งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา : ภาษาไทย จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน สูงสุด คะแนน ต่ำสุด คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบ น มาตรฐา นมัธยฐาน ฐาน นิยม ระดับ โรงเรียน 558.0024.0036.8012.9434.0024.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา : ภาษาไทย จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน สูงสุด คะแนน ต่ำสุด คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบ น มาตรฐา นมัธยฐาน ฐาน นิยม ระดับ โรงเรียน 558.0024.0036.8012.9434.0024.00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา : ภาษาไทย จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน สูงสุด คะแนน ต่ำสุด คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบ น มาตรฐา นมัธยฐาน ฐาน นิยม ระดับ โรงเรียน 558.0024.0036.8012.9434.0024.00 ระดับ จังหวัด 6,50292.002.0042.7913.0642.0040.00 ระดับ สังกัด 531,6 75 100.0 00.0044.0114.0144.0042.00 ระดับประเ ทศ 773,0 16 100.0 00.0045.6814.6146.0042.00

2 วิชา : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแน น สูงสุด คะแนน ต่ำสุด คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบ น มาตรฐ าน มัธย ฐาน ฐาน นิยม ระดับ โรงเรียน 552.0032.0040.807.2238.00 ระดับ จังหวัด 6,50178.004.0041.7411.2042.0040.00 ระดับ สังกัด 531,6 5794.000.0042.5712.2642.00 ระดับประ เทศ 772,9 7796.000.0044.2212.8144.0046.00

3 วิชา : ภาษาอังกฤษ จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน สูงสุด คะแนน ต่ำสุด คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบ น มาตรฐา น มัธย ฐาน ฐาน นิยม ระดับ โรงเรียน 540.0017.5031.507.8432.50 ระดับ จังหวัด 6,50297.502.5032.0311.9530.00 ระดับ สังกัด 531,6 72100.000.0034.0314.2330.0027.50 ระดับประ เทศ 773,0 15100.000.0036.9917.3232.5027.50

4 วิชา : คณิตศาสตร์ จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน สูงสุด คะแนน ต่ำสุด คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบ น มาตรฐา น มัธย ฐาน ฐาน นิยม ระดับ โรงเรียน 545.0020.0027.009.2725.0020.00 ระดับ จังหวัด 6,50295.000.0031.4213.9030.00 ระดับ สังกัด 531,6 22100.000.0033.8315.8730.00 ระดับประ เทศ 772,9 14100.000.0035.7716.9035.0030.00

5

6 วิชา : ศิลปะ จำนว นผู้ เข้า สอบ คะแนน สูงสุด คะแนน ต่ำสุด คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบ น มาตรฐ าน มัธย ฐาน ฐาน นิยม ระดับ โรงเรียน 550.0040.0045.004.4745.0040.00 ระดับ จังหวัด 6,50 090.0015.0050.4213.0750.00 ระดับ สังกัด 531, 446100.0015.0050.7013.7750.00 ระดับประ เทศ 772, 666100.0015.0052.2714.0850.0055.00

7

8


ดาวน์โหลด ppt วิชา : ภาษาไทย จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน สูงสุด คะแนน ต่ำสุด คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบ น มาตรฐา นมัธยฐาน ฐาน นิยม ระดับ โรงเรียน 558.0024.0036.8012.9434.0024.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google