งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเทอร์เน็ต เว็บ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเทอร์เน็ต เว็บ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเทอร์เน็ต เว็บ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
computing ESSENTIALS     8 อินเทอร์เน็ต เว็บ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.

2 Competencies อินเทอร์เน็ตและทรัพยากรบนเว็บ การสื่อสารด้วยอินเทอร์เน็ต
computing ESSENTIALS     Competencies อินเทอร์เน็ตและทรัพยากรบนเว็บ การสื่อสารด้วยอินเทอร์เน็ต เครื่องมือในการค้นหา การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บอรรถประโยชน์ อินทรา-เอ็กซ์ทราเน็ต Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.

3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
computing ESSENTIALS     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต องค์กรผู้ริเริ่มคือ Advanced Research Project Agency Network (ARPANET) (1969) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นข้อความล้วนๆ เครือข่ายใยแมงมูม องค์กรผู้ริเริ่มคือ Center for European Nuclear Research (CERN) (1992) มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบสื่อประสม Most developed network system currently in use; connects people all over the world Originally started in 1969 when US funded a research project: Advanced Research Project Agency Network (ARPANET). Originally started as research and text-based network to exchange research ideas from university to university. World Wide Web (Web) introduced in 1992 by consortium in Switzerland The Web is a part of the Internet – not the Internet Developed into what it is today – especially after the introduction of the Web. The Internet connects over 65 million computers and resources worldwide. Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.

4 โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต
computing ESSENTIALS     โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต การสื่อสาร การค้นหา การเลือกซื้อสินค้า ความบันเทิง การศึกษา Communication Most popular activity on the Internet Discussion groups and live chatting also take place Searching Information is very convenient Virtual libraries, check out books, find latest local, national, international news Shopping Fastest growing Internet application Cybermalls, online auctions Purchase using checks, credit card electronic cash Entertainment Music, movies, magazines, computer games Education E-learning Take classes online Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.

5 ผู้ให้บริการการเข้าถึงข้อมูล
computing ESSENTIALS     ผู้ให้บริการการเข้าถึงข้อมูล เป็นทางเลือกโดยทั่วไปสำหรับการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือไอเอสพี(Internet service providers:ISP) การให้บริการครอบคลุมทั้งประเทศ การให้บริการบางพื้นที่ การให้บริการแบบไร้สาย Providers - already connected to the Internet -- furnish a pathway for other users Typical providers include Colleges and universities – usually “free” Internet service providers (ISP) national : can be accessed from almost anywhere in the country local (regional) : Smaller service area, if accessed outside the region, the user can incur long-distance charges Wireless services provider discussed in earlier chapters (dsl, cable, wireless modems) Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.

6 เบราว์เซอร์(Browsers)
computing ESSENTIALS     เบราว์เซอร์(Browsers) เป็นซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อนุญาตให้มีการนำไปสู่เว็บต่างๆ ได้ โดยใช้ยูอาร์แอล Uniform Resource Locator (URLs) การนำเสนอในรูปแบบเว็บเพจ เอชทีเอ็มแอล(Hypertext Markup Language :HTML) ข้อความ(Text) กราฟิก(Graphics) การเชื่อมโยงหลายมิติ(Hyperlinks) Navigate search for information and communicate using the Web Use URL (uniform resource locator) to connect to other resources Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.

7 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.
computing ESSENTIALS     ยูอาร์แอล เป็นเลขที่อยู่ของทรัพยากรบนเว็บ ประกอบด้วย โพรโทคอล(Protocol) ชื่อโดเมน(Domain Name) รหัสโดเมน(Domain Code) Browser is software package that allows users to navigate the Web and read the multimedia formatted pages Connect to Web sites using URL addresses (uniform resource locator) Two parts to URL: protocol (usually second is domain name or server where resource located ( Document is sent to computer usually coded in HTML (hypertext markup language) or some variation Interprets the HTML codes displaying page May contain Hyperlinks -- allow users to quickly connect to other pages or Web sites Graphics Text Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.

8 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.
computing ESSENTIALS     การนำทาง เว็บไซต์ หมายถึง ที่อยู่ของสารสนเทศ โฮมเพจ เซิอร์ฟฟิง(Surfing) หมายถึง การเคลื่อนที่จากเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง โดยการใช้การเชื่อมโยงหลายมิติ Web sites are informational locations on the Web that contain Web pages, documents that contain HTML code to format how the Web page is displayed in the browser. The first page of a Web site is called the home page Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.

