งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วน อำนวยการ ส่วนปฏิบัติการ ฝกพ. ฝ่าย ปฏิบัติการ หลัก ศพ ส. น. สต ม. สต. ส่วน สนับสนุน ฝขว. ฝนผ. ฝงป. ฝกบ. ฝปช ส. กมส. สยศ. สทส. สพฐ. ฝายสนับสนุน การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วน อำนวยการ ส่วนปฏิบัติการ ฝกพ. ฝ่าย ปฏิบัติการ หลัก ศพ ส. น. สต ม. สต. ส่วน สนับสนุน ฝขว. ฝนผ. ฝงป. ฝกบ. ฝปช ส. กมส. สยศ. สทส. สพฐ. ฝายสนับสนุน การปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ส่วน อำนวยการ ส่วนปฏิบัติการ ฝกพ. ฝ่าย ปฏิบัติการ หลัก ศพ ส. น. สต ม. สต. ส่วน สนับสนุน ฝขว. ฝนผ. ฝงป. ฝกบ. ฝปช ส. กมส. สยศ. สทส. สพฐ. ฝายสนับสนุน การปฏิบัติ บก. น.1 -9 บก. สส. ศพส. ภ.1-9, ศชต. บก. น.1 -9 ภ. จว. บก. สส. บช. ปส. บช. ส. ตช ด. ศพส. ตร. บช. ก.

3 องค์ประกอบ ผบ.ตร.ผอ.ศพส.ตร. รอง ผบ.ตร. (ที่ได้รับมอบหมาย) ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ที่ได้รับมอบหมาย) รอง ผอ.ศพส.ตร. ผบช.น., ภ.1-9, ศชต., ก., สตม., ตชด., ส., สทส. และ สยศ.ตร. กรรมการ ผบช.ปส.กรรมการและเลขานุการ รอง ผบช.ปส.(ที่ได้รับมอบหมาย)กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

4 หน่วยภาค/บช./บก.ภ.จว./บก.น./กก.สภ./สน./ร้อยรวมชุด ภ.119132142 ภ.218116125 ภ.318236245 ภ.4112248261 ภ.528152162 ภ.619147157 ภ.718104113 ภ.817112120 ภ.9147277 ศชต.135155 น.11288101 ตชด.4166484 ก.113-14 รวม171171,5221,656 การจัดชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด (ชปส.) 1,656

5 หน่วยภาค/บช.ภ.จว./บก.น.รวมชุด ภ.11910 ภ.2189 ภ.3189 ภ.41121313 ภ.53811 ภ.61910 ภ.7189 ภ.8178 ภ.9145 ศชต.134 น.1910 ก.1-1 รวม1485 99 การจัดชุดขยายผลและตรวจสอบทรัพย์สิน 99

6 สถานการณ์ยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 1. ประมาณการผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 1.2 ล้านคน โดยกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาเกี่ยวข้อง กับการเสพและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 2. การผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านยังดำรงอยู่ และเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ยาบ้าเข้าสู่ประเทศไทย โดยพื้นที่นำเข้าหลักยังคงใช้พื้นที่ชายแดนภาคเหนือ 3. มีแหล่งผลิตประเภทอัดเม็ดภายในประเทศ ส่วนใหญ่มุ่งที่จะผสมเพิ่มเพื่อให้ได้ปริมาณมากขึ้น และไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

7 สถานการณ์ยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 4. มีการลักลอบส่งออกยาแก้หวัดสูตร ผสมซูโดอีเฟดรีน ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำไปผลิตยาบ้าและไอซ์ 5. ผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญที่ถูกจับกุม ยังคงมี พฤติการณ์และบทบาทในการติดต่อสั่งการค้า ยาเสพติดจากเรือนจำ และมีเครือข่ายที่สามารถติดต่อกับ ผู้ต้องขังในเรือนจำอื่น 6. ยาบ้ายังคงเป็นตัวยาหลักที่แพร่ระบาดในประเทศ ในขณะที่ไอซ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดทั้งใน ด้านการค้าและการเสพ

8 สถานการณ์ยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 7. การดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของประชาชน ล่าช้า ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน เนื่องจากการ ดำเนินการต้องอาศัยเวลาและหลักฐาน 8. ปัจจุบันยังมีหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาแพร่ระบาด ของยาเสพติด 65,040 หมู่บ้าน/ชุมชน

9 ผลการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของ ตร. ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)

