งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการตีราคาสินค้า คงเหลือ ชุดที่ 2 Example Inventory Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการตีราคาสินค้า คงเหลือ ชุดที่ 2 Example Inventory Information."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวอย่างการตีราคาสินค้า คงเหลือ ชุดที่ 2

3 Example Inventory Information

4 Specific Identification ข้างบนนี้เป็นข้อมูลการซื้อสินค้าใน เดือนสิงหาคม ณ 14 สิงหาคม กิจการได้ขายจักรยานซึ่งมีต้นทุน @ $91 ไปจำนวน 8 คัน และ ต้นทุน @ $106 ไปจำนวน 12 คัน

5 ต้นทุนขายที่เกิดขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม มีต้นทุนขายเกิดขึ้นเท่ากับ $2,000.- และมีสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 5 หน่วย มูลค่า $500.- Specific Identification

6 กิจการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอีกในวันที่ 17 และ 28 หลังจากนั้นกิจการได้ขายสินค้าอีกใน วันที่ 31 สิงหาคม ดังนี้ : 2 @ $91, 3 @ $106, 14 @ $115, & 4 @ $119. Specific Identification

7 ต้นทุนสินค้าที่ขาย ณ 31 ส. ค. = 3,856.-

8 Specific Identification Balance Sheet Inventory = $1,404 Income Statement COGS = $4,586

9 First-In, First-Out (FIFO) จักรยานคงเหลือที่มีอยู่ข้างต้น กิจการนำออกขาย 20 คัน จักรยานคงเหลือที่มีอยู่ข้างต้น

10 First-In, First-Out (FIFO) ต้นทุนของสินค้าที่ขาย ณ 14 ส. ค. เท่ากับ 1,970.- และมีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 530.- (5 คัน )

11 กิจการซื้อสินค้าเพิ่มในวันที่ 17 และ 28 ส. ค., และวันที่ 31 ส. ค. กิจการได้ขาย สินค้าไปทั้งหมด 23 หน่วย First-In, First-Out (FIFO)

12 ต้นทุนขาย ณ 31 ส. ค. = ($530 + $2,070) = $2,600

13 First-In, First-Out (FIFO) Balance Sheet Inventory = $1,420 Income Statement COGS = $4,570

14 กิจการขายสินค้าในวันที่ 14 ส. ค. ทั้งหมด 20 คัน Last-In, First-Out (LIFO)

15 ต้นทุนสินค้าที่ขายในวันที่ 14 เท่ากับ ($1,590 + $455) $2,045, สินค้า คงเหลือ 5 หน่วย มีมูลค่าเท่ากับ $455

16 ซื้อสินค้าเพิ่มในวันที่ 17 และ 28 ส. ค. และในวันที่ 31 ส.. กิจการได้ขาย สินค้าไป 23 ชิ้น Last-In, First-Out (LIFO)

17 ต้นทุนสินค้าที่ขาย ณ 31 ส. ค. = ($1,190 + $1,495) = $2,685

18 Last-In, First-Out (LIFO) Balance Sheet Inventory = $1,260 Income Statement COGS = $4,730

19 Weighted Average กิจการขายสินค้าในวันที่ 14 ส. ค. ทั้งหมด 20 คัน

20 ต้นทุนต่อหน่วยถัวเฉลี่ยนั้นจะมีการ คำนวณแต่ละครั้งที่ทำการขาย Weighted Average ÷

21 ซื้อสินค้าเพิ่มในวันที่ 17 และ 28 ส. ค. และในวันที่ 31 ส.. กิจการได้ขาย สินค้าไป 23 ชิ้น

22 Weighted Average ÷

23 Balance Sheet Inventory = $1,368 Income Statement COGS = $4,622


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการตีราคาสินค้า คงเหลือ ชุดที่ 2 Example Inventory Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google