งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hardware คือ ตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ของ คอมพิวเตอร์ทุกๆ ชิ้น ที่เราสามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ เช่น ซีพียู เมนบอร์ด แรม จอภาพ และอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hardware คือ ตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ของ คอมพิวเตอร์ทุกๆ ชิ้น ที่เราสามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ เช่น ซีพียู เมนบอร์ด แรม จอภาพ และอื่นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Hardware คือ ตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ของ คอมพิวเตอร์ทุกๆ ชิ้น ที่เราสามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ เช่น ซีพียู เมนบอร์ด แรม จอภาพ และอื่นๆ

4 ฮาร์ดแวร์ (Hard ware)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Software คือ โปรแกรมหรือชุดข้อมูลคำสั่งต่างๆ ที่สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ ทำงานตามที่เราต้องการ Software แบ่งเป็น 2 ประเภท - ซอร์ฟแวร์ระบบ ( System Software or Operating System) - ซอร์ฟแวร์ประยุกต์ ( Application Software )

23

24 Software 1

25 Software 2

26 People ware คือ ผู้ใช้งานหรือผู้ทำงานกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงช่างคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ

27

28

29

30

31 สาเหตุที่ทำให้เครื่องพีซีเกิด ความเสียหาย • ความร้อน ความร้อน • ฝุ่นผง ฝุ่นผง • สนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก • สัญญาณรบกวนในสายไฟฟ้า สัญญาณรบกวนในสายไฟฟ้า • ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้าสถิต • น้ำและสนิม น้ำและสนิม

32 ความร้อน ความร้อนที่เป็นสาเหตุทำให้คอมพิวเตอร์มี ปัญหา ส่วนใหญ่เกิดจากความร้อนของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์บนเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์เอง วิธีแก้ปัญหา - พัดลมระบายความร้อนทุกตัวในระบบ ต้อง อยู่ในสภาพดี 100 % อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดควรจะอยู่ระหว่าง 60-70 องศาฟาเรนไฮต์ - ใช้เพาเวอร์ซัพพลาย ในขนาดที่ถูกต้อง - ใช้งานเครื่องในย่านอุณหภูมิที่ปลอดภัย อย่าตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงเป็น เวลานานๆ

33 ฝุ่นผง ฝุ่นผงที่เกาะติดอยู่บนแผงวงจร ของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เสมือนฉนวน ป้องกันความร้อน ทำให้ความร้อนที่เกิดขึ้น ในระบบ ไม่สามารถระบายออกสู่ สภาพแวดล้อมภายนอก นอกจากนี้อาจไป อุดตันช่องระบายอากาศของเพาเวอร์ซัพ พลายหรือฮาร์ดดิสค์ หรืออาจเข้าไปอยู่ ระหว่างแผ่นดิสค์กับหัวอ่าน ทำให้ แผ่นดิสค์หรือหัวอ่านเกิดความเสียหายได้ วิธีแก้ปัญหา - ควรทำความสะอาดภายในเครื่องทุก 6 เดือน หรือทุกครั้งที่ถอดฝาครอบ - ตัวถัง หรือ ชิ้นส่วนภายนอกอาจใช้สเปรย์ ทำความสะอาด - วงจรภายในให้ใช้ลมเป่าและใช้แปรงขน อ่อนๆ ปัดฝุ่นออก - อย่าสูบบุหรี่ใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์

34 สนามแม่เหล็ก แม่เหล็กสามารถทำให้ข้อมูลใน แผ่นดิสก์หรือฮาร์ดดิสก์สูญหายได้อย่างถาวร แหล่งที่ให้กำเนิดสนามแม่เหล็กในสำนักงานมี อยู่มากมาหลายประเภท อาทิเช่น - แม่เหล็กติดกระดาษบันทึกบนตู้เก็บ แฟ้ม - คลิปแขวนกระดาษแบบแม่เหล็ก - ไขควงหัวแม่เหล็ก - ลำโพง - มอเตอร์ในพรินเตอร์ - UPS วิธีแก้ไข ควรโยกย้ายอุปกรณ์ที่มีกำลังแม่เหล็ก มากๆ ให้ห่างจากระบบคอมพิวเตอร์

35 สัญญาณรบกวนในสายไฟฟ้า - แรงดันเกิน แรงดันเกิน - แรงดันตก แรงดันตก - ทรานเชียนต์ ทรานเชียนต์ - ไฟกระเพื่อม ไฟกระเพื่อม วิธีแก้ไข ในกรณีไฟเกิน ไฟตก และ ทรานเชียนต์ แก้ไขได้โดยการใช้เครื่องควบคุม กระแสไฟฟ้า หรือ ที่เรียกว่า Stabilizer ส่วนไปกระเพื่อม แก้ได้โดยการลดจำนวน ครั้งในการปิดเปิดเครื่อง

36 ไฟฟ้าสถิตย์ ในสภาวะที่อากาศแห้ง จะส่งผลให้ความเป็น ฉนวนไฟฟ้าสูง ประจุของไฟฟ้าสถิตย์จะสะสมอยู่ เป็นจำนวนมาก และหาทางวิ่งผ่านตัวนำไปยัง บริเวณที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่า ดังนั้นเมื่อไปจับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประจุของไฟฟ้าสถิตย์จาก ตัวเราจะวิ่งไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น ทำ ให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายได้ แต่ในสภาวะที่มี ความชื้นสูง ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดขึ้นจะรั่วไหลหายไป ในระยะเวลาอันสั้น วิธีแก้ไข ควรทำการคายประจุไฟฟ้าสถิตย์ ด้วยการจับ ต้องโลหะอื่นที่ไม่ใช้ตัวถังเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อน จะสัมผัสอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์

37 น้ำและสนิม สนิมที่พบในเมนบอร์ดของ คอมพิวเตอร์ มักจะเกิดจากการรั่วซึมของ แบตเตอรี่บนเมนบอร์ด ซึ่งถ้าเกิดปัญหานี้ ขึ้น นั่นหมายความว่าเราจะต้องควัก กระเป๋าซื้อเมนบอร์ดตัวใหม่มาทดแทนตัว เก่าที่ต้องทิ้งลงถังขยะสถานเดียว วิธีแก้ไข หลีกเลี่ยงการนำของเหลวทุกชนิดมา วางบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ของเรา กรณีการรั่วซึมของแบตเตอรี่ แก้ไขได้ โดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ เมื่อเครื่อง ของเรามีอายุการใช้งานได้ประมาณ 1-2 ปี เป็นต้นไป

38


ดาวน์โหลด ppt Hardware คือ ตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ของ คอมพิวเตอร์ทุกๆ ชิ้น ที่เราสามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ เช่น ซีพียู เมนบอร์ด แรม จอภาพ และอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google