งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( ศีล 8 และศีล 10 เปลี่ยนข้อ 3 เป็นงด เว้นจากการยุ่งเกี่ยวเรื่องทางเพศทุกชนิด ข้อ 6 งดเว้นจากการทานอาหารในเวลา วิกาล คือ ตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงวันใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( ศีล 8 และศีล 10 เปลี่ยนข้อ 3 เป็นงด เว้นจากการยุ่งเกี่ยวเรื่องทางเพศทุกชนิด ข้อ 6 งดเว้นจากการทานอาหารในเวลา วิกาล คือ ตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงวันใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ( ศีล 8 และศีล 10 เปลี่ยนข้อ 3 เป็นงด เว้นจากการยุ่งเกี่ยวเรื่องทางเพศทุกชนิด ข้อ 6 งดเว้นจากการทานอาหารในเวลา วิกาล คือ ตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงวันใหม่ ข้อ 7 งดเว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรีและการดูการละเล่นที่ทำให้ใจ หมกมุ่นกับความชั่ว ข้อ 8 งดเว้นจากการทัดทรงลูบไล้ ตกแต่งประดับประดาร่างกายด้วยของดอกไม้ ของหอม

3 ข้อ 9 งดเว้นจากการนั่งนอนบนที่นอน อันสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลี ข้อ 10 งดเว้นจากการรับเงินรับทอง ถ้าเป็นศีล 8 จะเอาศีลข้อ 8 มารวมกับ ข้อ 7 ดึงข้อ 9 มาเป็นข้อ 8 แล้วตัดข้อ 10 ออกไป )


ดาวน์โหลด ppt ( ศีล 8 และศีล 10 เปลี่ยนข้อ 3 เป็นงด เว้นจากการยุ่งเกี่ยวเรื่องทางเพศทุกชนิด ข้อ 6 งดเว้นจากการทานอาหารในเวลา วิกาล คือ ตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงวันใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google