9 เว็บท่าหรือเว็บพอร์ตเทิล(Web Portals)
computing ESSENTIALS     เว็บท่าหรือเว็บพอร์ตเทิล(Web Portals) มีบริการที่หลากหลาย การค้นหา,ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, ข่าว, ข้อมูลรายงานสดเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา Horizontal portals เหมาะสำหรับผู้ชมโดยทั่วไป Vertical portals เน้นเฉพาะหัวข้อที่น่าสนใจFocused content เหมาะสำหรับผู้ชมพิเศษเฉพาะกลุ่ม Most search engines offer variety of services and links so user can set up own portal (access to often-needed information) Two types of portals – “home base” on site – can customize to fit your needs: horizontal -- mass audience appeal Yahoo!, MSN, AOL vertical – focused content Sports : News : Your “gateway” to what interests you most Creates links to News Weather Sports Financial – can even have ticker tape scroll on screen always Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.

10 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail)
computing ESSENTIALS     ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์( ) เชื่อมโยงทั้งโลกเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว, เพื่อนฝูง, ธุรกิจ ส่วนประกอบพื้นฐาน ส่วนหัว เลขที่อยู่, หัวข้อ, สิ่งที่แนบ ข้อความ เนื้อความจดหมาย คำลงท้าย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ส่ง By far the most common Internet activity With Internet access and an program, one can reach anybody in the world similarly equipped An message has three basic elements Header Address - address of sender, recipient, and whomever is copied Subject – One-line description about the topic of the message Attachments – Attached files, such as photos, programs, etc. Message Body of the letter Signature Additional information about the sender Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.

11 เลขที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
computing ESSENTIALS     เลขที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการตั้งชื่อโดเมน(Domain name system:DNS) ประกอบด้วย บัญชีผู้ใช้ ชื่อโดเมน รหัสโดเมน Internet uses the domain name system (DNS), which gives names and numbers to people and computers Address has three parts User name - identifies unique user or computer in the domain Domain name - references a specific organization Domain code - geographical location or organizational identification Domain identification = .com = commercial = .edu = education and research = .org = organizations (usually non-profit) = .net = major network centers (usually easier to access than commercial) = .gov = government Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.

12 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.
computing ESSENTIALS     กลุ่มอภิปราย กลุ่มออนไลน์ที่อภิปรายกันในหลายๆหัวข้อ มีหลายรูปแบบ ดังนี้ บัญชีจ่าหน้า(Mailing lists) กลุ่มข่าว(Newsgroups) กลุ่มคุย(Chat groups) อินสแตนท์เมสเสจจิง(Instant Messaging) Discussions online on subjects from US foreign policy to Star Trek. Different forms of communicating online with people you have never met in person. Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.

13 บัญชีจ่าหน้าและกลุ่มข่าว
computing ESSENTIALS     บัญชีจ่าหน้าและกลุ่มข่าว บัญชีจ่าหน้า สื่อสารกันโดยใช้รายการเลขที่ มีการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ที่อยู่ในรายการแต่ละคน จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนจึงจะมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข่าวสารภายในกลุ่ม กลุ่มข่าว ยูสเน็ต(UseNet) ข้อความจะส่งไปในเส้นทางของยูสเน็ต ข้อความจะไม่ส่งไปถึงผู้ลงทะเบียนแต่ละคน Mailing lists Members communicate by sending to the list address. The message is then forwarded to directly to all subscribers. Members must first subscribe to be on the list. To stop delivery, members must unsubscribe. Newsgroups Over 10,000 different newsgroups. Uses a special network of computers called UseNet. Each message is sent to one of the computers on the UseNet, which then propagates the message to all other machines. Members then check for messages in that newsgroup. Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.

14 กลุ่มคุย และอินสแตนท์เมสเสสจิง
computing ESSENTIALS     กลุ่มคุย และอินสแตนท์เมสเสสจิง กลุ่มคุย อนุญาตให้มีการสื่อสารแบบโดยตรง เลือกช่องทางการสื่อสารเอง แต่ละฝ่ายสามารถเห็นข้อความที่พิมพ์ตลอดเวลา อินสแตนท์เมสเสสจิง คล้ายกับกลุ่มคุย ควบคุมง่ายและยืดหยุ่น สามารถเลือกคุยเฉพาะกลุ่มเพื่อนๆ ด้วยกันได้ Chat Groups Popular chat service - Internet Relay Chat (IRC) favorite of many users Allow “live” communication in real time among many users simultaneously Communication by typed messages Uses special chat-client software to access the server. Instant Messaging Similar to chat groups Greater control because you specify your list of friends, and the software notifies them when you are online, and lets you know when they are online. Must register with an instant messaging server. Usually more private then chat groups Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.

