งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลบริทานิก้าออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลบริทานิก้าออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลบริทานิก้าออนไลน์
Britannica Academic Online Edition ฐานข้อมูลบริทานิก้าออนไลน์ The Complete Digital Resource แหล่งข้อมูลดิจิตอลที่ครบถ้วนในที่เดียว Peer – enhanced learning ส่งเสริมการเรียนรู้ไปด้วยกัน 2013 © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

2 The Complete Digital Resource แหล่งข้อมูลที่ครบถ้วนในที่เดียว
June | Peer – enhanced learning The Complete Digital Resource แหล่งข้อมูลที่ครบถ้วนในที่เดียว นักเขียนทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื้อหาทันสมัย ศูนย์รวมเนื้อหาจากหลายแหล่ง ชุมชนของนักเขียน อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้ สามารถดูประวัติที่มาของบทความได้ มั่นใจได้ในแหล่งที่มาและประวัติศาสตร์ของเนื้อหา © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

3 The Complete Digital Resource แหล่งข้อมูลที่ครบถ้วนในที่เดียว
June | Peer – enhanced learning The Complete Digital Resource แหล่งข้อมูลที่ครบถ้วนในที่เดียว Britannica Online มีผู้ใช้ทั่วโลกทุกวันกว่า 100 ล้านคน ตัวอย่างผู้ให้ความไว้วางใจใช้ฐานข้อมูล China Academy of Science, Peking University, Harvard University, University of Oxford, Edinburgh University, London Business School, The Sorbonne Paris, University College Dublin, Universiti Teknologi MARA (UITM) Malaysia, Australian National University จำนวนมหาวิทยาลัยที่บอกรับเป็นสมาชิก: USA – 75% มาเลเซีย – 90% UK – 75% ออสเตรเลีย – 70% ไอร์แลนด์ – 100% ฟินแลนด์ – 100% นิวซีแลนด์ – 70% © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

4 ตัวอย่างนักเขียนของเรา
June | Peer – enhanced learning ตัวอย่างนักเขียนของเรา Contributor Title/occupation Article title Bill Clinton Former U.S. President "Dayton Accords" Condoleezza Rice Former U.S. Secretary of State Forthcoming (Foreign Policy) Desmond Tutu South African Anglican Archbishop/Nobel Prize for Peace, 1984 "Truth and Reconciliation Commission" Jimmy Carter Former U.S. President/Nobel Prize for Peace, 2002 "Camp David Accords" Jody Williams International Activist/Nobel Prize for Peace, 1997 "The Campaign to Ban Landmines" Mairead Maguire Norhtern Ireland Peace Activist/Nobel Prize for Peace, 1976 "Peace People" Muhammad Yunus Bangladeshi Economist/Nobel Prize for Peace, 2006 Forthcoming: "Grameen Bank," "Microscredit," and "Social Business Sir John Keegan British Historian "Normandy Invasion" © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

5 หน้าโฮมเพจ ดูง่าย ครบถ้วน June 2013 | Peer – enhanced learning
© 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

6 June 2013 | Confident teachers, Confident students, Confident societies
ระบบจะขึ้นรายการคำที่ค้นหาขณะที่ท่านพิมพ์ ถ้าสะกดผิดระบบ ‘fuzzy search’ จะทำงานและช่วยแก้ไขคำผิดให้โดยอัตโนมัติ © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

7 June 2013 | Confident teachers, Confident students, Confident societies
การค้นหาจะแสดงผลทั้งส่วนที่ ‘สอบถามยืนยันสิ่งที่คุณค้นหา’ (‘Did You Mean’) รวมถึงบทความที่มีคำที่ท่านค้นหาปรากฎอยู่ในเนื้อหานั้น © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

8 June 2013 | Confident teachers, Confident students, Confident societies
ระบบค้นหายังแสดงผลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องใน นิตยสาร อีบุ๊คส์ Primary Sources และ Year in Review © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

9 June 2013 | Confident teachers, Confident students, Confident societies
ระบบค้นหายังแสดงผลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องใน นิตยสาร อีบุ๊คส์ Primary Sources และ Year in Review © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

10 June 2013 | Peer – enhanced learning
มีการแสดงผลเป็นบทความ ลิงค์ เว็บไซท์ คำคม ที่เกี่ยวข้องกับคำที่ค้นหา โดยทั้งหมดอยู่ในหน้าเดียวกันเพื่อสะดวกในการค้นคว้า © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

