งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพส.ตร.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพส.ตร.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพส.ตร.)

2 ฝายสนับสนุนการปฏิบัติ
ศพส.ตร. ส่วน อำนวยการ ส่วนสนับสนุน ส่วนปฏิบัติการ ฝกพ. ฝงป. ฝ่ายปฏิบัติการหลัก ฝายสนับสนุนการปฏิบัติ ฝขว. ฝกบ. บช.ก. สพฐ. ศพส.น. ศพส.ภ.1-9,ศชต. สตม.สต. ฝนผ. ฝปชส. สทส. บก.น.1-9 บช.ปส. บก.น.1-9 บก.น.1-9 บก.สส. ภ.จว. บก.สส. สยศ. บช.ส. กมส. ตชด. 2

3 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตร. (ศพส.ตร.)
คำสั่ง ตร. ที่ 676/2554 ลง 3 พ.ย.54 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตร. (ศพส.ตร.) องค์ประกอบ ผบ.ตร. ผอ.ศพส.ตร. รอง ผบ.ตร. (ที่ได้รับมอบหมาย) ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ที่ได้รับมอบหมาย) รอง ผอ.ศพส.ตร. ผบช.น., ภ.1-9, ศชต., ก., สตม., ตชด., ส., สทส. และ สยศ.ตร. กรรมการ ผบช.ปส. กรรมการและเลขานุการ รอง ผบช.ปส.(ที่ได้รับมอบหมาย) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

4 การจัดชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด (ชปส.)
หน่วย ภาค/บช./บก. ภ.จว./บก.น./กก. สภ./สน./ร้อย รวมชุด ภ.1 1 9 132 142 ภ.2 8 116 125 ภ.3 236 245 ภ.4 12 248 261 ภ.5 2 152 162 ภ.6 147 157 ภ.7 104 113 ภ.8 7 112 120 ภ.9 4 72 77 ศชต. 3 51 55 น. 88 101 ตชด. 16 64 84 ก. 13 - 14 รวม 17 117 1,522 1,656 1,656

5 การจัดชุดขยายผลและตรวจสอบทรัพย์สิน
หน่วย ภาค/บช. ภ.จว./บก.น. รวมชุด ภ.1 1 9 10 ภ.2 8 ภ.3 ภ.4 12 13 ภ.5 3 11 ภ.6 ภ.7 ภ.8 7 ภ.9 4 5 ศชต. น. ก. - รวม 14 85 99 99

6 สถานการณ์ยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
1. ประมาณการผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 1.2 ล้านคน โดยกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเสพและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 2. การผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านยังดำรงอยู่ และเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ยาบ้าเข้าสู่ประเทศไทย โดยพื้นที่นำเข้าหลักยังคงใช้พื้นที่ชายแดนภาคเหนือ 3. มีแหล่งผลิตประเภทอัดเม็ดภายในประเทศ ส่วนใหญ่มุ่งที่จะผสมเพิ่มเพื่อให้ได้ปริมาณมากขึ้น และไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

7 สถานการณ์ยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
4. มีการลักลอบส่งออกยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำไปผลิตยาบ้าและไอซ์ 5. ผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญที่ถูกจับกุม ยังคงมีพฤติการณ์และบทบาทในการติดต่อสั่งการค้า ยาเสพติดจากเรือนจำ และมีเครือข่ายที่สามารถติดต่อกับผู้ต้องขังในเรือนจำอื่น 6. ยาบ้ายังคงเป็นตัวยาหลักที่แพร่ระบาดในประเทศ ในขณะที่ไอซ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดทั้งในด้านการค้าและการเสพ

8 สถานการณ์ยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
7. การดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของประชาชน ล่าช้า ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน เนื่องจากการดำเนินการต้องอาศัยเวลาและหลักฐาน 8. ปัจจุบันยังมีหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาแพร่ระบาดของยาเสพติด 65,040 หมู่บ้าน/ชุมชน

9 ผลการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของ ตร.
ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)

