งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและความต้องการในการดูแลสุขภาพ ผู้ประกอบอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและความต้องการในการดูแลสุขภาพ ผู้ประกอบอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายและความต้องการในการดูแลสุขภาพ ผู้ประกอบอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ
นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการ สปสช.

2 แรงงานนอกระบบเป็น Loose Structure
มีทั้ง Self owner worked และ ว่างงาน มีทั้งคนยากไร้ และพึ่งตัวเองได้

3 การจัดการดูแลด้านสุขภาพ
Universal Coverage ปัญหาเรื่องโรคจากการประกอบอาชีพ โรคผิวหนัง / โรคติดเชื้อ / โรคจากอาหารและน้ำ ประสบการณ์โครงการผู้ขับขี่รถสาธารณะ

4 การแก้ปัญหา แรงงานนอกระบบ แรงงานในระบบ
แรงงานนอกระบบ แรงงานในระบบ กลุ่มเด็ก / ผู้สูงอายุ / ผู้หญิง การให้บริการเชิงรุก Outreach Service บทบาท NGO บูรณาการกับการแก้ปัญหาด้านอื่นๆ

5 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและความต้องการในการดูแลสุขภาพ ผู้ประกอบอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google