งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย. • รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย • จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี • รายชื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ( ปี พ. ศ. ด้านหลัง คือปีที่ดำรงตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย. • รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย • จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี • รายชื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ( ปี พ. ศ. ด้านหลัง คือปีที่ดำรงตำแหน่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย

2 • รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย • จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี • รายชื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ( ปี พ. ศ. ด้านหลัง คือปีที่ดำรงตำแหน่ง )นายกรัฐมนตรีประเทศไทย • พระยามโนปกรณ์นิติธาดา, พ. ศ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา พ. ศ • พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา, พ. ศ พระยาพหลพลพยุหเสนา พ. ศ • จอมพล แปลก พิบูลสงคราม, พ. ศ , แปลก พิบูลสงคราม พ. ศ • พันตรี ควง อภัยวงศ์, พ. ศ , 2489, ควง อภัยวงศ์ • นายทวี บุณยเกตุ, พ. ศ. 2488ทวี บุณยเกตุ

3 • หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช, พ. ศ , 2518, 2519 เสนีย์ ปราโมช • นายปรีดี พนมยงค์, พ. ศ. 2489ปรีดี พนมยงค์ • พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, พ. ศ ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ • นายพจน์ สารสิน, พ. ศ. 2500พจน์ สารสิน • จอมพล ถนอม กิตติขจร, พ. ศ. 2501, ถนอม กิตติขจร • จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์, พ. ศ สฤษดิ์ ธนะรัชต์ • นายสัญญา ธรรมศักดิ์, พ. ศ สัญญา ธรรมศักดิ์ • หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช, พ. ศ คึกฤทธิ์ ปราโมช

4 • นายธานินทร์ กรัยวิเชียร, พ. ศ ธานินทร์ กรัยวิเชียร • พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์, พ. ศ เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ • พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, พ. ศ เปรม ติณสูลานนท์ • พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ, พ. ศ ชาติชาย ชุณหะวัณ • นายอานันท์ ปันยารชุน, พ. ศ , 2535อานันท์ ปันยารชุน • พลเอก สุจินดา คราประยูร, พ. ศ สุจินดา คราประยูร • นายชวน หลีกภัย, พ. ศ , ชวน หลีกภัย • นายบรรหาร ศิลปอาชา, พ. ศ บรรหาร ศิลปอาชา พ. ศ • พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ, พ. ศ ชวลิต ยงใจยุทธ พ. ศ • พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร, พ. ศ ปัจจุบัน ทักษิณ ชินวัตร พ. ศ. 2545

5 • ทักษิโณมิค • จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี • ทักษิโณมิค เป็นคำเรียก วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ในแบบ พ. ต. ท. ทักษิณ ชินวัตร ทักษิณ ชินวัตร • โดยมีจุดเด่นคือ การกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน โดยกระจาย ทรัพยากรทางการเงิน ไปสู่ประชาชนระดับ รากหญ้า ผ่านทาง โครงการต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของครัวเรือน. เช่น โครงการพักการชำระหนี้ของเกษตรกร โครงการธนาคาร ประชาชน โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการกองทุน หมู่บ้าน โครงการบ้านเอื้ออาทร ฯลฯ รากหญ้าเอื้ออาทร • แนวทางนี้ ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันกันอยู่ ว่าเป็นแนวทางที่ ถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากเกรงกันว่า จะเป็นการ ตำน้ำพริกละลาย แม่น้ำ คือสูญเปล่า ไม่ได้ผลอะไรกลับมา และอาจจะยังสร้าง นิสัยการบริโภคเกินตัวของประชาชนอีกด้วย. อย่างไรก็ดี ในช่วง แรกของการใช้นโนบายนี้ เศรษฐกิจของไทย ขยายตัวขึ้นอย่าง รวดเร็วมาก. แต่ก็มีเสียงเตือนว่า โครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานนั้น ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหา ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง อีกก็ได้. ตำน้ำพริกละลาย แม่น้ำ


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย. • รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย • จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี • รายชื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ( ปี พ. ศ. ด้านหลัง คือปีที่ดำรงตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google