งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วน อำนวยการ ส่วนปฏิบัติการ ฝกพ. ฝ่าย ปฏิบัติการ หลัก ศพ ส. น. สต ม. สต. ส่วน สนับสนุน ฝขว. ฝนผ. ฝงป. ฝกบ. ฝปช ส. กมส. สยศ. สทส. สพฐ. ฝายสนับสนุน การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วน อำนวยการ ส่วนปฏิบัติการ ฝกพ. ฝ่าย ปฏิบัติการ หลัก ศพ ส. น. สต ม. สต. ส่วน สนับสนุน ฝขว. ฝนผ. ฝงป. ฝกบ. ฝปช ส. กมส. สยศ. สทส. สพฐ. ฝายสนับสนุน การปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ส่วน อำนวยการ ส่วนปฏิบัติการ ฝกพ. ฝ่าย ปฏิบัติการ หลัก ศพ ส. น. สต ม. สต. ส่วน สนับสนุน ฝขว. ฝนผ. ฝงป. ฝกบ. ฝปช ส. กมส. สยศ. สทส. สพฐ. ฝายสนับสนุน การปฏิบัติ บก. น.1 -9 บก. สส. ศพส. ภ.1-9, ศชต. บก. น.1 -9 ภ. จว. บก. สส. บช. ปส. บช. ส. ตช ด. ศพส. ตร. บช. ก.

3 องค์ประกอบ ผบ.ตร.ผอ.ศพส.ตร. รอง ผบ.ตร. (ที่ได้รับมอบหมาย) ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ที่ได้รับมอบหมาย) รอง ผอ.ศพส.ตร. ผบช.น., ภ.1-9, ศชต., ก., สตม., ตชด., ส., สทส. และ สยศ.ตร. กรรมการ ผบช.ปส.กรรมการและเลขานุการ รอง ผบช.ปส.(ที่ได้รับมอบหมาย)กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

4 หน่วยภาค/บช./บก.ภ.จว./บก.น./กก.สภ./สน./ร้อยรวมชุด ภ ภ ภ ภ ภ ภ ภ ภ ภ ศชต น ตชด ก รวม171171,5221,656 การจัดชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด (ชปส.) 1,656

5 หน่วยภาค/บช.ภ.จว./บก.น.รวมชุด ภ ภ.2189 ภ.3189 ภ ภ ภ ภ.7189 ภ.8178 ภ.9145 ศชต.134 น.1910 ก.1-1 รวม การจัดชุดขยายผลและตรวจสอบทรัพย์สิน 99

6 สถานการณ์ยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ ประมาณการผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 1.2 ล้านคน โดยกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาเกี่ยวข้อง กับการเสพและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 2. การผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านยังดำรงอยู่ และเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ยาบ้าเข้าสู่ประเทศไทย โดยพื้นที่นำเข้าหลักยังคงใช้พื้นที่ชายแดนภาคเหนือ 3. มีแหล่งผลิตประเภทอัดเม็ดภายในประเทศ ส่วนใหญ่มุ่งที่จะผสมเพิ่มเพื่อให้ได้ปริมาณมากขึ้น และไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

7 สถานการณ์ยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ มีการลักลอบส่งออกยาแก้หวัดสูตร ผสมซูโดอีเฟดรีน ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำไปผลิตยาบ้าและไอซ์ 5. ผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญที่ถูกจับกุม ยังคงมี พฤติการณ์และบทบาทในการติดต่อสั่งการค้า ยาเสพติดจากเรือนจำ และมีเครือข่ายที่สามารถติดต่อกับ ผู้ต้องขังในเรือนจำอื่น 6. ยาบ้ายังคงเป็นตัวยาหลักที่แพร่ระบาดในประเทศ ในขณะที่ไอซ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดทั้งใน ด้านการค้าและการเสพ

8 สถานการณ์ยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ การดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของประชาชน ล่าช้า ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน เนื่องจากการ ดำเนินการต้องอาศัยเวลาและหลักฐาน 8. ปัจจุบันยังมีหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาแพร่ระบาด ของยาเสพติด 65,040 หมู่บ้าน/ชุมชน

9 ผลการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของ ตร. ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)

10 1. จับกุมคดียาเสพติด 375,226 คดี ผู้ต้องหา 375,792 คน 2. จับกุมนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ 72,889 คน 3. ตรวจยึดยาบ้า 83,090,000 เม็ด ไอซ์ 1, กก. เฮโรอีน กก. และกัญชาแห้ง 10, กก. 4. จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีค้างเก่า 1,092 หมาย 5. การยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด จำนวน 5,058 ราย มูลค่าทรัพย์สิน 1, ล้านบาท

