งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FLIGHT CATEGORIES Category Visibility Ceiling VFR > 5mi and >3,000 ft Marginal VFR Between 3 and 5 mi and/or Between 1,000 And 3,000 ft IFR 1 mi or more.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FLIGHT CATEGORIES Category Visibility Ceiling VFR > 5mi and >3,000 ft Marginal VFR Between 3 and 5 mi and/or Between 1,000 And 3,000 ft IFR 1 mi or more."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FLIGHT CATEGORIES Category Visibility Ceiling VFR > 5mi and >3,000 ft Marginal VFR Between 3 and 5 mi and/or Between 1,000 And 3,000 ft IFR 1 mi or more but less than 3 mi and/or 500 ft or more But less than 1,000 ft Low IFR < 1 mi and/or < 500 ft ที่มา METAR From Wikipedia

2 ความรุนแรง คำอธิบาย เบาตกกระจาย ไม่มีผลกระทบต่อค่าทัศนวิสัย ปานกลางตกสะสมบนพื้น ค่าทัศนวิสัยลดลงต่ำกว่า 7 ไมล์ หนักตกสะสมอย่างรวดเร็ว ทัศนวิสัยลดลงต่ำกว่า 3 ไมล์ การกะประมาณความรุนแรงของเกล็ดน้ำแข็ง

3 ความ รุนแรง คำอธิบาย เบา ตั้งแต่ 0 – 0.10 นิ้วต่อชั่วโมง สูงสุด 0.01 นิ้วต่อ 6 นาที ปาน กลาง 0.11 – 0.30 นิ้วต่อชั่วโมง >0.01 – 0.03 นิ้วต่อ 6 นาที หนัก >0.30 นิ้วต่อชั่วโมง >0.03 นิ้วต่อ 6 นาที ความรุนแรงของฝนหรือเกล็ดน้ำแข็ง ใช้อัตราการตก หมายเหตุ 0.03 นิ้ว = 0.8 มิลลิเมตร 0.30 นิ้ว = 7.6 มิลลิเมตร

4 RAIN RAIN SHOWER >8,000 – 9,000 เมตร เบา >3,000 – 9,000 เมตร เบา >3,000 – 8,000 เมตร ปาน กลาง >500 – 3,000 เมตร ปาน กลาง 0 – 3,000 เมตร หนัก 0 – 500 เมตร หนัก เกณฑ์ความรุนแรงของฝน เมื่อ พ. ศ.2536

5 METAR KMH or Or COR CCCC YYGGggZ NIL AUTO dddffGf m f m KT or d n d n d n Vd x d x d x SPECI MPS N s N s N s h s h s h s or RD R D R /V R V R V R V R i VVh s h s h s VVVV V n V n V n V n D v or w’w’ or or RD R D R /V R V R V R V R VV R V R V R V R i NSC VVVVNDV or or NCD CAVOK WS RD R D R T´T´/T´ d T´ d QP H P H P H P H REw´w´ or (WT s T s /SS´) (RD R D R /E R C R e R e R B R B R ) WS ALL RWY RMK…………… FM 15–XIV METARAerodrome routine meteorological report (with or without trend forecast) FM 16–XIV SPECIAerodrome special meteorological report (with or without trend forecast) C O D E F O R M : } { { } { }

6 METAR/SPECI CCCC YYGGggZ AUTO COR dddff(f)Gf m f m (f m )KT d n d n d n Vd x d x d x VVVVVSM or VVVV [RD R D R /V R V R V R V R FT or RD R D R /V n V n V n V n VV x V x V x V x FT] w'w' [N s N s N s h s h s hs or VVh s h s h s or SKC/CLR ] T'T'/T' d T' d AP H P H P H P H RMK (Automated, Manual, Plain Language) (Additive and Automated Maintenance Data) U.S. METAR/SPECI CODE FORMAT WITH REMARKS }

7 METAR ETAR 010756Z VRB06KT 1400 R09/1220 -RA BR FEW000 SCT008 OVC012 01/M01 A2938 RMK AO2A TWR VIS 1600 VIS N 3200 CIG 010V015 BR FEW000 SLPNO ALSTG ESTMD; METAR KSTV 011058Z COR 02010G17KT 1400 R36/4000 HZ SCT007 BKN020 OVC070 20/17 A3019 RMK AO2A SLP015 ALSTG/SLP ESTMD COR 1104; SPECI KFAW 010812Z 24020G40KT 1 1/2SM +FC +TSRAGR SQ FEW030CB SCT040 BKN050 25/22 A2992 RMK TORNADO 3SW MOV NE FUNNEL CLOUD B02E09 3W MOV NE AO2A TWR VIS 2 1/2 VIS SW 2 TSB59 TS 5S- 3W MOV NE GR 1/2 PRESFR; Example

8 METAR VTBS 260730Z 19011KT 160V240 9999 FEW020 SCT300 34/23 Q1008 NOSIG= METAR SPECI VTUU 260705Z 06008KT 5000 TSRA FEW020CB BKN023 OVC300 29/24 Q1008 A2978 TS OVER AD NOSIG= METAR WMKK 260700Z 19008KT 140V250 9999 FEW017CB SCT140 BKN280 31/26 Q1009 NOSIG=


ดาวน์โหลด ppt FLIGHT CATEGORIES Category Visibility Ceiling VFR > 5mi and >3,000 ft Marginal VFR Between 3 and 5 mi and/or Between 1,000 And 3,000 ft IFR 1 mi or more.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google