11 June 2013 | Peer – enhanced learning
รูปภาพ วิดีโอ จะถูกแสดงผลซ้อนบนหน้าผลการค้นหาเพื่อให้ผู้ใช้ยังสามารถค้นหารูปภาพ วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับคำที่ค้นหาทั้งหมดได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าเว็บนั้น © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

12 June 2013 | Peer – enhanced learning
ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูด้านซ้ายเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในส่วนอ้างอิงอื่นๆ (“Other Reference”) © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

13 June 2013 | Peer – enhanced learning
ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูด้านซ้ายเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในส่วน บทความที่เกี่ยวข้อง (“Related Articles”) © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

14 June 2013 | Peer – enhanced learning
ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูด้านซ้ายเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในส่วน “EBooks, Magazines” © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

15 June 2013 | Peer – enhanced learning
Article History - เมนูประวัติความเป็นมาของบทความและผู้เขียนทำให้ท่านทราบว่าบทความได้รับการปรับปรุงเมื่อใด และใครเป็นผู้ปรับปรุง © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

16 June 2013 | Peer – enhanced learning
Workspace - ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูด้านซ้ายเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เลือกเก็บไว้ในพื้นที่ส่วนตัว (“Personal Workspace”) © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

17 June 2013 | Peer – enhanced learning
ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติม ตัดทอน ปรับเปลี่ยนเนื้อหาของสารานุกรมเพื่อใช้เป็นพื้นฐานข้อมูลประกอบกับงานวิจัยตนเอง © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

18 จากนั้นผู้ใช้สามารถเก็บบทความที่แก้ไขนั้นใน Personal Workspace ได้
June | Peer – enhanced learning จากนั้นผู้ใช้สามารถเก็บบทความที่แก้ไขนั้นใน Personal Workspace ได้ © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

19 June 2013 | Peer – enhanced learning
บรรณานุกรม (Citation) ท่านสามารถอ้างอิงบทความ ภาพ วิดีโอได้อย่างง่ายดาย โดยเลือกได้ว่าจะอ้างอิงในรูปแบบ MLA APA Harvard หรือ Chicago Manual of Style © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

20 หน้าบทความที่พร้อมค้นหาในหน้าเดียว
June | Peer – enhanced learning หน้าบทความที่พร้อมค้นหาในหน้าเดียว เข้าถึงสื่อมัลติมีเดีย ทั้งรูปภาพ และวิดีโอ บทความที่เกี่ยวข้อง บทความแนะนำเพิ่มเติม มีพื้นที่สำหรับอ่านมากขึ้นอย่างสบาย มีบรรณานุกรมให้ใช้อ้างอิง เครื่องมือสำคัญ คือ ดูลิงค์ บทความหรือสื่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ค้นหาได้ในหน้าเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องออกจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่ง © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

21 การสร้างพื้นที่ส่วนตัว หรือ Workspace
June | Peer – enhanced learning การสร้างพื้นที่ส่วนตัว หรือ Workspace © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

22 June 2013 | Peer – enhanced learning
ท่านสามารถแสดงหน้า Workspace และข้อมูลส่วนตัวแบบเต็มหน้าได้โดยคลิกที่ My Britannica ที่ปรากฎบนมุมบนด้านขวามือ © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

23 ท่านสามารถเลือกให้ผู้ใช้ Britannica อื่นเห็นหน้าข้อมูลส่วนตัวท่านได้
June | Peer – enhanced learning ท่านสามารถเลือกให้ผู้ใช้ Britannica อื่นเห็นหน้าข้อมูลส่วนตัวท่านได้ © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

24 June 2013 | Peer – enhanced learning
Workspace เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ได้จัดเก็บ เรียกดู และแบ่งปันข้อมูลหรือสื่อมัลติมีเดียได้ © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

25 ท่านสามารถตั้งชื่อโปรเจคและแบ่งให้ผู้ใช้ท่านอื่นเห็นได้
June | Peer – enhanced learning ท่านสามารถตั้งชื่อโปรเจคและแบ่งให้ผู้ใช้ท่านอื่นเห็นได้ © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

26 June 2013 | Peer – enhanced learning
คลิกสองครั้งติดกันบนคำใดก็ได้ในบทความ พจนานุกรมออนไลน์จะแสดงความหมายของคำๆนั้นให้ ถ้าต้องการฟังการออกเสียงให้ คลิกบนลำโพงสีแดง © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

27 รูปแบบและเครื่องมืออื่นๆ – ชมการสาธิตวิธีใช้ (View Demos)
June | Peer – enhanced learning รูปแบบและเครื่องมืออื่นๆ – ชมการสาธิตวิธีใช้ (View Demos) © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

