งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computing ESSENTIALS     CHAPTER Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 1 88 อินเทอร์เน็ต เว็บ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ computing ESSENTIALS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computing ESSENTIALS     CHAPTER Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 1 88 อินเทอร์เน็ต เว็บ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ computing ESSENTIALS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 computing ESSENTIALS     CHAPTER Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 1 88 อินเทอร์เน็ต เว็บ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ computing ESSENTIALS    

2 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 2 Competencies อินเทอร์เน็ตและทรัพยากรบนเว็บ การสื่อสารด้วยอินเทอร์เน็ต เครื่องมือในการค้นหา การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บอรรถประโยชน์ อินทรา - เอ็กซ์ทราเน็ต computing ESSENTIALS    

3 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต  องค์กรผู้ริเริ่มคือ Advanced Research Project Agency Network (ARPANET) (1969)  เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  เป็นข้อความล้วนๆ  เครือข่ายใยแมงมูม  องค์กรผู้ริเริ่มคือ Center for European Nuclear Research (CERN) (1992)  มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบสื่อประสม computing ESSENTIALS    

4 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 4 โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต  การสื่อสาร  การค้นหา  การเลือกซื้อสินค้า  ความบันเทิง  การศึกษา computing ESSENTIALS    

5 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 5 ผู้ให้บริการการเข้าถึงข้อมูล  เป็นทางเลือกโดยทั่วไปสำหรับการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือไอเอสพี (Internet service providers:ISP)  การให้บริการครอบคลุมทั้งประเทศ  การให้บริการบางพื้นที่  การให้บริการแบบไร้สาย computing ESSENTIALS    

6 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 6 เบราว์เซอร์ (Browsers)  เป็นซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต  อนุญาตให้มีการนำไปสู่เว็บต่างๆ ได้ โดยใช้ยูอาร์แอล  Uniform Resource Locator (URLs)  การนำเสนอในรูปแบบเว็บเพจ  เอชทีเอ็มแอล (Hypertext Markup Language :HTML)  ข้อความ (Text)  กราฟิก (Graphics)  การเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlinks) computing ESSENTIALS    

7 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 7 ยูอาร์แอล  เป็นเลขที่อยู่ของทรัพยากรบนเว็บ  ประกอบด้วย  โพรโทคอล (Protocol)  ชื่อโดเมน (Domain Name)  รหัสโดเมน (Domain Code) computing ESSENTIALS    

8 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 8 การนำทาง  เว็บไซต์ หมายถึง  ที่อยู่ของสารสนเทศ  โฮมเพจ  เซิอร์ฟฟิง (Surfing) หมายถึง  การเคลื่อนที่จากเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง  โดยการใช้การเชื่อมโยงหลายมิติ computing ESSENTIALS    

9 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 9 เว็บท่าหรือเว็บพอร์ตเทิล (Web Portals)  มีบริการที่หลากหลาย  การค้นหา, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, ข่าว, ข้อมูลรายงานสดเกี่ยวกับการแข่งขัน กีฬา  Horizontal portals  เหมาะสำหรับผู้ชมโดยทั่วไป  Vertical portals  เน้นเฉพาะหัวข้อที่น่าสนใจ Focused content  เหมาะสำหรับผู้ชมพิเศษเฉพาะกลุ่ม computing ESSENTIALS    

10 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 10 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  เชื่อมโยงทั้งโลกเข้าด้วยกัน  ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว, เพื่อนฝูง, ธุรกิจ  ส่วนประกอบพื้นฐาน  ส่วนหัว  เลขที่อยู่, หัวข้อ, สิ่งที่แนบ  ข้อความ  เนื้อความจดหมาย  คำลงท้าย  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ส่ง computing ESSENTIALS    

11 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 11 เลขที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ระบบการตั้งชื่อโดเมน (Domain name system:DNS)  ประกอบด้วย  บัญชีผู้ใช้  ชื่อโดเมน  รหัสโดเมน computing ESSENTIALS    

12 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 12 กลุ่มอภิปราย  กลุ่มออนไลน์ที่อภิปรายกันในหลายๆหัวข้อ  มีหลายรูปแบบ ดังนี้  บัญชีจ่าหน้า (Mailing lists)  กลุ่มข่าว (Newsgroups)  กลุ่มคุย (Chat groups)  อินสแตนท์เมสเสจจิง (Instant Messaging) computing ESSENTIALS    

13 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 13 บัญชีจ่าหน้าและกลุ่มข่าว  บัญชีจ่าหน้า  สื่อสารกันโดยใช้รายการเลขที่  มีการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ที่อยู่ในรายการแต่ละคน  จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนจึงจะมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน ข่าวสารภายในกลุ่ม  กลุ่มข่าว  ยูสเน็ต (UseNet)  ข้อความจะส่งไปในเส้นทางของยูสเน็ต  ข้อความจะไม่ส่งไปถึงผู้ลงทะเบียนแต่ละคน computing ESSENTIALS    

