งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Efficient Load Balancing Method for Mobile Applicable iSCSI-based Remote Storage Service Jung Hun Kang, Wonil Choi, Myong-Soon Park Proceedings of the.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Efficient Load Balancing Method for Mobile Applicable iSCSI-based Remote Storage Service Jung Hun Kang, Wonil Choi, Myong-Soon Park Proceedings of the."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Efficient Load Balancing Method for Mobile Applicable iSCSI-based Remote Storage Service Jung Hun Kang, Wonil Choi, Myong-Soon Park Proceedings of the Fourth International Conference on Software Engineering Research, Management and Applications (SERA’06) นายวีรภัทร พรหมชนะ 5070707021 วศ. ม. ก 2

2 Outline • Research Question • Research Objective • Methodology • Research Result • Futher Research Topics

3 Research Question • อุปกรณ์พกพา (Mobile devices) มีสัญญาณการ เชื่อมต่อเครือข่ายที่ไม่มีเสถียรภาพ จะทำ อย่างไรให้การเชื่อมต่อมีเสถียรภาพและ ประสิทธิภาพ

4 Research Objective • นำเสนอการใช้แนวคิดของ Q-Chained clustering มาใช้ในการ Load balancing ของ อุปกรณ์พกพา แทนวิธี Round-Robin, Least Connection ที่จะกระจายโหลดไปในแต่ละการ เชื่อมต่อ ซึ่งวิธีที่นำเสนอนั้นมีประสิทธิภาพใน การทำงานที่ดี สามารถลดภาระการทำงานในแต่ ละการเชื่อมต่อให้ใกล้เคียงกัน ทำให้การ เชื่อมต่อมีเสถียรภาพมากขึ้น

5 Research Methodology 1. ทำการศึกษารายละเอียดของโปรโตคอลที่ใช้ว่ารองรับ คุณสมบัติอะไรบ้าง 2. ศึกษาวิธีการ Load balancing ในปัจจุบัน 3. วิเคราะห์ปัญหาหรือจุดด้อยของวิธี Load balancing ที่ ได้ทำการศึกษา 4. นำเสนอวิธี Load balancing ใหม่ที่สามารถแก้ปัญหาที่ มีได้ 5. ทดสอบการทำงานโดยวัดประสิทธิภาพเทียบกับวิธีที่มี อยู่เดิม

6 Research Result • ผลการทดลองวัดประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูล โดยเทียบระหว่างวิธีที่นำเสนอกับวิธีเดิมแสดง ให้เห็นว่าวิธีที่นำเสนอใหม่นี้ (Q-Chained clustering) มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า แบบเดิม

7 3 New related research topics • การใช้การเชื่อมต่อด้วยสัญญาณอื่นเพิ่มเติม • การใช้โปรโตคอลอื่นในการรับส่งข้อมูลที่ ยืดหยุ่นมากขึ้น • การหยุดและส่งใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อทำการ เชื่อมต่อใหม่

8 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Efficient Load Balancing Method for Mobile Applicable iSCSI-based Remote Storage Service Jung Hun Kang, Wonil Choi, Myong-Soon Park Proceedings of the.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google