15 คำศัพท์ที่มักพบบ่อยในกลุ่มอภิปราย
computing ESSENTIALS     คำศัพท์ที่มักพบบ่อยในกลุ่มอภิปราย FAQ Flaming RFD Lurking Saint Thread Wizard FAQ – Frequently Asked Questions – usually a list of common questions that come up frequently on the list. New users with a question should look here first Flaming – Insulting, putting down, or attacking – typically, heard in conjunction with flame wars. Basically, an argument online. RFD – Request for Discussion Lurking – Lurking is good for a new member. Reading communications before contributing. Helps potential participants understand the culture of the group. Saint – Someone who helps new members by answering questions. Thread – Sequence of ongoing messages related to the same subject. Wizard – someone who has comprehensive knowledge about a subject Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.

16 เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา
computing ESSENTIALS     เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา บริการค้นหา มีฐานข้อมูลของสารสนเทศขนาดใหญ่ เลขที่อยู่เว็บไซต์ คำอธิบายรายการต่างๆ คำหลัก(Keywords) มีการปรับปรุงฐานข้อมูลอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรมเหล่านี้ เอเจนต์(Agents), สไปเดอร์(spiders), บอต(bots) Search services ( providers) help you locate information; they maintain the database that helps you get where you want Special programs called agents, spiders, or bots, continually look for info and updated services Search engines – assist you to locate information; Yahoo; Google; HotBot use keyword search; know “rules” i.e. use + or quotes to look for phrases rather than individual words use directory search – list of categories or topics; also known as index search Metasearch engines – programs that automatically submit your search request to several search engines simultaneously. Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.

17 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.
computing ESSENTIALS     โปรแกรมค้นหา เป็นผู้ช่วยในการค้นหาสารสนเทศ วิธีการค้นหา ค้นโดยใช้คำหลัก ค้นในฐานข้อมูลโดยใช้คำหลัก รายงานการค้นหาที่มีคำหลักออกมา เป็นสารสนเทศเฉพาะด้าน ค้นโดยใช้ไดเรกทอรี มีรายการแยกประเภทหรือหัวข้อเอาไว้ เลือกแต่ละรายการลึกลงไปเรื่อยๆ เป็นสารสนเทศทั่วๆ ไป Search engines are specialized programs that maintain huge databases of information from websites on the Web. They contain links, content information, and keywords Google is an example of a search engine. Keyword searches Used for finding specific information The users enters a keyword or phrase, and the engine returns a list of potential Hits, or websites that contain the keywords or phrase. Directory search Also called an index search Websites are grouped into lists of categories. The user successively selects categories and subcategories until the webpage he is interested in appears Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.

18 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.
computing ESSENTIALS     โปรแกรมค้นหาพิเศษ Metasearch engine มีการค้นหาไปยังโปรแกรมค้นหาอื่นๆ อย่างอัตโนมัติทันทีทันใดในการคลิกครั้งเดียว มีการจัดการเกี่ยวกับเอกสารที่ตรงกับคำหลักที่ซ้ำกัน โดยการตัดออกไป โปรแกรมค้นหาพิเศษ เฉพาะเจาะจงในการค้นหาเว็บไซต์พิเศษบางเว็บ ประหยัดเวลา Metasearch engines automatically submits a user’s search request to different search engines simultaneously. The results are organized, duplicate Web sites are removed, and then displays the edited list to the user. Specialized search engines focus searches to specific Web sites. This saves time by narrowing the search. Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.

19 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Commerce
computing ESSENTIALS     การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Commerce หมายถึงการซื้อหรือการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ Business-to-consumer (B2C) Consumer-to-consumer (C2C) Business-to-business (B2B) Electronic commerce, known commonly as e-commerce, is buying and selling over the Internet. Three basic types of electronic commerce: business to consumer – A business sells product or service directly to customer. Includes manufacture direct sales, or retailers who create a presence on the web such as Wal-Mart consumer to consumer – Individuals sell to individuals. Includes classified ads and online auctions like Ebay. The buyers and sellers typically never meet face to face. business to business – Sale of product or service from one business to another. Typically a manufacturer-supplier arrangement. Web storefronts are virtual stores for B2C commerce; just like being in the store except you do it from home Web auctions growing in popularity; similar to traditional auctions – no one sees each other Auction house sites – merchandise presented for auction Person-person auction sites – more like flea markets; forum for buyers and sellers to gather Electronic payment -- easy, secure payment method Checks -- slowest and least convenient Credit cards -- Easier to work with, Somewhat vulnerable to theft Electronic cash or e-cash -- also known as cybercash and digital cash Purchased from third party (usually a special bank); More secure than credit cards Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.

20 เว็บหน้าร้าน(Web Storefronts)
computing ESSENTIALS     เว็บหน้าร้าน(Web Storefronts) เป็นร้านค้าเสมือน มีลักษณะเป็นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2C Commerce servers ช่วยให้ธุรกิจสร้างเว็บไซต์ร้านค้าเสมือน เกี่ยวข้องกับการชำระราคาสินค้าหลายแบบ ชำระภาษี และชำระค่าส่งสินค้า มีความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัย Consumers can visit Web sites which act as virtual stores. They can view merchandise and make purchases right there. Web storefront creation packages, or commerce servers have evolved to help businesses set up shop on the Web. The programs allow visitors to register, place products into shopping carts, total prices adding tax and shipping automatically. They also track inventory and ensure a secure communication to transfer payment. Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.