14 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 14 กลุ่มคุย และอินสแตนท์เมสเสสจิง  กลุ่มคุย  อนุญาตให้มีการสื่อสารแบบโดยตรง  เลือกช่องทางการสื่อสารเอง  แต่ละฝ่ายสามารถเห็นข้อความที่พิมพ์ตลอดเวลา  อินสแตนท์เมสเสสจิง  คล้ายกับกลุ่มคุย  ควบคุมง่ายและยืดหยุ่น  สามารถเลือกคุยเฉพาะกลุ่มเพื่อนๆ ด้วยกันได้ computing ESSENTIALS    

15 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 15 คำศัพท์ที่มักพบบ่อยในกลุ่มอภิปราย  FAQ  Flaming  RFD  Lurking  Saint  Thread  Wizard computing ESSENTIALS    

16 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 16 เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา  บริการค้นหา  มีฐานข้อมูลของสารสนเทศขนาดใหญ่  เลขที่อยู่เว็บไซต์  คำอธิบายรายการต่างๆ  คำหลัก (Keywords)  มีการปรับปรุงฐานข้อมูลอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรมเหล่านี้  เอเจนต์ (Agents), สไปเดอร์ (spiders), บอต (bots) computing ESSENTIALS    

17 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 17 โปรแกรมค้นหา  เป็นผู้ช่วยในการค้นหาสารสนเทศ  วิธีการค้นหา  ค้นโดยใช้คำหลัก  ค้นในฐานข้อมูลโดยใช้คำหลัก  รายงานการค้นหาที่มีคำหลักออกมา  เป็นสารสนเทศเฉพาะด้าน  ค้นโดยใช้ไดเรกทอรี  มีรายการแยกประเภทหรือหัวข้อเอาไว้  เลือกแต่ละรายการลึกลงไปเรื่อยๆ  เป็นสารสนเทศทั่วๆ ไป computing ESSENTIALS    

18 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 18 โปรแกรมค้นหาพิเศษ  Metasearch engine  มีการค้นหาไปยังโปรแกรมค้นหาอื่นๆ อย่างอัตโนมัติทันทีทันใดในการคลิก ครั้งเดียว  มีการจัดการเกี่ยวกับเอกสารที่ตรงกับคำหลักที่ซ้ำกัน โดยการตัดออกไป  โปรแกรมค้นหาพิเศษ  เฉพาะเจาะจงในการค้นหาเว็บไซต์พิเศษบางเว็บ  ประหยัดเวลา computing ESSENTIALS    

19 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 19 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Commerce  หมายถึงการซื้อหรือการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต  มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว  แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้  Business-to-consumer (B2C)  Consumer-to-consumer (C2C)  Business-to-business (B2B) computing ESSENTIALS    

20 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 20 เว็บหน้าร้าน (Web Storefronts)  เป็นร้านค้าเสมือน  มีลักษณะเป็นการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2C  Commerce servers  ช่วยให้ธุรกิจสร้างเว็บไซต์ร้านค้า เสมือน  เกี่ยวข้องกับการชำระราคาสินค้า หลายแบบ ชำระภาษี และชำระค่าส่งสินค้า  มีความน่าเชื่อถือ และความ ปลอดภัย computing ESSENTIALS    

21 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 21 เว็บประมูลสินค้า (Web Auctions)  มีการเติบโตสูง  เป็นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ C2C  ผู้ซื้อประมูลสินค้าได้ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  เว็บไซต์ที่เป็นบ้านประมูลสินค้า  คล้ายคลึงกับตลาดการประมูลสินค้าจริงๆ  โดยทั่วไปจะมีความปลอดภัยสูง  การประมูลแบบบุคคลต่อบุคคล  คล้ายกับตลาด  ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องระมัดระวังมากเนื่องจากมักไม่ปลอดภัย computing ESSENTIALS    

22 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 22 การชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ลักษณะโดยทั่วไปมักจะต้องรวดเร็ว ปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือในการชำระ เงินสูง  วิธีการชำระเงิน  เช็ค  บัตรเครดิต  เงินสดอิเล็กทรอนิกส์ computing ESSENTIALS    

23 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 23 เว็บอรรถประโยชน์  เป็นโปรแกรมพิเศษที่สร้างเว็บและทำให้การใช้อินเทอร์เน็ตง่าย ขึ้นและมีความปลอดภัยมากขึ้น โปรแกรมเหล่านี้ได้แก่  Telnet  FTP  Plug-Ins  Filters computing ESSENTIALS    

24 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 24 องค์กรของอินเทอร์เน็ต  อินทราเน็ต (Intranets)  มีความเป็นส่วนตัวภายในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง  เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranets)  มีความเป็นส่วนตัวแต่มีการเชื่อมโยงองค์กรมากกว่าหนึ่งองค์กรขึ้นไป  ไฟร์วอลล์ (Firewalls)  เป็นระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร computing ESSENTIALS    

25 Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 25 มองไปในอนาคต  อินเทอร์เน็ตทู (Internet 2)  มีข้อจำกัดในเรื่องการเข้าใช้  เสียค่าใช้จ่ายสูง  มีความเร็วสูง  มีพื้นฐานเหมาะสำหรับ  รัฐบาลกลาง  ความร่วมมือต่างๆ  มหาวิทยาลัย computing ESSENTIALS    


ดาวน์โหลด ppt Computing ESSENTIALS     CHAPTER Copyright 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc. 1 88 อินเทอร์เน็ต เว็บ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ computing ESSENTIALS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google