งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและความต้องการในการ ดูแลสุขภาพ ผู้ประกอบอาชีพกลุ่มแรงงานนอก ระบบ นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการ สปสช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและความต้องการในการ ดูแลสุขภาพ ผู้ประกอบอาชีพกลุ่มแรงงานนอก ระบบ นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการ สปสช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายและความต้องการในการ ดูแลสุขภาพ ผู้ประกอบอาชีพกลุ่มแรงงานนอก ระบบ นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการ สปสช.

2  แรงงานนอกระบบเป็น Loose Structure  มีทั้ง Self owner worked และ ว่างงาน  มีทั้งคนยากไร้ และพึ่ง ตัวเองได้

3 การจัดการดูแลด้านสุขภาพ  Universal Coverage  ปัญหาเรื่องโรคจากการประกอบ อาชีพ  โรคผิวหนัง / โรคติดเชื้อ / โรค จากอาหารและน้ำ  ประสบการณ์โครงการผู้ขับขี่รถ สาธารณะ

4 การแก้ปัญหา  แรงงานนอกระบบ แรงงานในระบบ  กลุ่มเด็ก / ผู้สูงอายุ / ผู้หญิง  การให้บริการเชิงรุก Outreach Service  บทบาท NGO  บูรณาการกับการแก้ปัญหาด้าน อื่นๆ

5 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและความต้องการในการ ดูแลสุขภาพ ผู้ประกอบอาชีพกลุ่มแรงงานนอก ระบบ นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการ สปสช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google