งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สูตรคำนวณราคาตราสารหนี้ประเภทจ่าย ดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Note)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สูตรคำนวณราคาตราสารหนี้ประเภทจ่าย ดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Note)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สูตรคำนวณราคาตราสารหนี้ประเภทจ่าย ดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Note)

2  ธปท. มีแผนจะออกพันธบัตร ธปท. แบบอัตรา ดอกเบี้ยลอยตัว  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาตลาดตราสารหนี้ โดยเพิ่ม ทางเลือกให้นักลงทุน 2. ส่งเสริมการใช้ BIBOR เป็นอัตรา ดอกเบี้ยอ้างอิง เรื่องเดิม

3 Convention การคำนวณความสัมพันธ์ ของ ราคา และ DM ของ BOT’s FRN (Based on ISMA’s concept) Discount ครั้งที่ 1 Discou nt ครั้ง ที่ 2 1 1 1 1 ) ( ) ( 1                 n i n i vR v h QMI2I2 kf DM P Settlement k I 2 +QM I 2 I 2 I 2 I 2 +QM + R I 1 + DM I 2 + DM I 2 I 2 I 2 I 2 I1I1 100

4 P = gross price (clean price บวกกับ accrued interest) I 1 = current interpolated rate for period from settlement date to the next coupon date (linear interpolation of current reference rates) I 2 = current reference rate for the FRN’s payment tenor (e.g. current 3M- BIBOR, current 6M- BIBOR ) f 1 = สัดส่วนของปีจาก settlement date จนถึงวันจ่ายคูปองงวดถัดไป ตาม Actual/365 เช่น จำนวนวันตั้งแต่ วัน settlement date ถึง วันจ่ายคูปองงวดถัดไปเท่ากับ 20 วัน จะได้ f 1 = 20/365 เป็นต้น k = คูปองในงวดถัดไป ( ซึ่งได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ) n = จำนวนครั้งของการจ่ายคูปองในอนาคต QM = quoted margin h = จำนวนครั้งการจ่ายคูปองต่อปี R = มูลค่าไถ่ถอนคืน v = discounting factor ในที่นี้เท่ากับ 1/(1 + (I 2 +DM)/100h) DM = discounted margin 1 1 1 1 ) 2 ( ) ( 1                  n i n i v R v h QM I kf DM I1I1 P ความสัมพันธ์ของ ราคา และ DM ของ BOT’s FRN 100

5 Linear interest rate Interpolation ( I 1 ) t 1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/7/1914754/slides/slide_5.jpg", "name": "Linear interest rate Interpolation ( I 1 ) t 1

6 Trade Date = 20/11/2006 ; Settlement Date = 22/11/2006 - 3M-BIBOR = 5.2525 (22/2/2007) - 6M-BIBOR = 5.275 (22/5/2007) Next-Coupon = 27/3/2007 I 1 = 5.2525 + {(5.275 - 5.2525)*(33/89)} = 5.26084 ( ทศนิยม 5 ตำแหน่ง ) ตัวอย่าง :Linear interest rate Interpolation ( I 1 )

7 Gross Price = 100.707211 AI = 0.838538 Clean Price = 99.868673 ตัวอย่าง : DM to Price Conversion THB FRN อายุ 3 ปี ออกจำหน่าย 27 กันยายน 2548 จ่าย ดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนในวันที่ 27 มีนาคม และ 27 กันยายน ของ ทุกปี ที่ 6MBIBOR+10 bps และครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 กันยายน 2551 (Redemption at Par = 100) ราคา trade date 20 พฤศจิกายน 2549 settlement 22 พฤศจิกายน 2549 ที่ DM = 20 bps เท่ากับ ?

8 BIBOR

9


ดาวน์โหลด ppt สูตรคำนวณราคาตราสารหนี้ประเภทจ่าย ดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Note)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google