10 1. จับกุมคดียาเสพติด 375,226 คดี ผู้ต้องหา 375,792 คน 2. จับกุมนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ 72,889 คน 3. ตรวจยึดยาบ้า 83,090,000 เม็ด ไอซ์ 1,972.59 กก. เฮโรอีน 238.94 กก. และกัญชาแห้ง 10,316.65 กก. 4. จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีค้างเก่า 1,092 หมาย 5. การยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด จำนวน 5,058 ราย มูลค่าทรัพย์สิน 1,751.58 ล้านบาท

11 ผลการจับกุมคดียาเสพติด จำแนกตามหน่วยงาน หน่วย จับกุมได้ข้อหา รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง ยาเสพติด เพื่อจำหน่าย ครอบครองเสพ รายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคน ภ.1 42,77639,4785159442,5022,6386,1136,28015,14614,00018,89416,430 ภ.2 46,32146,751717429321,5891,8175,7696,5029,7799,78829,06328,509 ภ.3 33,28532,05310410058771,6631,9752,1932,6424,9194,83224,26222,338 ภ.4 48,67648,5442001852092552,7583,1563,8574,56811,63711,73329,88328,522 ภ.5 23,51523,069998019211,4041,5283,3643,9724,8114,64713,72712,763 ภ.6 22,93423,97489887152,3963,0112,5143,1365,3305,50912,58412,192 ภ.7 42,85442,0049592342,2102,4313,3563,59116,23715,48720,83720,285 ภ.8 28,30632,5021,0692,335339631,1994,0865,07112,33614,0009,8169,810 ภ.9 16,25218,46947788654625066532,1742,8905,0956,0707,9307,891 ศชต. 8,5758,79940760412153594289491,0835,1575,2131,6821,448 บช.น. 61,13459,1722044211,5711,6075,7705,79617,14616,39136,55135,264 บช.ก. 67640000325529263031 บช.ปส. 531913354041131266302517293377 รวม 375,226375,792 2,6854,55244053018,05520,71140,45246,053 107,651107,729205,266195,490

12 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.1 ภ.จว.รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย ครอบครอง เสพ รายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคน พระนครศรีอยุธยา 5,1015,08044 4985378669312,0191,9841,7041,614 ลพบุรี4,4724,5781011 3493946947911,3261,3412,0912,038 ปทุมธานี5,1845,23666 239262 1,028 1,0922,6582,6551,2531,221 สิงห์บุรี1,4941,60011 147180 294 373327332723712 นนทบุรี5,1494,6471118 140131 1,011 9842,7282,4901,2481,015 อ่างทอง2,5482,50911 2052252222496696681,4411,356 ชัยนาท2,0352,07955 2773071471641801881,4261,415 สระบุรี4,4773,9401222132142568 1,6911,5622,0501,635 สมุทรปราการ12,3169,8092122515460 1,283 1,1283,5482,7806,9585,424 รวม ภ.142,77639,478515944 2,5022,6386,1136,280 15,14614,00018,89416,430

13 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.2 ภ.จว.รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครองเสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ รายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคน ชลบุรี 22,94522,859911114835382,5502,8124,7074,680 15,18 4 14,80 3 001114 ระยอง 5,7445,88644002863241,0301,1621,5501,5542,8712,8340038 จันทบุรี 3,3003,31310 891371454574967987901,8901,8630000 ฉะเชิงเทรา 5,4315,44620 001691927247961,2421,2283,2743,2080022 ปราจีนบุรี 3,2803,3829800871183504235855982,2462,2320033 นครนายก 1,6951,750880084932573063243401,0221,0030000 ตราด 93696522226172791021881926035940011 สระแก้ว 2,9903,15091118202823353224053854061,9731,9720011 รวม 46,32146,75171742932 1,5891,817 5,7696,5029,7799,788 29,06328,509 002129

14 ภ.จว.รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย ครอบครอง เสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ รายคน ราย คนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคน นครราชสีมา7,8247,8942730004274937788981,471 5,1174,9980044 ชัยภูมิ2,9503,0731412002432903153816386691,7001,6810040 บุรีรัมย์3,0493,020770087106165219305 2,4842,3820011 สุรินทร์2,2362,34411131720126197781252532621,7441,7141568 ศรีสะเกษ2,6272,73744222443001692174865061,7091,694001314 อุบลราชธานี9,7818,251292439552923184124781,0399017,9536,464001711 ยโสธร2,4812,3584200116 1211374374181,8011,6830022 อำนาจเจริญ2,3372,3768800128155 1872903001,7541,7222400 รวม 33,28532,0531041005877 1,6631,975 2,193 2,642 4,9194,832 24,26222,338 398380 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.3