28 June 2013 | Peer – enhanced learning
ชมการสาธิตวิธีใช้ โดยเลือกหัวเรื่องที่สนใจ เมื่อคลิกเข้าไปจะพบคลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานในหัวเรื่องที่เลือก © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

29 รูปแบบและเครื่องมืออื่นๆ – ส่วนที่แสดงบทความใหม่หรือปรับปรุง
June | Peer – enhanced learning รูปแบบและเครื่องมืออื่นๆ – ส่วนที่แสดงบทความใหม่หรือปรับปรุง © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

30 รูปแบบและเครื่องมืออื่นๆ – พาดหัวข่าวประจำวันจาก
June | Peer – enhanced learning รูปแบบและเครื่องมืออื่นๆ – พาดหัวข่าวประจำวันจาก New York Times และ BBC © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

31 June 2013 | Peer – enhanced learning
รูปแบบและเครื่องมืออื่นๆ – Spotlights รวบรวมข้อมูลครบครันในหัวเรื่องน่าสนใจอย่าง Titanic, Nobel Prizes, 300 สตรีผู้เปลี่ยนโลก © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

32 เครื่องมือในการค้นคว้าอื่นๆ……
June | Peer – enhanced learning เครื่องมือในการค้นคว้าอื่นๆ…… Timelines ค้นหาข้อมูลตามหมวดหัวเรื่อง และเลือกดูเหตุการณ์สำคัญได้ตามยุค หรือปี ค.ศ. ค้นหัวเรื่องตามอักษร A-Z ข้อมูลสถิติ พบสถิติ ตัวบ่งชี้สำคัญของทุกประเทศ แผนที่โลก คลิกเพื่อดูข้อมูลจำเพาะของแต่ละประเทศ นิตยสาร เจอร์นัล ค้นคว้าเพิ่มเติมโดยเลือกชื่อนิตยสารและ ปีตีพิมพ์ เหตุการณ์วันนี้ในอดีต เปรียบเทียบประเทศ ใช้เปรียบเทียบข้อมูลการปกครอง สถิติ ต่างๆของสองประเทศที่ผู้ใช้ต้องการศึกษา © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

33 กล่าวโดยสรุป June 2013 | Peer – enhanced learning
จำนวนบทความมากถึง 133,000 หัวเรื่อง รวมถึงอัตชีวประวัติจำนวน 23,000 เรื่อง รูปภาพและภาพประกอบจำนวน 54,000 รูป รวมถึงแผนที่ 3,000 รูป วิดีโอ ภาพแอนิเมชั่น คลิปเสียง จำนวน 4,800 ชิ้น เว็บไซท์แนะนำที่คัดเลือกแล้วกว่า 100,000 ไซท์ บทความจากนิตยสารและเจอร์นัลต่างๆกว่า 800 หัว พจนานุกรมออนไลน์ที่มีคำศัพท์และคำเหมือน/คำตรงข้ามกว่า 225,000 คำ คำคมกว่า 4,000 รายการ วรรณกรรมและบทเรียงความกว่า 400 รายการ © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

34 ทำไมต้องเลือกใช้ฐานข้อมูล Britannica
June | Peer – enhanced learning ทำไมต้องเลือกใช้ฐานข้อมูล Britannica เนื้อหาเขียนโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา มีกองบก.ดูแลทุกเนื้อหาข้อมูล มีเนื้อหาที่เป็นกลาง โดยปราศจากอคติในประเด็นปัญหา หรือข้อขัดแย้ง ปลอดจากสื่อที่ไม่เหมาะสม ทำให้ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ในการค้นคว้าวิจัย เว็บไซท์ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาหรือประกาศโปรโมชั่นใดๆ มีการจัดโครงสร้างและจัดระเบียบของเนื้อหาให้ค้นหาและใช้งานง่าย สนับสนุนองค์ความรู้ครบถ้วนโดยให้แหล่งข้อมูลหลากหลาย อาทิ นิตยสาร เว็บ ไซท์ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว สมาชิกนักเขียนประกอบไปด้วย ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ผู้ได้รับรางวัลพูลิเซอร์ นักวิชาการแนวหน้า นักเขียน ศิลปิน ข้าราชการ และนักกิจกรรมในสาขา ต่างๆ © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

35 The Complete Digital Resource แหล่งข้อมูลดิจิตอลที่ครบถ้วนในที่เดียว
Britannica Academic Online Edition ฐานข้อมูลบริทานิก้าออนไลน์ The Complete Digital Resource แหล่งข้อมูลดิจิตอลที่ครบถ้วนในที่เดียว 2013 © 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลบริทานิก้าออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google