งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

               “ผมถูกรังแก”.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "               “ผมถูกรังแก”."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1                “ผมถูกรังแก”

2 TPI - CASE 30 มิถุนายน 2540 กลุ่มทีพีไอประสบกับปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกิดจากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน โดยผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี ทีพีไอ และทีพีไอ โพลีน มีหนี้สินรวมกันสูงถึง 4.31 พันล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็น หนี้ต่างประเทศ 2.58 พันล้านเหรียญสหรัฐ และจนถึงสิ้นปีเมื่อคิดเป็นค่าเงินบาททำให้มูลค่าหนี้เพิ่มขึ้นอีกเกือบ 50% ของมูลค่าหนี้ทั้งหมด

3 TPI - CASE กันยายน 2540 หนังสือพิมพ์เอเชียนวอลล์สตรีท เจอนัล ได้ตีพิมพ์ข่าวว่า ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประกาศหยุดชำระหนี้มูลค่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ของทีพีไอ และบริษัททีพีไอ โพลีน ที่มีเจ้าหนี้รวมกัน 120 ราย ที่สำคัญๆ คือไอเอฟซี และซิตี้แบงก์

4 GE-CASE “ Thanks to global financial market,
Raising the money in Euro (4 billion Euro) and swapping to dollar , I can save $400,00 a year interest on 9-year bonds.”         


ดาวน์โหลด ppt                “ผมถูกรังแก”.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google