งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• ทำไมต้องมีวันนี้ ? • วันดี หลังตรุษจีน 1 วัน • 24 มกราคม 2 555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• ทำไมต้องมีวันนี้ ? • วันดี หลังตรุษจีน 1 วัน • 24 มกราคม 2 555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 • ทำไมต้องมีวันนี้ ? • วันดี หลังตรุษจีน 1 วัน • 24 มกราคม 2 555

2 KM ต่างจาก MK ?

3 • R8P4: ระดับความสำเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาระบบการวัด วิเคราะห์ และ การจัดการความรู้

4 • R8P4U3: หน่วยงานมีการนำผลลัพธ์จาก ความเป็น เลิศ ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพงาน ตามเกณฑ์ • ความเป็นเลิศ : ชุดความรู้ CQI Best Practice Innovation

5 1. ชุดความรู้ : เรื่องเล่า, บทความ =I 2. CQI: การพัฒนาคุณภาพงานอย่าง ต่อเนื่อง =U 3. Best Practice = P 4. Innovation = R ใครทำ อะไร

6 หน้าที่ • หัวหน้า : พิจารณาว่าหน่วยงานมีใครบ้าง R=? P=? U=? I=?


ดาวน์โหลด ppt • ทำไมต้องมีวันนี้ ? • วันดี หลังตรุษจีน 1 วัน • 24 มกราคม 2 555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google