10 1. จับกุมคดียาเสพติด 375,226 คดี ผู้ต้องหา 375,792 คน
2. จับกุมนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ 72,889 คน 3. ตรวจยึดยาบ้า 83,090,000 เม็ด ไอซ์ 1, กก.เฮโรอีน กก และกัญชาแห้ง 10, กก. 4. จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีค้างเก่า 1,092 หมาย 5. การยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด จำนวน 5,058 ราย มูลค่าทรัพย์สิน 1, ล้านบาท

11 ผลการจับกุมคดียาเสพติด จำแนกตามหน่วยงาน ครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย
จับกุมได้ ข้อหา ราย คน ผลิต นำเข้า/ส่งออก จำหน่าย ครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย ครอบครอง เสพ ภ.1 42,776 39,478 51 59 4 2,502 2,638 6,113 6,280 15,146 14,000 18,894 16,430 ภ.2 46,321 46,751 71 74 29 32 1,589 1,817 5,769 6,502 9,779 9,788 29,063 28,509 ภ.3 33,285 32,053 104 100 58 77 1,663 1,975 2,193 2,642 4,919 4,832 24,262 22,338 ภ.4 48,676 48,544 200 185 209 255 2,758 3,156 3,857 4,568 11,637 11,733 29,883 28,522 ภ.5 23,515 23,069 99 80 19 21 1,404 1,528 3,364 3,972 4,811 4,647 13,727 12,763 ภ.6 22,934 23,974 89 88 7 15 2,396 3,011 2,514 3,136 5,330 5,509 12,584 12,192 ภ.7 42,854 42,004 95 92 3 2,210 2,431 3,356 3,591 16,237 15,487 20,837 20,285 ภ.8 28,306 32,502 1,069 2,335 963 1,199 4,086 5,071 12,336 9,816 9,810 ภ.9 16,252 18,469 477 886 54 62 506 653 2,174 2,890 5,095 6,070 7,930 7,891 ศชต. 8,575 8,799 407 604 12 359 428 949 1,083 5,157 5,213 1,682 1,448 บช.น. 61,134 59,172 20 44 2 1 1,571 1,607 5,770 5,796 17,146 16,391 36,551 35,264 บช.ก. 67 64 5 26 30 31 บช.ปส. 531 913 40 41 131 266 302 517 33 รวม 375,226 375,792 2,685 4,552 440 530 18,055 20,711 40,452 46,053 107,651 107,729 205,266 195,490

12 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.1 ครอบครอง เพื่อจำหน่าย
ภ.จว. ราย คน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครอง เสพ พระนครศรีอยุธยา 5,101 5,080 4 498 537 866 931 2,019 1,984 1,704 1,614 ลพบุรี 4,472 4,578 10 11 349 394 694 791 1,326 1,341 2,091 2,038 ปทุมธานี 5,184 5,236 6 239 262 1,028 1,092 2,658 2,655 1,253 1,221 สิงห์บุรี 1,494 1,600 1 147 180 294 373 327 332 723 712 นนทบุรี 5,149 4,647 18 140 131 1,011 984 2,728 2,490 1,248 1,015 อ่างทอง 2,548 2,509 205 225 222 249 669 668 1,441 1,356 ชัยนาท 2,035 2,079 5 277 307 164 188 1,426 1,415 สระบุรี 4,477 3,940 2 132 142 568 1,691 1,562 2,050 1,635 สมุทรปราการ 12,316 9,809 515 460 1,283 1,128 3,548 2,780 6,958 5,424 รวม ภ.1 42,776 39,478 51 59 2,502 2,638 6,113 6,280 15,146 14,000 18,894 16,430

13 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.2 ครอบครอง เพื่อจำหน่าย
ภ.จว. ราย คน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครอง เสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ ชลบุรี 22,945 22,859 9 11 1 483 538 2,550 2,812 4,707 4,680 15,184 14,803 14 ระยอง 5,744 5,886 4 286 324 1,030 1,162 1,550 1,554 2,871 2,834 3 8 จันทบุรี 3,300 3,313 10 137 145 457 496 798 790 1,890 1,863 ฉะเชิงเทรา 5,431 5,446 20 169 192 724 796 1,242 1,228 3,274 3,208 2 ปราจีนบุรี 3,280 3,382 87 118 350 423 585 598 2,246 2,232 นครนายก 1,695 1,750 84 93 257 306 340 1,022 1,003 ตราด 936 965 61 72 79 102 188 603 594 สระแก้ว 2,990 3,150 18 282 335 322 405 385 406 1,973 1,972 รวม 46,321 46,751 71 74 29 32 1,589 1,817 5,769 6,502 9,779 9,788 29,063 28,509 21

