งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย

2 รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี รายชื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย (ปี พ.ศ. ด้านหลัง คือปีที่ดำรงตำแหน่ง) พระยามโนปกรณ์นิติธาดา, พ.ศ พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา, พ.ศ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม, พ.ศ , พันตรี ควง อภัยวงศ์, พ.ศ , 2489, นายทวี บุณยเกตุ, พ.ศ. 2488

3 หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช, พ.ศ. 2488-2489, 2518, 2519
นายปรีดี พนมยงค์, พ.ศ. 2489 พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, พ.ศ นายพจน์ สารสิน, พ.ศ. 2500 จอมพล ถนอม กิตติขจร, พ.ศ. 2501, จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์, พ.ศ นายสัญญา ธรรมศักดิ์, พ.ศ หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช, พ.ศ

4 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร, พ.ศ. 2519-2520
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์, พ.ศ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, พ.ศ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ, พ.ศ นายอานันท์ ปันยารชุน, พ.ศ , 2535 พลเอก สุจินดา คราประยูร, พ.ศ. 2535 นายชวน หลีกภัย, พ.ศ , นายบรรหาร ศิลปอาชา, พ.ศ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ, พ.ศ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร, พ.ศ ปัจจุบัน

5 ทักษิโณมิค จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ทักษิโณมิค เป็นคำเรียก วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ในแบบ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร โดยมีจุดเด่นคือ การกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน โดยกระจายทรัพยากรทางการเงิน ไปสู่ประชาชนระดับ รากหญ้า ผ่านทางโครงการต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของครัวเรือน. เช่น โครงการพักการชำระหนี้ของเกษตรกร โครงการธนาคารประชาชน โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการกองทุนหมู่บ้าน โครงการบ้านเอื้ออาทร ฯลฯ แนวทางนี้ ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันกันอยู่ ว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากเกรงกันว่า จะเป็นการ ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ คือสูญเปล่า ไม่ได้ผลอะไรกลับมา และอาจจะยังสร้างนิสัยการบริโภคเกินตัวของประชาชนอีกด้วย. อย่างไรก็ดี ในช่วงแรกของการใช้นโนบายนี้ เศรษฐกิจของไทย ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วมาก. แต่ก็มีเสียงเตือนว่า โครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานนั้น ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหา ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นภายหลังอีกก็ได้.


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google