งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Inhalation therapy Anakapong Phunmanee M.D. Associated Professor Chief of PCT Respiratory Care Division of Pulmonology, Faculty of Medicine Khon Kaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Inhalation therapy Anakapong Phunmanee M.D. Associated Professor Chief of PCT Respiratory Care Division of Pulmonology, Faculty of Medicine Khon Kaen University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Inhalation therapy Anakapong Phunmanee M.D. Associated Professor Chief of PCT Respiratory Care Division of Pulmonology, Faculty of Medicine Khon Kaen University

2 General consideration Inhalation therapy is the safety and cost effectiveness to delivered drugs to the airways Bronchodilator, either nebulizer or MDI with spacer are the mainstay treatment of critical bronchospasm Evaluation of the effect and side effect of inhalation therapy is essential

3 Indication of aerosol therapy Bronchospam from any causes Anti-inflammatory therapy Augmentation for sputum examination

4 Small volume nebulizer Route: face mask or mouth piece Drive: air( compress, machine) or oxygen Flow: 8 L/min Caution: chronic hypoxemia

5 Evaluation of aerosol bronchodilator therapy ทำการประเมิน ก่อนและหลังให้ยา 15-20 นาที การประเมิน –V/S ความรู้สึกตัว – เสียง rhonchi – วัด Peak Flow – วัด Oxygen saturation – ในรายที่ใช้เครื่องช่วยหายใจให้วัด Ppeak และ Ppla คำนวณหาค่า airway resistant

6 Side effect and complication Beta-2: palpitation,tremor, tachycardia Anticholinergic: urinary retaintion Respiratory infection

7 SVN and MDI+spacer

8 1. เปิด เปิดฝาป้องกันฝุ่นออก 2. เขย่า เขย่ากระบอกยา. หายใจออกทางปาก. ประกบริม ฝีปากรอบปากกระบอกให้สนิท. 3. กดพร้อมสูด กดยาพร้อมกับหายใจเข้าทางปาก ช้าๆ ลึกๆ ทันทีเพื่อให้ยาเข้าทางลมหายใจ 4. กลั้น ลมหายใจไว้ 10 วินาที. 5. Breathe out gently. 6. รอซ้ำ Only administer 1 "puff" or dose on each breath. If you are due more than 1 dose wait 1 minute and repeat steps 2 to 5. 7. Replace the cap after use. Aerosol Spray / Metered Dose Inhaler

9

10 1. ถอดฝาป้องกันฝุ่นออก เขย่า และสวมหลอดต่อ เข้ากับ spacer 2. หายใจออกทางปาก. ประกบริมฝีปากรอบปาก กระบอกให้สนิท ทำตามขั้นตอนการพ่นสูดยา MDI 3. Clean your spacer - before using for the first time and if the spacer is visibly dirty, or the valve is sticking. Wash with detergent in warm water, do not rinse, and ensure it is completely dry (leave to drip dry) before using it again. (This is to reduce the amount of static found in the plastic container.) You can clean the mouthpiece with a tissue. How to Use your Spacer

11

12

13 1. เปิด คลายเกลียวฝาครอบและเปิดออก 2. บิด จับขวดยาในแนวตั้ง โดยหมุนที่ฐานด้านล่าง โดยหมุนฐานขวดยาจนสุดแล้วหมุนกลับที่เดิมจนได้ ยินเสียง click 3. หายใจออกทางปาก 4. สูด ประกบริมฝีปากรอบปากกระบอกให้สนิท สูดลม หายใจเข้าอย่างแรงและลึก 5. เอาขวด turbuhaler ออกจากปากก่อนหายใจออก ห้ามหายใจออกขณะที่อม turbuhaler อยู่ 6. ปิด ปิดฝาครอบให้สนิท 7. After taking the prescribed number of doses of Pulmicort rinse your mouth with water and spit it out (or you can brush your teeth). How to use your Turbuhaler

14

15 1. เปิด เครื่อง accuhaler โดยใช้นิ้ววางที่ร่องและดัน ออก 2. เลื่อน ถือเครื่องให้ปากกระบอกหันเข้าหาตัว ดัน แกนเลื่อนออกจนสุดได้ยินเสียงคลิก 3. สูด หายใจออกทางปาก. อย่าพ่นเข้าในเครื่อง แล้ว ประกบริมฝีปากรอบปากกระบอกให้สนิท สูดลมหายใจเข้า ให้ลึกและเต็มที่ 4. เอาขวด accuhaler ออกจากปากก่อนหายใจออก ห้ามหายใจออกขณะที่อม accuhaler อยู่ 5. ปิด วางนิ้วบนร่องแล้วเลื่อนกลับปิด How to use your Accuhaler

16

17 1. เปิด ดึงฝาปิดขึ้นแล้วจึงเปิดปากกระบอก 2. แกะ หยอด แกะแคปซูลยาออกจากแผง หยอดใส่ช่องตรงกลาง 3. ปิด ปิดปากกระบอกคืนจนได้ยินเสียงคลิก โดยที่ฝายังเปิดไว้ 4. เจาะ จับแฮนด์ดิเฮลเลอร์ ให้ปากกระบอกตั้งขึ้นและกดปุ่มเจาะแคปซูลยา 5. Breathe out normally 6. สูด ยกแฮนด์ดิเฮลเลอร์ เข้าปากประกบริมฝีปากรอบกระบอก สูดหายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ จะได้ยินเสียงแคปซูลสั่น สูดหายใจเข้าเต็มปอด แล้วกลั้นหายใจนับในใจประมาณ 10 วินาที พร้อมดึงแฮนด์ดิเฮลเลอร์ ออกแล้วหายใจตามปกติ ทำซ้ำได้ อีกครั้ง 7. เปิดปากกระบอกแล้วเคาะแคปซูลยาทิ้งไป ปิดปากกระบอกและฝาปิดเพื่อเก็บ How to use your Handyhaler

18

19


ดาวน์โหลด ppt Inhalation therapy Anakapong Phunmanee M.D. Associated Professor Chief of PCT Respiratory Care Division of Pulmonology, Faculty of Medicine Khon Kaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google