งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะพันธุกรรมนอกเหนือกฎของเมนเดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะพันธุกรรมนอกเหนือกฎของเมนเดล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะพันธุกรรมนอกเหนือกฎของเมนเดล
Extensions of Mendelian By Aj.Nitikarn Kim-Ing

2 ดอกลิ้นมังกร (Snapdragon)

3 ดอกลิ้นมังกร (Snapdragon) Incomplete Dominant
phenotype ratio = genotype ratio

4 Red Roan White

5 Codominance and Blood Types
ABO blood typing system Classifications ; varying proteins contained in each blood type's red blood cells

6 ABO Blood Groups

7 Codominance-ABO Blood Type

8 Lethals Genes Yellow allele in mice ลูกมีขนสีเหลืองต่อสีปกติเป็น 2 : 1

9 Multiple alleles

10 Blood Type Test

11 Blood Transfusions

12

13 ตัวอย่าง ผู้ชายคนหนึ่งมีหมู่เลือด A แต่งงานกับผู้หญิงหมู่เลือด O อยากทราบว่าลูกจะมีโอกาสมีหมู่เลือดใดบ้าง

14 ตัวอย่าง ผู้ชายคนหนึ่งมีหมู่เลือด AB ถูกผู้หญิงหมู่เลือด O กล่าวหาว่าเป็นพ่อของลูกซึ่งมีหมู่เลือด O จะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าผู้ชายคนนี้เป็นพ่อของเด็กจริงหรือไม่ ไม่มีเลย

15 Multiple genes / Polygenes

16 Multiple genes / Polygenes

17 Multiple genes / Polygenes


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะพันธุกรรมนอกเหนือกฎของเมนเดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google