15 ภ.จว.รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครองเสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ รายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคน มหาสารคาม3,2713,2122423221291403944271,0701,0581,6511,5620010 กาฬสินธุ์6,8286,98610 003203644075151,4651,5184,6244,5752400 ร้อยเอ็ด5,6935,41412 002192463754068438214,2363,9210088 ขอนแก่น6,1676,1582728004434914584971,5901,5913,6493,5510000 เลย4,9484,643322218251812053994971,2671,1813,0292,692112120 นครพนม4,9955,1833368871431943855081,0861,1323,3073,2561122 อุดรธานี4,2634,2301415235576243593751,3591,3811,9501,81412 106 หนองคาย2,2392,29599748355622653175495651,2591,228332528 มุกดาหาร2,4362,510312635421551781622274795031,5391,505473122 สกลนคร4,2284,1842827003864432663156446852,9012,7111122 หนองบัวลำภู1,3331,3777700110132891083023198238090022 บึงกาฬ2,2752,35233101360772983769839799158980066 รวม 48,67648,544200185209 2552,7583,156 3,8574,56811,63711,73329,88328,522242910896 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.4

16 ภ.จว.รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครองเสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ รายคน ราย คนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคน ลำปาง2,2722,43711 002382833444554605021,2041,171211314 น่าน1,7331,680940057592142302592851,1891,0970055 แพร่1,6911,8044400981182783922752871,0199861116 เชียงใหม่8,3587,60318711499463 1,2031,260 2,2411,9934,3523,864224213 แม่ฮ่องสอน 281288242113 222127981021151120011 ลำพูน1,4501,39233001571702652974334235894950034 เชียงราย5,8215,89520 17 1051167719898458624,0573,8900061 พะเยา1,9091,97010 002292972683222001931,2021,1480000 รวม23,515 23,069 99801921 1,4041,5283,3643,972 4,8114,647 13,72712,763 548654 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.5

17 ภ.จว.รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย ครอบครอง เสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ รายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคน พิษณุโลก3,7203,980131400468581 7418668871,7881,7530044 เพชรบูรณ์ 3,1723,42230 004956183033927518071,5931,5750000 สุโขทัย2,0602,19299002182961882463543731,2871,2640044 พิจิตร2,1052,05499002092462152552922901,3801,2540000 อุตรดิตถ์1,8301,847441576851752093523601,2221,1840000 นครสวรรค์4,355 4,5255400331400527629 1,6841,724 1,8081,7680000 ตาก1,8181,893766101211521762305065231,0029720000 กำแพง เพชร 2,5782,72966003715122182793573651,6211,5591147 อุทัยธานี1,2961,33266001071211311551681808838631700 รวม 22,93423,9748988715 2,396 3,011 2,514 3,1365,3305,509 12,58412,192 2812 15 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.6

18 ภ.จว.รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย ครอบครองเสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ รายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคน นครปฐม 8,6958,60088003573945415682,7722,7085,0164,9210011 สมุทร สาคร 5,4604,866 113363206445803,8373,3356426300000 ประจวบ คีรีขันธ์ 3,8393,8842019001782033654241,3831,3861,8931,8520000 กาญจนบุรี 6,7746,6182928131731984074491,8441,8334,3004,088002019 สุพรรณบุรี 6,4466,48223 003774444324962,4572,4083,1563,1100011 สมุทร สงคราม 1,066956 0080 1371364774023723380000 เพชรบุรี 4,2164,31277003453923023921,3811,3922,0882,037009392 ราชบุรี 6,3586,28687103644005285462,0862,0233,3703,3090011 รวม 42,85442,004959234 2,2102,431 3,3563,59116,23715,48720,83720,28500116114 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.7

19 ภ.จว.รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย ครอบครองเสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ รายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคน สุราษฎร์ ธานี 8,56710,142366937001331771,300 1,697 3,6574,1883,0953,101214 28 ชุมพร 2,5532,880126237001391603213931,3151,4616476240055 ระนอง 1,5051,56017160049561411699419603563501900 ภูเก็ต 2,7803,073173422821147919221,3841,497504 0000 พังงา 1,3841,66359107111081371912538239391992210035 นครศรี ธรรมราช 9,65010,94735773200364448894 1,08 8 3,2213,8524,8074,80512620 กระบี่ 1,8672,23712727200881074485499951,1032082050011 รวม 28,30632,502 1,0692,335 33 9631,1994,086 5,071 12,33614,0009,8169,810 4252959 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.8

