man : Accidental host ~Adult ; Jejunum ลิงทดลอง, นกกินปลา, ปลา ทดลอง ปลาน้ำจืด : Inter. host ~ ตัวอ่อนใน ลำไส้ปลา นกกินปลาน้ำจืด : Reservoir&natural host ( นก กระยาง )

21 1 2

22 C. hepatica Liver capillariasis

23 5. Angiostrongyliasis : โรค พยาธิหอยโข่ง / ปอดหนู Angiostrongylus cantonensis, A. malaysiensis, A. siamensis Male: bursa copulatrix/Female: สายเกลียว ~ พันตลอดตัว ( เครื่องหมาย ช่างตัดผม )

24 Adult 1. First larva in stool of a rat 2. 3rd-stage larva from snail 12

25 Adult: Arterioles ~ ปอดหนูแรท & ไมซ์ Oviparous larvae migrans lungs bronchi/esophagus/stomach L-1 in feces L-3--migrans lungs/brain adult Intermediate hosts: หอยโข่ง / หอยปัง / หอยขม ~L-3 (infective stage) Man: Paratenic host L-3 not develop adult

26 L-3 : เมือกหอยหอยโข่ง / หอยทากยักษ์ ~ เปื้อนพืชผัก / กบ / กุ้ง / หอย L-1(42-45days) L-2/L-3 : 1 st inter. host L-3 L-4/L-5 Angiostrongyliasis Definitive hosts/Reservoir Paratenic hosts: กบ / หอย / กุ้ง Paratenic hosts

27 Achatina fulica Pila scutata Pila polita Pila ampullacea

28 L-3 blood- สมอง / ไขสัน หลัง / ลูกตา ~L-3, L-4 Incubation: 16 days/upon effected organs Cerebrospinal angiostrongyliasis Eosinophillic miningitis Intraocular angiostrongyliasis Pulmonary angiostrongyliasis การตรวจ : เลือด, CSF อิม มิวโนวิทยา

29 การรักษาและ ป้องกัน พืชผักที่รับประทานสดๆ ล้างให้ สะอาด พื้นที่ระบาด ดื่มน้ำ สะอาด บริเวณที่มีหอยนำโรค ล้างมือก่อนกินข้าว ควบคุมและกำจัดหอยนำโรค กำจัดหนูที่เป็นแหล่งกักตุนโรค ไม่มียารักษาที่ได้ผล พยาธิตายยิ่งอาการรุนแรง

30 6. Gnathostomiasis : โรคพยาธิตัวจี๊ด G. spinigerum G. hispidum G. doloresi G. vietnamicum G. malaysiae G. turgidum G. nipponicum G. procyonis

31 Gnathostoma spinigerum : Oviparous Head bulb, Cervical spine Oval shaped&knob Female Male

32 กุ้งไร (Cyclops) : 1 st inter. host--L 3 Definitive host : dogs/cats/tigers adult in stomach Eggs in feces L-1 larvae L-2 larvae ปลาน้ำจืด 2 nd host ~advance :L-3 larvae Paratenic host: กบ / งู / หนู / เป็ด / นก Advance : L-3

33 Man : Accidental host Paratenic hosts&2 nd inter. hosts ปลา,Cyclob; advance L-3 larvae Penetrate skin larval migrans L-3 larvae immature adult in man (paratenic host) Migratory swelling/Eosinophillia Brain Eosinophillic meningitis--death Eyes ปวดรุนแรง

34 Cyclops-L-3

35 L-3 in hemocoel of cyclops

36 Advance 3rd-stage larvae in fish muscle

37 Gastric tumors of catsCat liver injured by larvae

38 อาการผู้ป่วย ขึ้นกับตำแหน่ง พยาธิผ่าน Migratory swelling skin, subcutaneous Eosinophillic meningitis การตรวจวินิจฉัย Hematology : Eosinophile CSF, อาการ, ประวัติ Autopsy, ซีรัมวิทยา

39 การรักษา : รักษาตามอาการ ไม่มียาเฉพาะ การป้องกันและควบคุม 1. บริโภคอาหารสุก : ปลา, กบ, เขียด, งู, กุ้งไร, นก, ส้มฟัก, ลาบไก่เขียง ภาชนะ มือ มีด สะอาด 2. ใส่ถุงมือเมื่อชำแหละ ปลา, กบ, เขียด, งู

