งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ละคร หมายถึง การแสดงประเภทหนึ่ง ซึ่งแสดงเป็นเรื่องราวความเป็นไปของ ชีวิต ที่ปรากฏในวรรณกรรม มี ศิลปะการแสดงและดนตรีเป็นสื่อสำคัญ The Lakhon : means dance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ละคร หมายถึง การแสดงประเภทหนึ่ง ซึ่งแสดงเป็นเรื่องราวความเป็นไปของ ชีวิต ที่ปรากฏในวรรณกรรม มี ศิลปะการแสดงและดนตรีเป็นสื่อสำคัญ The Lakhon : means dance."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ละคร หมายถึง การแสดงประเภทหนึ่ง ซึ่งแสดงเป็นเรื่องราวความเป็นไปของ ชีวิต ที่ปรากฏในวรรณกรรม มี ศิลปะการแสดงและดนตรีเป็นสื่อสำคัญ The Lakhon : means dance drama because it is an expression of ideas by means it is an expression of ideas by means of dancing gestures. of dancing gestures.

3 1. ละคร ชาตรี 2. ละคร นอก 3. ละครใน - Lakhon Chatri - Lakhon Nok - Lakhon Nai - Lakhon Nai

4 ละครชาตรี เป็นรูปแบบละครรำที่เก่าแก่ ของไทยที่ได้รับการฟื้นฟูมาจนถึงทุก วันนี้ เรื่องของชาตรีมีกำเนิดมากจาก เรื่องมโนราห์ The Lakhon Chatri is the oldest form of Thai dancing drama.The story of Lakhon Chatri is based upon the folktale Of Manohra.

5 WOW !!

6 ละครนอก เป็นละครที่มีการดำเนินเรื่อง รวดเร็ว กระชับ สนุก การแสดงมีชีวิตชีวา ส่วนมากใช้ผู้ชาย แสดง ละครนอกที่เป็นที่นิยม ได้แก่ เรื่อง สังข์ทอง ไกรทอง สุวรรณหงส์ พระ อภัยมณี เป็นต้น The Lakhon Nok’s aim is to develop the story quickly and the text of The Lakhon Nok play has to be brief.Popular Lakhon Nokn performance are Sang Tong,Krai Tong and Suwanna hongse ect.

7 สวยจัง

8 ละครในจากรูปแบบละครนอกได้รับ การพัฒนาขึ้นมาเป็น ละครในวัง ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน แบบอย่างละครในนี้ได้สงวน ไว้แสดงในวังหลวงเท่านั้น The Lakhon Nai or court dance drama, from the Lakhon Nok developed the Lakhon Nai which all the performers are females.This kind of dance drama was only reserved for Royal Palace. The Lakhon Nai or court dance drama, from the Lakhon Nok developed the Lakhon Nai which all the performers are females.This kind of dance drama was only reserved for Royal Palace.

9 1.Ramayana 2.Unnaroot 3.INAO 4.Da Lang

10 สนุกจัง ดู ไม่เบื่อ

11 ดูละครย้อนดูตัวไม่มัวติด เพลินชีวิตหลงไปไร้จุดหมาย ละครนอกละครในแสนแยบคาย มีเป้าหมายสอนคนให้ทำดี ทั้งสอดแทรกวัฒนธรรมอันล้ำค่า ภูมิปัญญาคนไทยสมศักดิ์ศรี ทั้งจีบรำทำท่าละครชาตรี เร่งเร็วรี่อนุรักษ์ไว้คู่ไทยเอย


ดาวน์โหลด ppt ละคร หมายถึง การแสดงประเภทหนึ่ง ซึ่งแสดงเป็นเรื่องราวความเป็นไปของ ชีวิต ที่ปรากฏในวรรณกรรม มี ศิลปะการแสดงและดนตรีเป็นสื่อสำคัญ The Lakhon : means dance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google