งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การละหมาดวันศุกร์ ( ญุ มุอะฮฺ ) الصلاة الجمعة كاملة سأمأعى.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การละหมาดวันศุกร์ ( ญุ มุอะฮฺ ) الصلاة الجمعة كاملة سأمأعى."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การละหมาดวันศุกร์ ( ญุ มุอะฮฺ ) الصلاة الجمعة كاملة سأمأعى

2 วันศุกร์เป็นวันสำคัญยิ่งในศาสนา อิสลาม มุสลิมต้องไปร่วมละหมาดวันศุกร์ ที่มัสยิดซึ่งเป็นการละหมาดครั้งสำคัญใน รอบสัปดาห์เพื่อเป็นการภัคดีต่ออัลลอฮฺ ดังฮัล - กุรอ่านกล่าวว่า.. يَاَيُّهاالَّذِينَ آمَنواإذا نُوْدِىَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمْعَةِ فَا سْعَواْإلىَ ذِكْرِاللهِ وَذَرواْ الْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرُلَكُمْ إنْ كُنْتُمْ تَعْلَموْنَ ความว่า... “ โอ้มวลชนผู้ศรัทธา เมื่อมีการ ประกาศให้ละหมาดในวันศุกร์ สูเจ้าจงรีบเร่ง มายังการรำลึก ( ด้วยการทำละหมาดโดยพร้อม เพรียงกัน ) และสูเจ้าจงละการค้าไว้ ( ในช่วงเวลา นั้น ) นั่นเป็นความประเสริฐที่สุดสำหรับสูเจ้า หาก สูเจ้ารู้ ” ( สูเราะฮิอัล - ญุมุอะฮฺ อายะฮฺที่๙ )

3 การละหมาดวันศุกร์มี ๒ ร็อกอะฮฺ และ ๒ คุฏบะฮฺก่อนละหมาด คุฏบะฮฺ คือ การกล่าวตักเตือนให้มุสลิมยำเกรง ต่ออัลลอฮฺ ให้ปฏิบัติตนในทางที่ดีงาม ละเว้น ความชั่ว ผู้ร่วมละหมาดวันศุกร์ต้องฟังคุฏบะฮฺด้วย ความตั้งใจ มีสมาธิเพื่อให้การละหมาด มีความ สมบูรณ์ ดังนั้นระหว่างการฟังคุฏบะฮฺ จึงห้าม พูดคุยกัน ท่านนบีมูฮัมหมัด ได้กล่าวว่า... ความว่า “ เมื่อท่านกล่าวแก่เพื่อนในขณะที่อิหม่าม กำลังอ่านคุฏบะฮฺวันศุกร์ว่า “ จงเงียบ ” แน่แท้ ท่านได้กระทำสิ่งที่ยังให้เกิดการ โมฆะ ท่านได้ทำให้ผลบุญในการละหมาดญุมุอะฮฺ ของท่านหมดไป ( รายงานโดยบุคอรี และอื่นๆ ) إِذَا قُلْتُ لِصَا حِبِكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالإمَامِ يَخْطُبْ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ

4 การอ่านคุฏบะฮฺที่ถูกต้องและสมบูรณนั้น ต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไข และรุกนต่างๆ คือ ต้องอ่านคุฏบะฮฺก่อน ละหมาด อ่านรุกนของคุฏบะฮฺด้วย ภาษาอาหรับ อ่านเสียงดังฟังชัด ต่อเนื่องกัน คอฏีบต้องยืนในขณะที่อ่านและนั่งใน ระหว่าง ๒ คุฏบะฮฺ

5 ๑. การกล่าวสรรเสริญอัลลอฮฺในคุฏบะฮฺที่๑ และ ที่ ๒ เช่น คำว่า.. اَلْحَمْدُلِله รุกนคุฏบะฮฺ คือ ๒. การกล่าวเศาะลาวาตนบี ด้วย คำว่า.. ألْلّهُمَّ صَلِىْ عَلَىْ مُحَمَّدٍ ๓. การกล่าวตักเตือนให้มีความยำเกรง ต่ออัลลอฮฺ ด้วย คำว่า.. إِتَّقُوْاْ الله ในคุฏบะฮฺที่ ๑ และที่ ๒ อ่านอายะฮฺอัล - กุรอ่านและกล่าวดุ อาอ์ให้แก่มุสลิมในคุฏบะฮฺที่ ๒

6

7 ผู้อ่านคุฏบะฮฺ มีบุคลิกสง่างาม อ่านออกเสียงดัง ชัดเจน ใช้ภาษาเหมาะสมกับ สภาพของมะอ์มูม เข้าใจง่าย สามารถนำไป ปฏิบัติได้

8

9 บุคคลที่ต้องไปร่วม ละหมาดวันศุกร์ ๑. มุสลิมที่เป็นชาย บรรลุศาสนภาวะ ๒. เป็นผู้ที่มีถิ่นฐานใน ชุมชนนั้นๆ ๓. เป็นผู้ที่มีความสามารถ เดินทางไปละหมาดได้  ส่วนมุสลิมะฮฺนั้นจะไปร่วม ละหมาดวันศุกร์ก็ได้

10

11 เวลาสำหรับการ ละหมาดวันศุกร์นั้น เป็นเวลาเดียวกับการ ละหมาดซุฮฺริเมื่อถึง เวลาแล้วให้อะซาน และละหมาดทันที

12

13  เป็นโอกาสที่ทำให้มุสลิมได้ทบทวน พฤติกรรมของตนเอง ที่ผ่านมาในรอบ สัปดาห์ เพื่อที่จะไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง ต่อไป  เป็นการแสดงความสมานฉันท์ทางสังคม บนพื้นฐาน ของจริยธรรม และคุณธรรม  เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ต่ออัลลอฮฺ  เป็นการแสดงออกถึงความเสียสละ ต่ออัลลอฮฺ  เป็นการแสดงความสามัคคีของชุมชน และการพบปะในรอบสัปดาห์

14 สิ่งที่ควร จำ ๑. ละหมาดวันศุกร์ หรือละหมาดญุมุอะฮฺ มี ๒ ร็อกอะฮฺ และ ๒ คุฏบะฮฺก่อนละหมาด ๒. ทุกคนต้องฟังคุฏบะฮฺด้วยความสงบนิ่ง และ มีสมาธิ

15 وووو وَالسَّلامُ


ดาวน์โหลด ppt การละหมาดวันศุกร์ ( ญุ มุอะฮฺ ) الصلاة الجمعة كاملة سأمأعى.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google