งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัด บทที่4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัด บทที่4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัด บทที่4

2 จงตอบคำถามต่อไปนี้ บุคคลประเภทใดที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด การขอแปลงสัญชาติเป็นไทยต้องอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่ากี่ปี เด๋อ ดอกสะเดา เป็นชื่อประเภทใด “ปุ๊ ระเบิดขวด” เป็นชื่อประเภทใด นายเลวเป็นคนกรุงเทพ แต่ฆ่าคนตายและถูกจำคุกที่ชลบุรี นายเลวมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใด นวลเกิดที่ระยอง แต่รับราชการที่อยุธยา นวลมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใด ผู้เยาว์มีภูมิลำเนาอยู่ที่ใด คนตายในบ้าน ใครแจ้งตายและต้องแจ้งเมื่อใด ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุเท่าใด การรับรองบุตรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทำได้โดยวิธีใด

3 จงจับคู่ความสัมพันธ์
บุคคล A หลักดินแดนและสายโลหิต สภาพบุคคลเริ่มต้น B ชื่อรอง สภาพบุคคลสิ้นสุด C ชื่อแฝง สัญชาติ D ผู้เยาว์ การได้สัญชาติหลังการเกิด E บุคคลธรรมดา+นิติบุคคล ....6 ชื่อสกุล F การรับบุตรบุญธรรม ....7 เด๋อ ดอกสะเดา G คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก ....8 ชื่อเล่น H การสมรส ....9 ที่อยู่ตามกฎหมายของบุคคล I ตาย สาบสูญ ผู้หย่อนความสามารถ J ภูมิลำเนา k นามสกุล


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัด บทที่4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google