งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและชุมชนครั้งที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและชุมชนครั้งที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและชุมชนครั้งที่ 1
วันที่ 25 ตุลาคม 2554 ห้องมะปราง คณะมส.

2 Contents สรุปโครงการปี 54 1 โครงการปี 55 2 โครงการหารายได้ 3

3 งบแผ่นดิน 80,000 สรุปโครงการปี 54 อบรมครูเศรษฐศาสตร์
1 อบรมครูเศรษฐศาสตร์ งบแผ่นดิน 80,000 ค่ายเยาวชนภูมิศาสตร์รุ่น 7

4 ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครู
พัฒนาการศึกษาจชต. 1,600,000 ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

5 พัฒนาชุมชน/การศึกษาจชต.
1,188,200.- 5 projects เฉลี่ยโครงการละ 237,640

6 ว่าจ้าง 1,099,400 ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแก้ปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูพื้นที่ชายทะเล

7 รายได้คณะ 453,900.- 23 projects

8 พัฒนาชุมชน/การศึกษาจชต.
สรุปการงบปี 54 ว่าจ้าง 1,099,400 รายได้คณะ 453,900.- พัฒนาชุมชน/การศึกษาจชต. 1,188,200.- พัฒนาการศึกษาจชต. 1,600,000 งบแผ่นดิน 80,000 5,141,500.-

9 งบรายได้คณะ โครงการปี 55 14 projects 484,300 ฿ 2 บริการการศึกษา
บริการวิชาการ ภ.ตะวันออก ภ.บรรณฯ ภ.ตะวันตก พัฒนานักศึกษา 484,300 ฿

10 โครงการค่ายภูมิศาสตร์
งบแผ่นดิน 40,000

11 งบพัฒนาพิเศษพิเศษจชต.
800,000 งบพัฒนาพิเศษพิเศษจชต. ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครู ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

12 งบพัฒนาชุมชนพิเศษจชต.
3,302,700 งบพัฒนาชุมชนพิเศษจชต. ดร.ภมรี. อ.อาลิสา. ดร.พิเชฐ. ดร.บดินทร์ ดร.วิมลมาศ. ดร.ศิริมา. อ.ราซิด๊ะ. ดร.ศุภศิริ. ผศ.สิริพันธ์.

13 The Road to a Harmonious Society (ROHAS)
งบพิเศษจาก US Embassy The Road to a Harmonious Society (ROHAS) 10,000 US Dollar ประมาณ 300,000 บาท

14 รวมปี 55 4,927,000.- งบรายได้ 9.82% งบแผ่นดิน 0.81%
งบรายได้ % งบแผ่นดิน % พัฒนาพิเศษจชต % พัฒนาชุมชน/การศึกษาจชต % US embassy %

15 ปี 2555: 4,927,000.- ปี 2554: 5,141,500.- -214,500.-

16 แหล่งที่มาของเงิน งบรายได้คณะ งบแผ่นดิน งบเขตพิเศษจชต.
งบพัฒนาชุมชนจชต. ว่าจ้าง/อื่น ๆ

17 โจทย์ สนับสนุนการเรียนการสอน คณะเข้าไปช่วยเหลือชุมชน/สังคม
องค์กรที่พื้นที่ต้องการให้คณะเข้าช่วย ต่อยอดไปสู่งานวิจัย หน่วยงานข้างนอกขอให้คณะทำ ทำโครงการเดิม ๆ เหมือนทุกปี

18 เงิน? ท้าทาย รายได้คณะ รัฐบาล/แผ่นดิน หน่วยงานภายนอก ขอผ่าน proposal
คณะต้องหาเอง

19 ตอบโจทย์ SAR (สมศ./สกอ.)
เข้าถึงชุมชน มีรายได้

20 ผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
โครงการหาเงินได้ 3 ชุมชนต้องการอะไร? ตอบสนองชุมชน ผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย คณะ/ผู้จัดมีรายได้

21 ศอ.บต. อบจ. จชต. สนง.พื้นที่การศึกษา หอการค้าจังหวัด อบต. จชต.
ข้อเสนอจากคณะ/ความเชี่ยวชาญที่คณะมส.มีอยู่ ศอ.บต. อบจ. จชต. สนง.พื้นที่การศึกษา หอการค้าจังหวัด อบต. จชต. สำนักงานจังหวัด อื่น ๆ องค์กรท้องถิ่น เชื่อมโยง ความต้องการขององค์กรท้องถิ่น โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการทั้งสองผ่าย

22 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ (ว่าจ้างจากนอก) รวมถึงโครงการหารายได้
Pattani Campus 2.5% PSU 1.5% 15% HUSO 11% คณะ? ภาควิชา? คนทำงาน?

23 ระดมความคิดเห็นร่วมกัน
พัฒนาภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มลายู อาหรับ ไทย ฝรั่งเศส เยอรมัน) จัดทำแบบสำรวจความต้องการ พัฒนาไอที ให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ (นักเรียน คนทำงาน ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่การเงิน เลขานุการ นักวิชาการ และอื่น ๆ)

24 โจทย์ข้อ 1: จะทำอย่างไรที่อยากให้อาจารย์ในคณะทำโครงการมากขึ้น หางบนอกเข้ามา?
จับกลุ่มของอาจารย์ตามความสนใจ มอบเป็นนโยบายคณะ  เริ่มต้นด้วย หนึ่งภาควิชาหนึ่งโครงการบริการวิชาการ (One Department One Community Service Project – ODOCS) คณะกำหนดกรอบ แล้วให้อาจารย์เลือกว่าตนเองต้องการเข้ากลุ่มไหน  ควรมีกรอบอะไรบ้าง โจทย์ข้อ 2: แหล่งทุนมีที่ไหนบ้าง? องค์กรส่วนท้องถิ่น สถานทูตต่าง ๆ

25 จำแนกความต้องการของแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มครู กลุ่มอบต
จำแนกความต้องการของแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มครู กลุ่มอบต.  เราจะรู้ได้อย่างไร? ไปดู สัมผัสเอง พูดคุยกับเขา Survey จากคณะไปยัง  สพท. อบจ. อบต. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ทำอย่างเป็นระบบ ทำเป็นตุ๊กตาให้เขาเลือก ระบุช่วงเวลาที่จัด ผู้เข้าร่วมโครงการกี่คนถึงจะสามารถทำได้ ปัดฝุ่นโครงการเก่า ๆ ทำ package จากคณะไปนำเสนอ (direct sale strategy) ก่อนอื่น ต้องรู้ก่อนว่าเรามีอะไรดี

26 อบรมการทำงานเป็นทีม ให้หน่วยงานต่าง ๆ
ภาษามลายูให้ข้าราชการในพื้นที่ ภาวะการเป็นผู้นำ ศิลปะการพูดในที่ชุมชน การเขียนหนังสือราชการ ไทย อังกฤษ

27 Priority นำสู่การเรียนการสอนอย่างไร ต่อยอดการวิจัยได้อย่างไรบ้าง
คณะต้องให้เปอร์เซ็นต์ให้ผู้ที่ดำเนินการโครงการ ต้องกำหนดเป็นนโยบายคณะ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและชุมชนครั้งที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google