งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FLIGHT CATEGORIES Category Visibility Ceiling VFR > 5mi

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FLIGHT CATEGORIES Category Visibility Ceiling VFR > 5mi"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FLIGHT CATEGORIES Category Visibility Ceiling VFR > 5mi
and >3,000 ft Marginal VFR Between 3 and 5 mi and/or Between 1,000 And 3,000 ft IFR 1 mi or more but less than 3 mi and/or 500 ft or more But less than 1,000 ft Low IFR < 1 mi and/or < 500 ft ที่มา METAR From Wikipedia

2 การกะประมาณความรุนแรงของเกล็ดน้ำแข็ง
คำอธิบาย เบา ตกกระจาย ไม่มีผลกระทบต่อค่าทัศนวิสัย ปานกลาง ตกสะสมบนพื้น ค่าทัศนวิสัยลดลงต่ำกว่า 7 ไมล์ หนัก ตกสะสมอย่างรวดเร็ว ทัศนวิสัยลดลงต่ำกว่า 3 ไมล์

3 ความรุนแรงของฝนหรือเกล็ดน้ำแข็ง ใช้อัตราการตก
คำอธิบาย เบา ตั้งแต่ 0 – นิ้วต่อชั่วโมง สูงสุด นิ้วต่อ 6 นาที ปานกลาง 0.11 – นิ้วต่อชั่วโมง >0.01 – นิ้วต่อ 6 นาที หนัก > นิ้วต่อชั่วโมง > นิ้วต่อ 6 นาที หมายเหตุ นิ้ว = มิลลิเมตร 0.30 นิ้ว = มิลลิเมตร

4 เกณฑ์ความรุนแรงของฝน เมื่อ พ.ศ.2536
RAIN RAIN SHOWER >8,000 – 9,000 เมตร เบา >3,000 – 9,000 เมตร เบา >3,000 – 8,000 เมตร ปานกลาง >500 – 3,000 เมตร ปานกลาง 0 – 3,000 เมตร หนัก 0 – 500 เมตร หนัก

5 FM 15–XIV METAR Aerodrome routine meteorological report (with or without trend forecast)
FM 16–XIV SPECI Aerodrome special meteorological report (with or without trend forecast) C O D E F O R M : } METAR KMH or Or COR CCCC YYGGggZ NIL AUTO dddffGfmfm KT or dndndnVdxdxdx SPECI MPS NsNsNshshshs or RDRDR/VRVRVRVRi VVhshshs VVVV VnVnVnVnDv or w’w’ or or RDRDR/VRVRVRVRVVRVRVRVRi NSC VVVVNDV or or NCD CAVOK WS RDRDR T´T´/T´dT´d QPHPHPHPH REw´w´ or (WTsTs/SS´) (RDRDR/ERCReReRBRBR) WS ALL RWY RMK…………… { } { } {

6 U.S. METAR/SPECI CODE FORMAT WITH REMARKS
METAR/SPECI CCCC YYGGggZ AUTO COR dddff(f)Gfmfm(fm)KT dndndnVdxdxdx VVVVVSM or VVVV [RDRDR/VRVRVRVRFT or RDRDR/VnVnVnVnVVxVxVxVxFT] w'w' [NsNsNshshshs or VVhshshsor SKC/CLR ] T'T'/T'dT'd APHPHPHPH RMK (Automated, Manual, Plain Language) (Additive and Automated Maintenance Data) }

7 Example METAR ETAR Z VRB06KT 1400 R09/1220 -RA BR FEW000 SCT008 OVC012 01/M01 A2938 RMK AO2A TWR VIS 1600 VIS N 3200 CIG 010V015 BR FEW000 SLPNO ALSTG ESTMD; METAR KSTV Z COR 02010G17KT 1400 R36/4000 HZ SCT007 BKN020 OVC070 20/17 A3019 RMK AO2A SLP015 ALSTG/SLP ESTMD COR 1104; SPECI KFAW Z 24020G40KT 1 1/2SM +FC +TSRAGR SQ FEW030CB SCT040 BKN050 25/22 A2992 RMK TORNADO 3SW MOV NE FUNNEL CLOUD B02E09 3W MOV NE AO2A TWR VIS 2 1/2 VIS SW 2 TSB59 TS 5S-3W MOV NE GR 1/2 PRESFR;

8 METAR VTBS 260730Z 19011KT 160V240 9999 FEW020 SCT300 34/23
Q1008 NOSIG= METAR WMKK Z 19008KT 140V FEW017CB SCT140 BKN280 31/26 Q1009 NOSIG= METAR SPECI VTUU Z 06008KT 5000 TSRA FEW020CB BKN023 OVC300 29/24 Q1008 A2978 TS OVER AD NOSIG=


ดาวน์โหลด ppt FLIGHT CATEGORIES Category Visibility Ceiling VFR > 5mi

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google