งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การละหมาดวันศุกร์(ญุมุอะฮฺ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การละหมาดวันศุกร์(ญุมุอะฮฺ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การละหมาดวันศุกร์(ญุมุอะฮฺ)
الصلاة الجمعة كاملة سأمأعى

2 วันศุกร์เป็นวันสำคัญยิ่งในศาสนาอิสลาม มุสลิมต้องไปร่วมละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดซึ่งเป็นการละหมาดครั้งสำคัญในรอบสัปดาห์เพื่อเป็นการภัคดีต่ออัลลอฮฺ ดังฮัล-กุรอ่านกล่าวว่า.. يَاَيُّهاالَّذِينَ آمَنواإذا نُوْدِىَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمْعَةِ فَا سْعَواْإلىَ ذِكْرِاللهِ وَذَرواْ الْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرُلَكُمْ إنْ كُنْتُمْ تَعْلَموْنَ ความว่า... “โอ้มวลชนผู้ศรัทธา เมื่อมีการประกาศให้ละหมาดในวันศุกร์ สูเจ้าจงรีบเร่งมายังการรำลึก(ด้วยการทำละหมาดโดยพร้อมเพรียงกัน)และสูเจ้าจงละการค้าไว้(ในช่วงเวลานั้น)นั่นเป็นความประเสริฐที่สุดสำหรับสูเจ้า หากสูเจ้ารู้” (สูเราะฮิอัล-ญุมุอะฮฺ อายะฮฺที่๙)

3 การละหมาดวันศุกร์มี ๒ ร็อกอะฮฺ และ ๒ คุฏบะฮฺก่อนละหมาด
คุฏบะฮฺ คือ การกล่าวตักเตือนให้มุสลิมยำเกรงต่ออัลลอฮฺ ให้ปฏิบัติตนในทางที่ดีงาม ละเว้นความชั่ว ผู้ร่วมละหมาดวันศุกร์ต้องฟังคุฏบะฮฺด้วยความตั้งใจ มีสมาธิเพื่อให้การละหมาด มีความสมบูรณ์ ดังนั้นระหว่างการฟังคุฏบะฮฺ จึงห้ามพูดคุยกัน ท่านนบีมูฮัมหมัด ได้กล่าวว่า... ความว่า “เมื่อท่านกล่าวแก่เพื่อนในขณะที่อิหม่ามกำลังอ่านคุฏบะฮฺวันศุกร์ว่า “จงเงียบ” แน่แท้ ท่านได้กระทำสิ่งที่ยังให้เกิดการโมฆะ ท่านได้ทำให้ผลบุญในการละหมาดญุมุอะฮฺของท่านหมดไป (รายงานโดยบุคอรี และอื่นๆ) إِذَا قُلْتُ لِصَا حِبِكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالإمَامِ يَخْطُبْ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ

4 การอ่านคุฏบะฮฺที่ถูกต้องและสมบูรณนั้น ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และรุกนต่างๆ คือ
ต้องอ่านคุฏบะฮฺก่อนละหมาด อ่านรุกนของคุฏบะฮฺด้วยภาษาอาหรับ อ่านเสียงดังฟังชัดต่อเนื่องกัน คอฏีบต้องยืนในขณะที่อ่านและนั่งในระหว่าง ๒ คุฏบะฮฺ

5 ๒.การกล่าวเศาะลาวาตนบี ด้วย คำว่า.. ألْلّهُمَّ صَلِىْ عَلَىْ مُحَمَّدٍ
รุกนคุฏบะฮฺ คือ ๑.การกล่าวสรรเสริญอัลลอฮฺในคุฏบะฮฺที่๑ และที่ ๒ เช่น คำว่า.. اَلْحَمْدُلِله ๒.การกล่าวเศาะลาวาตนบี ด้วย คำว่า.. ألْلّهُمَّ صَلِىْ عَلَىْ مُحَمَّدٍ ๓.การกล่าวตักเตือนให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ ด้วย คำว่า..إِتَّقُوْاْ الله ในคุฏบะฮฺที่ ๑ และที่ ๒ อ่านอายะฮฺอัล-กุรอ่านและกล่าวดุอาอ์ให้แก่มุสลิมในคุฏบะฮฺที่ ๒

6 คุณสมบัติของผู้อ่านคุฏบะฮฺ

7 อ่านออกเสียงดัง ชัดเจน
ผู้อ่านคุฏบะฮฺ มีบุคลิกสง่างาม อ่านออกเสียงดัง ชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสมกับสภาพของมะอ์มูม เข้าใจง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้

8 บุคคลที่ต้องไปร่วมละหมาดวันศุกร์

9 บุคคลที่ต้องไปร่วมละหมาดวันศุกร์
๑. มุสลิมที่เป็นชายบรรลุศาสนภาวะ ๒.เป็นผู้ที่มีถิ่นฐานในชุมชนนั้นๆ ๓. เป็นผู้ที่มีความสามารถเดินทางไปละหมาดได้ ส่วนมุสลิมะฮฺนั้นจะไปร่วมละหมาดวันศุกร์ก็ได้

10 เวลาสำหรับการละหมาดวันศุกร์

11 เวลาสำหรับการละหมาดวันศุกร์นั้น เป็นเวลาเดียวกับการละหมาดซุฮฺริเมื่อถึงเวลาแล้วให้อะซาน และละหมาดทันที

12 คุณค่าของ การละหมาด วันศุกร์

13 เป็นการแสดงออกถึงความเสียสละต่ออัลลอฮฺ
เป็นโอกาสที่ทำให้มุสลิมได้ทบทวนพฤติกรรมของตนเอง ที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ เพื่อที่จะไปปรับปรุงพัฒนาตนเองต่อไป เป็นการแสดงความสมานฉันท์ทางสังคมบนพื้นฐาน ของจริยธรรมและคุณธรรม เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ เป็นการแสดงความสามัคคีของชุมชน และการพบปะในรอบสัปดาห์

14 ๒.ทุกคนต้องฟังคุฏบะฮฺด้วยความสงบนิ่ง และมีสมาธิ
สิ่งที่ควรจำ ๑.ละหมาดวันศุกร์ หรือละหมาดญุมุอะฮฺ มี ๒ ร็อกอะฮฺ และ ๒ คุฏบะฮฺก่อนละหมาด ๒.ทุกคนต้องฟังคุฏบะฮฺด้วยความสงบนิ่ง และมีสมาธิ

15 وووو وَالسَّلامُ


ดาวน์โหลด ppt การละหมาดวันศุกร์(ญุมุอะฮฺ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google