งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลโครงการ NAPHA EXTENSION

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลโครงการ NAPHA EXTENSION"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลโครงการ NAPHA EXTENSION
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

2 ภาพรวมข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการบริการยาต้านไวรัส
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ประเภทของผู้ป่วย จำนวน ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์ 95 แรงงานข้ามชาติ 2,223 กลุ่มชาติพันธุ์ 395 รวม 2,713

3 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ามารับบริการยาต้านไวรัส
แยกตามประเภทผู้ป่วย ณ 30 มิถุนายน 2556 (Q 7 Y.2 SSF) หน่วยงาน ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์ แรงงานข้ามชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ รวม สคร 1 3 145 16 164 สคร 2 52 23 78 สคร 3 276 60 336 สคร 4 1 361 36 398 สคร 5 37 4 41 สคร 6 7 71 5 83 สคร 7 88 13 106 สคร 8 26 สคร 9 218 231 สคร 10 15 521 110 646 สคร 11 11 121 168 สคร 12 89 128 กทม 42 38 298

4 ภาพรวมข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการบริการยาต้านไวรัส
ณ 30 มิถุนายน 2556 (Q 7 Y.2 SSF)

5 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ามารับบริการยาต้านไวรัส
ณ ไตรมาส 7 (มิถุนายน 2556) แยกตามไตรมาส

6 แยกตามพื้นที่ ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2556 (Q 7 Y.2 SSF)
จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่เข้าร่วมโครงการ NAPHA EXTENSION แยกตามพื้นที่ ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2556 (Q 7 Y.2 SSF)

7 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ามารับบริการยาต้านไวรัส แยกตามเขตพื้นที่ ณ ไตรมาส 7 (มิถุนายน 2556)

8 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ามารับบริการยาต้านไวรัส ณ ไตรมาส 7 (มิถุนายน 2556)

9 แยกตามสัญชาติและสิทธิ์ (ภาพรวม)
มิถุนายน 2556 กินยา ไม่กินยา รวม ไทย สปสช 27 2 29 ประกันสังคม 37 3 40 ข้าราชการ 17 - อื่นๆ (ในสิทธิ์) 9 ต่างด้าว ต่างด้าวที่มีหลักฐานเข้าเมือง 685 32 717 ต่างด้าวไม่มีหลักฐานเข้าเมือง 815 48 863 ต่างด้าวมีประกันสุขภาพ 609 31 640 ลี้ภัยสงคราม ไร้สัญชาติ คนไทยไม่มีสิทธิ์ (รอพิสูจน์สิทธิ์) 381 390 อื่นๆ (นอกสิทธิ์) 4 1 5 90 95 2,112 111 2,223 385 10 395 ทั้งหมด 2,587 126 2,713

10 Loss Follow up การตัด Loss Follow up 180 วัน
นับจากวันสุดท้ายที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ (LAST VISIT) 180 วัน จำนวนผู้ป่วยที่ Loss Follow up 180 วัน ภาพรวมโครงการ : Q7 Y2 SSF จำนวน 70 คน

11 สรุปจำนวนผู้ป่วยที่ Loss Follow Up เกิน 180 วัน
สคร ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 (Q6 Y2 SSF) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 (Q7 Y2 SSF) สำนักอนามัย กทม. 9 17 สคร.1 4 5 สคร.2 6 สคร.3 สคร.4 21 7 สคร.5 สคร.6 28 1 สคร.7 44 25 สคร.8 สคร.9 สคร.10 สคร.11 67 สคร.12 2 รวม 197 70

12 WAITING LIST ภาพรวมโครงการ 13 เขต: จำนวน 516 คน
ภาพรวมโครงการ 13 เขต: จำนวน คน (* ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 )

13 สรุปจำนวนผู้ป่วยที่ Waiting List แยกในแต่ละ สคร.
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 สคร จำนวนผู้ป่วยที่ Waiting List ณ ปัจจุบัน สำนักอนามัย กทม. 80 สคร.1 22 สคร.2 15 สคร.3 169 สคร.4 12 สคร.5 8 สคร.6 20 สคร.7 9 สคร.8 10 สคร.9 6 สคร.10 139 สคร.11 1 สคร.12 25 รวม 516

14 แสดงค่า CD 4 ของผู้ป่วยที่ได้รับการบริการยาต้านไวรัส
แยกตามประเภทของผู้ป่วย ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ค่า CD4 ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์ แรงงานข้ามชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ รวม No ARV On ARV < 200 - 21 22 472 2 81 598 1 16 578 95 712 >350 4 47 73 1062 8 209 1403 5 90 111 2112 10 385 2713

15 ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส
จำนวน 126 คน แยกตามค่า CD4 ในแต่ละพื้นที่ สคร CD 4 < 200 CD 4 = CD 4 >350 Grand Total กทม - 1 3 4 สคร. 1 สคร. 2 2 5 สคร. 3 8 สคร. 4 11 31 46 สคร. 5 6 สคร. 6 สคร. 7 16 22 สคร. 8 สคร. 9 สคร. 10 12 17 สคร. 11 สคร. 12 ยอดรวม 24 85 126

16 <12 เดือน จำนวน 215 คน 12- 36 เดือน จำนวน 678 คน
ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ NAPHA EXTENSION แยกตามช่วงระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ <12 เดือน จำนวน 215 คน เดือน จำนวน 678 คน > 36 เดือน จำนวน 1,750 คน รวม 2,643 คน


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลโครงการ NAPHA EXTENSION

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google