20 ภ.จว.รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครอง เสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ รายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนราย คน ตรัง 4,6895,17250118006891441642996 1,214 3,1343,107 0000 พัทลุง 3,6043,9861803330092124236313637 780 2,4462,422 001314 สงขลา 6,4217,60417532253612903721,3161,6822,832 3,384 1,7531,781 0022 สตูล 1,5381,70772113115666181253630 692 597581 0011 รวม 16,25218,46947788654625066532,1742,8905,095 6,070 7,9307,891 001617 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.9

21 ภ.จว.รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครองเสพ รายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคน ยะลา2,9273,23320530510121521842362981,8882,003434429 ปัตตานี2,3382,22510117211811003123261,4221,386419239 นราธิวาส 3,3103,341101127121261444014591,8471,824829780 รวม 8,5758,79940760412153594289491,0835,1575,2131,6821,448 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ศชต.

22 ผลการจับกุมคดียาเสพติด บช.น. บก. รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครองเสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ รายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคน น.15,2825,15711111992153313481,3601,2813,3723,294001817 น.2 13,75713,329 3300349350 1,197 1,1854,5874,3287,6187,4620031 น.35,3335,2531033001641686276351,2081,1663,3223,2490022 น.46,9686,577 101621608037752,1742,0833,8263,5570022 น.57,8507,69411001922019439522,3982,3354,3044,195001210 น.62,5112,388 00102106270 5634991,5731,5100033 น.76,7666,5813300122 2792951,0871,0605,2705,0950056 น.85,9205,48812001681705585611,7041,5943,4873,1600021 น.96,7476,70511001131157627752,0652,0453,7793,7427720 รวม 61,13459,172 204421 1,571 1,607 5,770 5,796 17,14616,39136,55135,2647 76762

23 บก. รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย ครอบครองเสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ รายคน ราย คนรายคนรายคนรายคนรายคน รายคนราย คน ปส.1 2664052400861501492132428221523 ปส.2 639611341525376055 1110 ปส.4 58122 0017452847 5559316 ปส.3 144290 37 134688197 4228 รวม 5319133540411312663025172933771117827 ผลการจับกุมคดียาเสพติด บช.ปส.

24 จำแนกตามน้ำหนักของกลาง อันดับประเภท น้ำหนักของกลาง (กก.) 1ยาบ้า 83,090,000 เม็ด 2ไอซ์1,972.59 3พืชกระท่อม40,539.75 4กัญชาแห้ง10,316.65 5กัญชาสด2,651.91 6ฝิ่น1,324.14 7เฮโรอีน238.94 8ยาแก้หวัด4,568,700 เม็ด 9เอ็กซ์ตาซี่3,040 เม็ด

25 หน่วย น้ำหนัก ของกลาง (กก.) ยาบ้า (เม็ด) ไอซ์ (กก.) กัญชาแห้ง (กก.) พืชกระท่อม (กก.) ฝิ่น (กก.) ภ.15,476.772,640,52092.413,437.941,623.400.00 ภ.21,140.311,914,00066.90159.22429.020.01 ภ.3648.441,129,60019.35166.3382.740.00 ภ.43,653.6711,291,2007.651,896.36259.440.15 ภ.53,002.208,480,50099.8636.95152.60 1,321.32 ภ.6856.731,376,10010.3537.70281.341.46 ภ.72,683.151,919,300244.281,147.36608.751.03 ภ.816,547.431,072,10076.99195.5315,509.240.02 ภ.915,568.96531,840129.391,199.3513,866.52- ศชต.6,924.61889,0003.30143.586,182.310.14 บช.น.2,186.161,901,040381.9146.131,544.390.00 บช.ปส.6,528.3337,284,400840.191,850.21-- ผลการจับกุมของกลางคดียาเสพติด จำแนกตามหน่วยงาน

26

27

28 ผลการตรวจยึดยาบ้า

29 ผลการตรวจยึดไอซ์


ดาวน์โหลด ppt ส่วน อำนวยการ ส่วนปฏิบัติการ ฝกพ. ฝ่าย ปฏิบัติการ หลัก ศพ ส. น. สต ม. สต. ส่วน สนับสนุน ฝขว. ฝนผ. ฝงป. ฝกบ. ฝปช ส. กมส. สยศ. สทส. สพฐ. ฝายสนับสนุน การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google