21 เว็บประมูลสินค้า(Web Auctions)
computing ESSENTIALS     เว็บประมูลสินค้า(Web Auctions) มีการเติบโตสูง เป็นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ C2C ผู้ซื้อประมูลสินค้าได้ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ที่เป็นบ้านประมูลสินค้า คล้ายคลึงกับตลาดการประมูลสินค้าจริงๆ โดยทั่วไปจะมีความปลอดภัยสูง การประมูลแบบบุคคลต่อบุคคล คล้ายกับตลาด ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องระมัดระวังมากเนื่องจากมักไม่ปลอดภัย Web auctions have been growing in popularity for several years. There are 2 types of Web auctions Auction house sites Auction house owners typically sell surplus merchandise Operate like a traditional auction. Generally safe place to shop Sotheby’s Web site is an example. Person-to-person Similar concept to a flea market. The site is a forum for sellers and buyers to gather. These Web site only facilitate the sales, they do not participate in completing transactions or verifying authenticity of the goods or payments. Ebay is an example. Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.

22 การชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
computing ESSENTIALS     การชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะโดยทั่วไปมักจะต้องรวดเร็ว ปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือในการชำระเงินสูง วิธีการชำระเงิน เช็ค บัตรเครดิต เงินสดอิเล็กทรอนิกส์ Great challenge for e-commerce is the development of fast, secure, and reliable payment for goods. Three types used today Checks Most traditional and secure Slowest form of payment since the check is sent through the mail and then verified that it is good before the seller can send the goods. Credit Card Faster and more convenient then checks. Major concern is credit card fraud. Electronic cash (e-cash, cybercash, digital cash) Internet equivalent to cash. Buyers purchase e-cash from a third party (specialized banks) by transferring funds from their banks. Sellers convert the e-cash back to traditional currency also through the third party bank. More secure, though less convenient then credit cards Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.

23 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.
computing ESSENTIALS     เว็บอรรถประโยชน์ เป็นโปรแกรมพิเศษที่สร้างเว็บและทำให้การใช้อินเทอร์เน็ตง่ายขึ้นและมีความปลอดภัยมากขึ้น โปรแกรมเหล่านี้ได้แก่ Telnet FTP Plug-Ins Filters Telnet runs programs on remote computers; connect to another computer and run programs on it FTP transfers files; file transfer protocol; Internet service for file transfer Downloading - transmitting files from the host to client Uploading - transmitting files from the client to host Plug-ins -- automatically loaded by and work with your browser; Acrobat Reader; Cosmos from Silicon Graphics (3-d displays); Media Player; Quicktime from Apple; RealPlayer; and Shockwave from Macromedia Filters – block access to specified sites. Used by parents to protect children from the seamier side of the Internet. Also used by schools, businesses, and libraries to make sure their Internet resources are not abused. Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.

24 องค์กรของอินเทอร์เน็ต
computing ESSENTIALS     องค์กรของอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต(Intranets) มีความเป็นส่วนตัวภายในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เอ็กซ์ทราเน็ต(Extranets) มีความเป็นส่วนตัวแต่มีการเชื่อมโยงองค์กรมากกว่าหนึ่งองค์กรขึ้นไป ไฟร์วอลล์(Firewalls) เป็นระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร Intranets are private networks within an organization. Like the Web outside, browsers, web pages and web sites are employed Prime objective is information availability and flow for company employees Extranets are private networks connecting organizations. Private networks connecting two or more organizations Increases efficiency and reduces costs by facilitating information flow between firms that do a lot of business with each other Firewalls use proxy servers to provide security Information security is very important to businesses Firewalls are designed to control access to the company network from the outside Key component is the proxy server, which acts as a gatekeeper Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.

25 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.
computing ESSENTIALS     มองไปในอนาคต อินเทอร์เน็ตทู(Internet 2) มีข้อจำกัดในเรื่องการเข้าใช้ เสียค่าใช้จ่ายสูง มีความเร็วสูง มีพื้นฐานเหมาะสำหรับ รัฐบาลกลาง ความร่วมมือต่างๆ มหาวิทยาลัย Internet service expected to get busier Separate, private Internet called Internet 2 High-speed fiber optic system. It will be very costly to get on, and have limited accessibility. Will be used primarily by universities, research labs, and government entities. Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.


ดาวน์โหลด ppt อินเทอร์เน็ต เว็บ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google