งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ผมถูก รังแก ”. TPI - CASE –30 มิถุนายน 2540 กลุ่มทีพีไอประสบกับปัญหา หนี้สินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกิดจาก การขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน โดยผล การดำเนินงานงวดครึ่งปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ผมถูก รังแก ”. TPI - CASE –30 มิถุนายน 2540 กลุ่มทีพีไอประสบกับปัญหา หนี้สินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกิดจาก การขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน โดยผล การดำเนินงานงวดครึ่งปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ผมถูก รังแก ”

2 TPI - CASE –30 มิถุนายน 2540 กลุ่มทีพีไอประสบกับปัญหา หนี้สินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกิดจาก การขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน โดยผล การดำเนินงานงวดครึ่งปี ทีพีไอ และทีพีไอ โพ ลีน มีหนี้สินรวมกันสูงถึง 4.31 พันล้านเหรียญ สหรัฐ แบ่งเป็น หนี้ต่างประเทศ 2.58 พันล้าน เหรียญสหรัฐ และจนถึงสิ้นปีเมื่อคิดเป็นค่าเงิน บาททำให้มูลค่าหนี้เพิ่มขึ้นอีกเกือบ 50% ของ มูลค่าหนี้ทั้งหมด

3 TPI - CASE  กันยายน 2540 หนังสือพิมพ์เอเชียนวอลล์ สตรีท เจอนัล ได้ตีพิมพ์ข่าวว่า ประชัย เลี่ยว ไพรัตน์ ประกาศหยุดชำระหนี้มูลค่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ของทีพีไอ และ บริษัททีพีไอ โพลีน ที่มีเจ้าหนี้รวมกัน 120 ราย ที่สำคัญๆ คือไอเอฟซี และซิตี้แบงก์

4 GE-CASE “ Thanks to global financial market, Raising the money in Euro (4 billion Euro) and swapping to dollar, I can save $400,00 a year interest on 9-year bonds. ”


ดาวน์โหลด ppt “ ผมถูก รังแก ”. TPI - CASE –30 มิถุนายน 2540 กลุ่มทีพีไอประสบกับปัญหา หนี้สินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกิดจาก การขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน โดยผล การดำเนินงานงวดครึ่งปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google