งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา : ภาษาไทย จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน สูงสุด คะแนน ต่ำสุด คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบ น มาตรฐา นมัธยฐาน ฐาน นิยม ระดับ โรงเรียน 558.0024.0036.8012.9434.0024.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา : ภาษาไทย จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน สูงสุด คะแนน ต่ำสุด คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบ น มาตรฐา นมัธยฐาน ฐาน นิยม ระดับ โรงเรียน 558.0024.0036.8012.9434.0024.00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา : ภาษาไทย จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน สูงสุด คะแนน ต่ำสุด คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบ น มาตรฐา นมัธยฐาน ฐาน นิยม ระดับ โรงเรียน ระดับ จังหวัด 6, ระดับ สังกัด 531, ระดับประเ ทศ 773,

2 วิชา : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแน น สูงสุด คะแนน ต่ำสุด คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบ น มาตรฐ าน มัธย ฐาน ฐาน นิยม ระดับ โรงเรียน ระดับ จังหวัด 6, ระดับ สังกัด 531, ระดับประ เทศ 772,

3 วิชา : ภาษาอังกฤษ จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน สูงสุด คะแนน ต่ำสุด คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบ น มาตรฐา น มัธย ฐาน ฐาน นิยม ระดับ โรงเรียน ระดับ จังหวัด 6, ระดับ สังกัด 531, ระดับประ เทศ 773,

4 วิชา : คณิตศาสตร์ จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน สูงสุด คะแนน ต่ำสุด คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบ น มาตรฐา น มัธย ฐาน ฐาน นิยม ระดับ โรงเรียน ระดับ จังหวัด 6, ระดับ สังกัด 531, ระดับประ เทศ 772,

5

6 วิชา : ศิลปะ จำนว นผู้ เข้า สอบ คะแนน สูงสุด คะแนน ต่ำสุด คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบ น มาตรฐ าน มัธย ฐาน ฐาน นิยม ระดับ โรงเรียน ระดับ จังหวัด 6, ระดับ สังกัด 531, ระดับประ เทศ 772,

7

8


ดาวน์โหลด ppt วิชา : ภาษาไทย จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน สูงสุด คะแนน ต่ำสุด คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบ น มาตรฐา นมัธยฐาน ฐาน นิยม ระดับ โรงเรียน 558.0024.0036.8012.9434.0024.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google