11 ผลการจับกุมคดียาเสพติด จำแนกตามหน่วยงาน หน่วย จับกุมได้ข้อหา รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง ยาเสพติด เพื่อจำหน่าย ครอบครองเสพ รายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคน ภ.1 42,77639, ,5022,6386,1136,28015,14614,00018,89416,430 ภ.2 46,32146, ,5891,8175,7696,5029,7799,78829,06328,509 ภ.3 33,28532, ,6631,9752,1932,6424,9194,83224,26222,338 ภ.4 48,67648, ,7583,1563,8574,56811,63711,73329,88328,522 ภ.5 23,51523, ,4041,5283,3643,9724,8114,64713,72712,763 ภ.6 22,93423, ,3963,0112,5143,1365,3305,50912,58412,192 ภ.7 42,85442, ,2102,4313,3563,59116,23715,48720,83720,285 ภ.8 28,30632,5021,0692, ,1994,0865,07112,33614,0009,8169,810 ภ.9 16,25218, ,1742,8905,0956,0707,9307,891 ศชต. 8,5758, ,0835,1575,2131,6821,448 บช.น. 61,13459, ,5711,6075,7705,79617,14616,39136,55135,264 บช.ก บช.ปส รวม 375,226375,792 2,6854, ,05520,71140,45246, ,651107,729205,266195,490

12 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.1 ภ.จว.รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย ครอบครอง เสพ รายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคน พระนครศรีอยุธยา 5,1015, ,0191,9841,7041,614 ลพบุรี4,4724, ,3261,3412,0912,038 ปทุมธานี5,1845, ,028 1,0922,6582,6551,2531,221 สิงห์บุรี1,4941, นนทบุรี5,1494, , ,7282,4901,2481,015 อ่างทอง2,5482, ,4411,356 ชัยนาท2,0352, ,4261,415 สระบุรี4,4773, ,6911,5622,0501,635 สมุทรปราการ12,3169, ,283 1,1283,5482,7806,9585,424 รวม ภ.142,77639, ,5022,6386,1136,280 15,14614,00018,89416,430

13 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.2 ภ.จว.รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครองเสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ รายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคน ชลบุรี 22,94522, ,5502,8124,7074,680 15, , ระยอง 5,7445, ,0301,1621,5501,5542,8712, จันทบุรี 3,3003, ,8901, ฉะเชิงเทรา 5,4315, ,2421,2283,2743, ปราจีนบุรี 3,2803, ,2462, นครนายก 1,6951, ,0221, ตราด สระแก้ว 2,9903, ,9731, รวม 46,32146, ,5891,817 5,7696,5029,7799,788 29,06328,

14 ภ.จว.รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย ครอบครอง เสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ รายคน ราย คนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคน นครราชสีมา7,8247, ,471 5,1174, ชัยภูมิ2,9503, ,7001, บุรีรัมย์3,0493, ,4842, สุรินทร์2,2362, ,7441, ศรีสะเกษ2,6272, ,7091, อุบลราชธานี9,7818, , ,9536, ยโสธร2,4812, ,8011, อำนาจเจริญ2,3372, ,7541, รวม 33,28532, ,6631,975 2,193 2,642 4,9194,832 24,26222, ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.3

15 ภ.จว.รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครองเสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ รายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคน มหาสารคาม3,2713, ,0701,0581,6511, กาฬสินธุ์6,8286, ,4651,5184,6244, ร้อยเอ็ด5,6935, ,2363, ขอนแก่น6,1676, ,5901,5913,6493, เลย4,9484, ,2671,1813,0292, นครพนม4,9955, ,0861,1323,3073, อุดรธานี4,2634, ,3591,3811,9501, หนองคาย2,2392, ,2591, มุกดาหาร2,4362, ,5391, สกลนคร4,2284, ,9012, หนองบัวลำภู1,3331, บึงกาฬ2,2752, รวม 48,67648, ,7583,156 3,8574,56811,63711,73329,88328, ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.4

16 ภ.จว.รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครองเสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ รายคน ราย คนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคน ลำปาง2,2722, ,2041, น่าน1,7331, ,1891, แพร่1,6911, , เชียงใหม่8,3587, ,2031,260 2,2411,9934,3523, แม่ฮ่องสอน ลำพูน1,4501, เชียงราย5,8215, ,0573, พะเยา1,9091, ,2021, รวม23,515 23, ,4041,5283,3643,972 4,8114,647 13,72712, ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.5

