งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย. • รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย • จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี • รายชื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ( ปี พ. ศ. ด้านหลัง คือปีที่ดำรงตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย. • รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย • จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี • รายชื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ( ปี พ. ศ. ด้านหลัง คือปีที่ดำรงตำแหน่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย

2 • รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย • จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี • รายชื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ( ปี พ. ศ. ด้านหลัง คือปีที่ดำรงตำแหน่ง )นายกรัฐมนตรีประเทศไทย • พระยามโนปกรณ์นิติธาดา, พ. ศ. 2475-2476 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา พ. ศ. 24752476 • พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา, พ. ศ. 2476-2481 พระยาพหลพลพยุหเสนา พ. ศ. 24762481 • จอมพล แปลก พิบูลสงคราม, พ. ศ. 2481-2487, 2491-2500 แปลก พิบูลสงคราม พ. ศ. 24812487 24912500 • พันตรี ควง อภัยวงศ์, พ. ศ. 2487-2488, 2489, 2490- 2491 ควง อภัยวงศ์ • นายทวี บุณยเกตุ, พ. ศ. 2488ทวี บุณยเกตุ

3 • หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช, พ. ศ. 2488- 2489, 2518, 2519 เสนีย์ ปราโมช • นายปรีดี พนมยงค์, พ. ศ. 2489ปรีดี พนมยงค์ • พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, พ. ศ. 2489- 2490 ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ • นายพจน์ สารสิน, พ. ศ. 2500พจน์ สารสิน • จอมพล ถนอม กิตติขจร, พ. ศ. 2501, 2501- 2516 ถนอม กิตติขจร • จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์, พ. ศ. 2502-2506 สฤษดิ์ ธนะรัชต์ • นายสัญญา ธรรมศักดิ์, พ. ศ. 2516-2518สัญญา ธรรมศักดิ์ • หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช, พ. ศ. 2518- 2519 คึกฤทธิ์ ปราโมช

4 • นายธานินทร์ กรัยวิเชียร, พ. ศ. 2519-2520ธานินทร์ กรัยวิเชียร • พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์, พ. ศ. 2520-2523 เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ • พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, พ. ศ. 2523-2531 เปรม ติณสูลานนท์ • พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ, พ. ศ. 2531-2534 ชาติชาย ชุณหะวัณ • นายอานันท์ ปันยารชุน, พ. ศ. 2534-2535, 2535อานันท์ ปันยารชุน • พลเอก สุจินดา คราประยูร, พ. ศ. 2535 สุจินดา คราประยูร • นายชวน หลีกภัย, พ. ศ. 2535-2538, 2540-2544ชวน หลีกภัย • นายบรรหาร ศิลปอาชา, พ. ศ. 2538-2539บรรหาร ศิลปอาชา พ. ศ. 25382539 • พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ, พ. ศ. 2539-2540 ชวลิต ยงใจยุทธ พ. ศ. 25392540 • พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร, พ. ศ. 2545- ปัจจุบัน ทักษิณ ชินวัตร พ. ศ. 2545

5 • ทักษิโณมิค • จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี • ทักษิโณมิค เป็นคำเรียก วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ในแบบ พ. ต. ท. ทักษิณ ชินวัตร ทักษิณ ชินวัตร • โดยมีจุดเด่นคือ การกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน โดยกระจาย ทรัพยากรทางการเงิน ไปสู่ประชาชนระดับ รากหญ้า ผ่านทาง โครงการต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของครัวเรือน. เช่น โครงการพักการชำระหนี้ของเกษตรกร โครงการธนาคาร ประชาชน โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการกองทุน หมู่บ้าน โครงการบ้านเอื้ออาทร ฯลฯ รากหญ้าเอื้ออาทร • แนวทางนี้ ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันกันอยู่ ว่าเป็นแนวทางที่ ถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากเกรงกันว่า จะเป็นการ ตำน้ำพริกละลาย แม่น้ำ คือสูญเปล่า ไม่ได้ผลอะไรกลับมา และอาจจะยังสร้าง นิสัยการบริโภคเกินตัวของประชาชนอีกด้วย. อย่างไรก็ดี ในช่วง แรกของการใช้นโนบายนี้ เศรษฐกิจของไทย ขยายตัวขึ้นอย่าง รวดเร็วมาก. แต่ก็มีเสียงเตือนว่า โครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานนั้น ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหา ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง อีกก็ได้. ตำน้ำพริกละลาย แม่น้ำ


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย. • รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย • จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี • รายชื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ( ปี พ. ศ. ด้านหลัง คือปีที่ดำรงตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google