14 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.3 ครอบครอง เพื่อจำหน่าย
ภ.จว. ราย คน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครอง เสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ นครราชสีมา 7,824 7,894 27 30 427 493 778 898 1,471 5,117 4,998 4 ชัยภูมิ 2,950 3,073 14 12 243 290 315 381 638 669 1,700 1,681 40 บุรีรัมย์ 3,049 3,020 7 87 106 165 219 305 2,484 2,382 1 สุรินทร์ 2,236 2,344 11 13 17 20 126 197 78 125 253 262 1,744 1,714 5 6 8 ศรีสะเกษ 2,627 2,737 2 244 300 169 217 486 506 1,709 1,694 อุบลราชธานี 9,781 8,251 29 24 39 55 292 318 412 478 1,039 901 7,953 6,464 ยโสธร 2,481 2,358 116 121 137 437 418 1,801 1,683 อำนาจเจริญ 2,337 2,376 128 155 187 1,754 1,722 รวม 33,285 32,053 104 100 58 77 1,663 1,975 2,193 2,642 4,919 4,832 24,262 22,338 3 9 83 80

15 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.4 ครอบครอง เพื่อจำหน่าย
ภ.จว. ราย คน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครอง เสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ มหาสารคาม 3,271 3,212 24 23 2 129 140 394 427 1,070 1,058 1,651 1,562 1 กาฬสินธุ์ 6,828 6,986 10 320 364 407 515 1,465 1,518 4,624 4,575 4 ร้อยเอ็ด 5,693 5,414 12 219 246 375 406 843 821 4,236 3,921 8 ขอนแก่น 6,167 6,158 27 28 443 491 458 497 1,590 1,591 3,649 3,551 เลย 4,948 4,643 32 22 18 25 181 205 399 1,267 1,181 3,029 2,692 21 20 นครพนม 4,995 5,183 3 68 87 143 194 385 508 1,086 1,132 3,307 3,256 อุดรธานี 4,263 4,230 14 15 557 624 359 1,359 1,381 1,950 1,814 6 หนองคาย 2,239 2,295 9 74 83 55 62 265 317 549 565 1,259 1,228 มุกดาหาร 2,436 2,510 31 26 35 42 155 178 162 227 479 503 1,539 1,505 7 สกลนคร 4,228 4,184 386 266 315 644 685 2,901 2,711 หนองบัวลำภู 1,333 1,377 110 132 89 108 302 319 823 809 บึงกาฬ 2,275 2,352 13 60 77 298 376 983 979 915 898 รวม 48,676 48,544 200 185 209 255 2,758 3,156 3,857 4,568 11,637 11,733 29,883 28,522 29 96

16 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.5 ครอบครอง เพื่อจำหน่าย
ภ.จว. ราย คน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครอง เสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ ลำปาง 2,272 2,437 11 238 283 344 455 460 502 1,204 1,171 2 1 13 14 น่าน 1,733 1,680 9 4 57 59 214 230 259 285 1,189 1,097 5 แพร่ 1,691 1,804 98 118 278 392 275 287 1,019 986 16 เชียงใหม่ 8,358 7,603 18 7 499 463 1,203 1,260 2,241 1,993 4,352 3,864 42 แม่ฮ่องสอน 281 288 24 21 3 22 27 102 115 112 ลำพูน 1,450 1,392 157 170 265 297 433 423 589 495 เชียงราย 5,821 5,895 20 17 105 116 771 989 845 862 4,057 3,890 6 พะเยา 1,909 1,970 10 229 268 322 200 193 1,202 1,148  รวม 23,515 23,069 99 80 19 1,404 1,528 3,364 3,972 4,811 4,647 13,727 12,763 86 54