17 ภ.จว.รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย ครอบครอง เสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ รายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคน พิษณุโลก3,7203, ,7881, เพชรบูรณ์ 3,1723, ,5931, สุโขทัย2,0602, ,2871, พิจิตร2,1052, ,3801, อุตรดิตถ์1,8301, ,2221, นครสวรรค์4,355 4, ,6841,724 1,8081, ตาก1,8181, , กำแพง เพชร 2,5782, ,6211, อุทัยธานี1,2961, รวม 22,93423, ,396 3,011 2,514 3,1365,3305,509 12,58412, ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.6

18 ภ.จว.รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย ครอบครองเสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ รายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคน นครปฐม 8,6958, ,7722,7085,0164, สมุทร สาคร 5,4604, ,8373, ประจวบ คีรีขันธ์ 3,8393, ,3831,3861,8931, กาญจนบุรี 6,7746, ,8441,8334,3004, สุพรรณบุรี 6,4466, ,4572,4083,1563, สมุทร สงคราม 1, เพชรบุรี 4,2164, ,3811,3922,0882, ราชบุรี 6,3586, ,0862,0233,3703, รวม 42,85442, ,2102,431 3,3563,59116,23715,48720,83720, ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.7

19 ภ.จว.รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย ครอบครองเสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ รายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคน สุราษฎร์ ธานี 8,56710, ,300 1,697 3,6574,1883,0953, ชุมพร 2,5532, ,3151, ระนอง 1,5051, ภูเก็ต 2,7803, ,3841, พังงา 1,3841, นครศรี ธรรมราช 9,65010, ,08 8 3,2213,8524,8074, กระบี่ 1,8672, , รวม 28,30632,502 1,0692, ,1994,086 5,071 12,33614,0009,8169, ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.8

20 ภ.จว.รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครอง เสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ รายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนราย คน ตรัง 4,6895, ,214 3,1343, พัทลุง 3,6043, ,4462, สงขลา 6,4217, ,3161,6822,832 3,384 1,7531, สตูล 1,5381, รวม 16,25218, ,1742,8905,095 6,070 7,9307, ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.9

21 ภ.จว.รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครองเสพ รายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคน ยะลา2,9273, ,8882, ปัตตานี2,3382, ,4221, นราธิวาส 3,3103, ,8471, รวม 8,5758, ,0835,1575,2131,6821,448 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ศชต.

22 ผลการจับกุมคดียาเสพติด บช.น. บก. รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครองเสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ รายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคนรายคน น.15,2825, ,3601,2813,3723, น.2 13,75713, ,197 1,1854,5874,3287,6187, น.35,3335, ,2081,1663,3223, น.46,9686, ,1742,0833,8263, น.57,8507, ,3982,3354,3044, น.62,5112, ,5731, น.76,7666, ,0871,0605,2705, น.85,9205, ,7041,5943,4873, น.96,7476, ,0652,0453,7793, รวม 61,13459, ,571 1,607 5,770 5,796 17,14616,39136,55135,

23 บก. รายคน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย ครอบครองเสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ รายคน ราย คนรายคนรายคนรายคนรายคน รายคนราย คน ปส ปส ปส ปส รวม ผลการจับกุมคดียาเสพติด บช.ปส.

24 จำแนกตามน้ำหนักของกลาง อันดับประเภท น้ำหนักของกลาง (กก.) 1ยาบ้า 83,090,000 เม็ด 2ไอซ์1, พืชกระท่อม40, กัญชาแห้ง10, กัญชาสด2, ฝิ่น1, เฮโรอีน ยาแก้หวัด4,568,700 เม็ด 9เอ็กซ์ตาซี่3,040 เม็ด

25 หน่วย น้ำหนัก ของกลาง (กก.) ยาบ้า (เม็ด) ไอซ์ (กก.) กัญชาแห้ง (กก.) พืชกระท่อม (กก.) ฝิ่น (กก.) ภ.15, ,640, , , ภ.21, ,914, ภ ,129, ภ.43, ,291, , ภ.53, ,480, , ภ ,376, ภ.72, ,919, , ภ.816, ,072, , ภ.915, , , , ศชต.6, , , บช.น.2, ,901, , บช.ปส.6, ,284, , ผลการจับกุมของกลางคดียาเสพติด จำแนกตามหน่วยงาน

26

27

28 ผลการตรวจยึดยาบ้า

29 ผลการตรวจยึดไอซ์


ดาวน์โหลด ppt ส่วน อำนวยการ ส่วนปฏิบัติการ ฝกพ. ฝ่าย ปฏิบัติการ หลัก ศพ ส. น. สต ม. สต. ส่วน สนับสนุน ฝขว. ฝนผ. ฝงป. ฝกบ. ฝปช ส. กมส. สยศ. สทส. สพฐ. ฝายสนับสนุน การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google