งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัด บทที่ 4. จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. บุคคลประเภทใดที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 2. การขอแปลงสัญชาติเป็นไทยต้องอยู่ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่ากี่ปี 3. เด๋อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัด บทที่ 4. จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. บุคคลประเภทใดที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 2. การขอแปลงสัญชาติเป็นไทยต้องอยู่ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่ากี่ปี 3. เด๋อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัด บทที่ 4

2 จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. บุคคลประเภทใดที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 2. การขอแปลงสัญชาติเป็นไทยต้องอยู่ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่ากี่ปี 3. เด๋อ ดอกสะเดา เป็นชื่อประเภทใด 4.“ ปุ๊ ระเบิดขวด ” เป็นชื่อประเภทใด 5. นายเลวเป็นคนกรุงเทพ แต่ฆ่าคนตายและถูกจำคุกที่ ชลบุรี นายเลวมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใด 6. นวลเกิดที่ระยอง แต่รับราชการที่อยุธยา นวลมี ภูมิลำเนาอยู่ที่ใด 7. ผู้เยาว์มีภูมิลำเนาอยู่ที่ใด 8. คนตายในบ้าน ใครแจ้งตายและต้องแจ้งเมื่อใด 9. ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุเท่าใด 10. การรับรองบุตรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทำได้โดยวิธี ใด

3 จงจับคู่ความสัมพันธ์....1 บุคคล A หลักดินแดน และสายโลหิต....2 สภาพบุคคลเริ่มต้น B ชื่อรอง....3 สภาพบุคคลสิ้นสุด C ชื่อแฝง....4 สัญชาติ D ผู้เยาว์....5 การได้สัญชาติหลังการเกิด E บุคคลธรรมดา + นิติบุคคล....6 ชื่อสกุล F การรับบุตรบุญ ธรรม....7 เด๋อ ดอกสะเดา G คลอด แล้วอยู่รอดเป็นทารก....8 ชื่อเล่น H การสมรส....9 ที่อยู่ตามกฎหมายของบุคคล I ตาย สาบสูญ....10 ผู้หย่อนความสามารถ J ภูมิลำเนา k นามสกุล


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัด บทที่ 4. จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. บุคคลประเภทใดที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 2. การขอแปลงสัญชาติเป็นไทยต้องอยู่ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่ากี่ปี 3. เด๋อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google