40 7. Anisakiasis: Anisakis marina 1 st inter. hosts Crustaceus Final hosts : ปลาโลมา / ปลาวาฬ การติดต่อ : กินปลาดิบ 2 nd inter. hosts; ปลาคอด, ปลาอกแล, ปลา อินทรีย์, ปลาหมึก, ปลาตาเหลือก, ปลาหนวดพาหมณ์ Paratenic host: Eosinophillic granuloma

41 Dolphin Krills Squid Sea trout Herrings Mackerel Pacific cod 2nd-L 3rd-L

42 MackerelWater Anisakis simplex Adult ~dolphin

43 Gastric tumor anisakiasis

44 8. Macracanthorhynchiasis Macracanthorhynchus hirunaceus (Thorny-headed worm) Reservoirs : สุกร / สุกรป่า / สุนัข / แมว Intermediate host : ด้วงปีกแข็ง, แมงจีนูน คน : Accident host กินแมงจีนูนดิบๆ อาการ ปวดท้องรุนแรง ลำไส้ทะลุ, diarrhea Emaciation, slow growth การรักษา ผ่าตัด Benzimidazoles, praziquantel หลีกเลี่ยงการกินแมลงปีก แข็งดิบๆ

45 Man ~accidental host Pigs แมลงปีกแข็ง ตัวด้วง ~ ตัวอ่อน ไข ่ acanthor acanthella cystacanth

46 Thorny-headed worm

47 9. Moniliformis dubius (Thorny-headed worm) Reservoirs: หนูบ้าน Intermediate host: แมลงสาบ Man : Accidental host Clinical sings&Prevention; like M. hirudinaceus

48 Man~accidental host Prepatent period~ 5-6 weeks แมลงสาบ Acanthor Eggs+ feaces Acanthella ~intestine Cystacanth in body cavity Excysted หนูบ้าน

49 10.Thelaziasis : ตา, จมูก, ช่อง ปาก Thelazia callipaeda, T. californiensis สุนัข นก คน ระคายเคืองตา, ขี้ตามาก Conjunctival infection Cornea: ขุ่นมัว การติดต่อ : แมลงวัน L-3 ตาคน - สัตว์, กินแมลง, ดื่มน้ำดิบ ป้องกัน : ทำให้สุก ~ แมลง, ดื่มน้ำที่ สะอาด - ต้มน้ำกิน

50

51 11. Lymphatic Filariasis: โรคเท้าช้าง Wuchereria bancrofti, Brugia malayi Lymphedenma, Elephantiasis, Tropical pulmonary eosinophilia (TPE)

52 W. bancrofti : man host Vectors : Anopheles sp., Aedes sp..

53 Reservoir: ลิง, ค่าง, ชะนี, กอลิลา, แรคคูน, สุนัข, แมว, วัว ควาย, แพะ, ม้า, สุกร, อูฐ Vectors : Anopleles, Aedes, Mansoni, Coquillettidae, เห็บ, หมัด, ริ้น, แมลงวัน คอก

54 Chyluria W. bancrofti

55 Bru. malayi : man, animal host (zoonosis) Anopheles/Mansoni/Coquillettida Mansoni: ลิง, ค่าง, แมว, สุนัข Microfilaria Brugia malayi

56 พยาธิตัวแก่ : ระบบน้ำเหลือง, larviparous~Microfilaria ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ, บวม เท้าช้าง การวินิจฉัย : blood nocturnal period รักษา : Diethyl Carbamazine&Surgery ป้องกัน : ป้องกันยุง Mass treatment

57 คำถาม จงอธิบาย วงจรชีวิต แหล่งกักตุนโรค การ ติดต่อ ผลกระทบต่อโฮสต์ของปรสิต ดังต่อไปนี้ Toxocara canis and T.cati Ancylostoma caninum Angiostrongylus cantonensi Trichinella spiralis และเสนอแนะวิธีการป้องกันและ ควบคุมโรคมาพอสังเขป


ดาวน์โหลด ppt วิชา โรคติดต่อระหว่าง สัตว์และคน Nematode Zoonoses ผศ. นริศร นางาม ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google