17 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.6 ครอบครอง เพื่อจำหน่าย
ภ.จว. ราย คน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครอง เสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ พิษณุโลก 3,720 3,980 13 14 468 581 741 866 887 1,788 1,753 4 เพชรบูรณ์ 3,172 3,422 30 495 618 303 392 751 807 1,593 1,575 สุโขทัย 2,060 2,192 9 218 296 188 246 354 373 1,287 1,264 พิจิตร 2,105 2,054 209 215 255 292 290 1,380 1,254 อุตรดิตถ์ 1,830 1,847 1 5 76 85 175 352 360 1,222 1,184 นครสวรรค์ 4,355 4,525 331 400 527 629 1,684 1,724 1,808 1,768 ตาก 1,818 1,893 7 6 10 121 152 176 230 506 523 1,002 972 กำแพง เพชร 2,578 2,729 371 512 279 357 365 1,621 1,559 อุทัยธานี 1,296 1,332 107 131 155 168 180 883 863  รวม 22,934 23,974 89 88 15 2,396 3,011 2,514 3,136 5,330 5,509 12,584 12,192 2 8 12

18 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.7 ครอบครอง เพื่อจำหน่าย
ภ.จว. ราย คน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครอง เสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ นครปฐม 8,695 8,600 8 357 394 541 568 2,772 2,708 5,016 4,921 1 สมุทร สาคร 5,460 4,866 336 320 644 580 3,837 3,335 642 630 ประจวบ คีรีขันธ์ 3,839 3,884 20 19 178 203 365 424 1,383 1,386 1,893 1,852 กาญจนบุรี 6,774 6,618 29 28 3 173 198 407 449 1,844 1,833 4,300 4,088 สุพรรณบุรี 6,446 6,482 23 377 444 432 496 2,457 2,408 3,156 3,110 สงคราม 1,066 956 80 137 136 477 402 372 338 เพชรบุรี 4,216 4,312 7 345 392 302 1,381 1,392 2,088 2,037 93 92 ราชบุรี 6,358 6,286 364 400 528 546 2,086 2,023 3,370 3,309  รวม 42,854 42,004 95 4 2,210 2,431 3,356 3,591 16,237 15,487 20,837 20,285 116 114

19 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.8 ครอบครอง เพื่อจำหน่าย
ภ.จว. ราย คน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครอง เสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ สุราษฎร์ ธานี 8,567 10,142 366 937 133 177 1,300 1,697 3,657 4,188 3,095 3,101 2 14 28 ชุมพร 2,553 2,880 126 237 139 160 321 393 1,315 1,461 647 624 5 ระนอง 1,505 1,560 17 16 49 56 141 169 941 960 356 350 1 9 ภูเก็ต 2,780 3,073 34 82 114 791 922 1,384 1,497 504 พังงา 1,663 59 107 108 137 191 253 823 939 199 221 3 นครศรี ธรรมราช 9,650 10,947 357 732 364 448 894 1,088 3,221 3,852 4,807 4,805 6 20 กระบี่ 1,867 2,237 127 272 88 549 995 1,103 208 205  รวม 28,306 32,502 1,069 2,335 963 1,199 4,086 5,071 12,336 14,000 9,816 9,810 4 25 29

20 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ภ.9 ครอบครอง เพื่อจำหน่าย
ภ.จว. ราย คน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครอง เสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ ตรัง 4,689 5,172 50 118 68 91 441 642 996 1,214 3,134 3,107 พัทลุง 3,604 3,986 180 333 92 124 236 313 637 780 2,446 2,422 13 14 สงขลา 6,421 7,604 175 322 53 61 290 372 1,316 1,682 2,832 3,384 1,753 1,781 2 สตูล 1,538 1,707 72 113 1 56 66 181 253 630 692 597 581  รวม 16,252 18,469 477 886 54 62 506 653 2,174 2,890 5,095 6,070 7,930 7,891 16 17

