งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

College Prepatory Seminar คุณพ่อและคุณแม่มีกำลัง ส่งให้ คุณลูกเรียนได้ Presented by Thai Association of Southern California นำเสนอโดย สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "College Prepatory Seminar คุณพ่อและคุณแม่มีกำลัง ส่งให้ คุณลูกเรียนได้ Presented by Thai Association of Southern California นำเสนอโดย สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 College Prepatory Seminar คุณพ่อและคุณแม่มีกำลัง ส่งให้ คุณลูกเรียนได้ Presented by Thai Association of Southern California นำเสนอโดย สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย ภาคใต้

2 Keynote Speakers วิทยากร Nikun Khoongumjorn • President of TASC • 2003 Alumni of UC Irvine Bachelor's in Computer Engineer • 2005 Alumni of Stanford Master’s in Computer Science Jennifer Ing-aram • VP of TASC in Youth & Education and Public Relations • 2006 Alumni of UC Irvine Bachelor's of Economy and Psychology • 2013 Pepperdine Executive MBA

3 Executive Team Speakers Elnie Vannatim • VP of TASC in External Affairs • UC Riverside Alumni Wanda Pathomrit • VP of TASC in Community Service • Cal State Northridge Alumni • Currently in Grad School Gina Preecha Secretary & VP of Special Events • Parent of three boys!

4 College Applications • Grade Point Average (GPA) • SAT’s, ACT’s, and TOEFL • Personal Statement • Letter of Recommendations • Class Ranking • Extracurricular Activities

5 Tuition SchoolSample School NamesCost Per Year Community College Santa Monica College, Pasadena City College, etc. 12 units at $26/unit = $670/year Cal StateCal State LA, Cal State Northridge, Cal State Long Beach, etc. $5052/year UCUCLA, UC Berkeley, UC Santa Barbara, UC San Diego, UC Irvine, etc. $11,602/year Private (in-state) USC, Stanford, Loyola Marymount University, etc. about $40,000/year

6 High School Course Requirements RequiredRecommendedHighly Recommended English 4 years Honors/Advanced Placements Math4 years Honors/Advanced Placements Foreign Language2 years3 yearsHonors/Advanced Placements Science2 years3 yearsHonors/Advanced Placements History and Social Science 2 years Honors/Advanced Placements Visual and Performing Arts 11 yearHonors/Advanced Placements College Prep Elective11 year-

7 Applications SchoolWebsiteDates Cal State Application http://www.calstate.edu/admission/Open for Fall 2013: Oct 1 UC Applicationshttp://admission.universityofcaliforni a.edu Open for Fall 2013: Oct 1 Submission: Nov 1- Nov 30 Private (USC, Stanford, etc) https://www.commonapp.orgOpen for Fall 2013: Jan 10, 2013

8 Careers Dentist • Undergraduate (Bachelor’s) = 4 years • Dentist Admissions Test • Dentist School = 4 years • Speciality (optional) = 2 years • State Exam

9 Careers Family Doctor • Undergraduate (Bachelor’s) = 4 years • MCAT • Medical School = 4 years • Residency = 3 or 4 years • State Exam

10 Financial Aid • Scholarship ทุนการศึกษา • Grants เงินทุนจากรัฐบาล • Loans การกู้เงิน • Work Study การทำงานเพื่อการศึกษา • Parent Contribution – Savings Programs

11 How much financial aid can I get? คุณจะได้รับเงินทุนเท่าไหร • In general, depends on your financial need. • Financial need determined by Expected Family Contribution (EFC) and cost of attendance (COA) • เงินทุนที่จะได้ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องออกและ ค่าใช้จ่ายในด่านการศึกษา • EFC comes from what you report on FAFSA. Determined by a formula that takes into account information such as the student’s and parents’ income and (often) their assets, how many people are in the family household and how many of those people are in college. • ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องออกนั้นมาจากการรายงานใน FAFSA โดยขึ้นอยู่กับสูตร รายได้ข้องผู้ปกครองและนักเรียน, ทรัพย์สิน, จำนวนผู้ที่อยุ่อาศัยในบ้านและจำนวนนักเรียน • COA is tuition, fees, room and board, transportation, etc. • COA คือ ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา - ค่าเล่าเรียน, ค่าหอพัก, ค่าเดินทาง, ค่าหนังสือ • COA – EFC = Financial Need • ค่าใช้จ่ายในด่านการศึกษา – ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้อง ออก = เงินทุน

12 Panelists

13 Important Websites • www.fafsa.gov www.fafsa.gov • Financial Aid Calculator = http://fafsa.ed.gov/FAFSA/app/f4cForm?execution=e5s1 • www.csac.ca.gov www.csac.ca.gov • www.calgrants.org www.calgrants.org • www.fastweb.com www.fastweb.com • www.college.gov www.college.gov • www.studentlons.gov www.studentlons.gov • www.csac.ca.gov www.csac.ca.gov • http://online.onetcenter.org http://online.onetcenter.org • www.pin.ed.gov www.pin.ed.gov •Your parent might need a PIN too •Choose your own PIN or let the site choose one for you •Don’t tell anyone your PIN!

14 Q&A Session


ดาวน์โหลด ppt College Prepatory Seminar คุณพ่อและคุณแม่มีกำลัง ส่งให้ คุณลูกเรียนได้ Presented by Thai Association of Southern California นำเสนอโดย สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google