21 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ศชต. ครอบครอง เพื่อจำหน่าย
ภ.จว. ราย คน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครอง เสพ ยะลา 2,927 3,233 205 305 10 12 152 184 236 298 1,888 2,003 434 429 ปัตตานี 2,338 2,225 101 172 1 81 100 312 326 1,422 1,386 419 239 นราธิวาส 3,310 3,341 127 2 126 144 401 459 1,847 1,824 829 780  รวม 8,575 8,799 407 604 15 359 428 949 1,083 5,157 5,213 1,682 1,448

22 ผลการจับกุมคดียาเสพติด บช.น. ครอบครอง เพื่อจำหน่าย
บก. ราย คน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครอง เสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ น.1 5,282 5,157 1 199 215 331 348 1,360 1,281 3,372 3,294 18 17 น.2 13,757 13,329 3 349 350 1,197 1,185 4,587 4,328 7,618 7,462 น.3 5,333 5,253 10 33 164 168 627 635 1,208 1,166 3,322 3,249 2 น.4 6,968 6,577 162 160 803 775 2,174 2,083 3,826 3,557 น.5 7,850 7,694 192 201 943 952 2,398 2,335 4,304 4,195 12 น.6 2,511 2,388 102 106 270 563 499 1,573 1,510 น.7 6,766 6,581 122 279 295 1,087 1,060 5,270 5,095 5 6 น.8 5,920 5,488 170 558 561 1,704 1,594 3,487 3,160 น.9 6,747 6,705 113 115 762 2,065 2,045 3,779 3,742 7 20 รวม 61,134 59,172 44 1,571 1,607 5,770 5,796 17,146 16,391 36,551 35,264 67 62

23 ผลการจับกุมคดียาเสพติด บช.ปส. ครอบครอง เพื่อจำหน่าย
บก. ราย คน ผลิต นำเข้า/ ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย ครอบครอง เสพ สมคบ/ สนับสนุนฯ อื่น ๆ ปส.1 266 405 2 4 86 150 149 213 24 28 1 5 3 ปส.2 63 96 15 25 37 60 ปส.4 58 122 17 45 47 9 16 ปส.3 144 290 13 46 88 197 8  รวม 531 913 40 41 131 302 517 29 33 7 11 27

24 จำแนกตามน้ำหนักของกลาง
อันดับ ประเภท น้ำหนักของกลาง (กก.) 1 ยาบ้า 83,090,000 เม็ด 2 ไอซ์ 1,972.59 3 พืชกระท่อม 40,539.75 4 กัญชาแห้ง 10,316.65 5 กัญชาสด 2,651.91 6 ฝิ่น 1,324.14 7 เฮโรอีน 238.94 8 ยาแก้หวัด 4,568,700 เม็ด 9 เอ็กซ์ตาซี่ 3,040 เม็ด

25 ผลการจับกุมของกลางคดียาเสพติด จำแนกตามหน่วยงาน
น้ำหนัก ของกลาง (กก.) ยาบ้า (เม็ด) ไอซ์ กัญชาแห้ง(กก.) พืชกระท่อม(กก.) ฝิ่น ภ.1 5,476.77 2,640,520 92.41 3,437.94 1,623.40 0.00 ภ.2 1,140.31 1,914,000 66.90 159.22 429.02 0.01 ภ.3 648.44 1,129,600 19.35 166.33 82.74 ภ.4 3,653.67 11,291,200 7.65 1,896.36 259.44 0.15 ภ.5 3,002.20 8,480,500 99.86 36.95 152.60 1,321.32 ภ.6 856.73 1,376,100 10.35 37.70 281.34 1.46 ภ.7 2,683.15 1,919,300 244.28 1,147.36 608.75 1.03 ภ.8 16,547.43 1,072,100 76.99 195.53 15,509.24 0.02 ภ.9 15,568.96 531,840 129.39 1,199.35 13,866.52 - ศชต. 6,924.61 889,000 3.30 143.58 6,182.31 0.14 บช.น. 2,186.16 1,901,040 381.91 46.13 1,544.39 บช.ปส. 6,528.33 37,284,400 840.19 1,850.21

26 จบการนำเสนอ

27

28 ผลการตรวจยึดยาบ้า

29 ผลการตรวจยึดไอซ์


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพส.ตร.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google