งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PIC and 7-segment Electronics Department Microcontroler Applications

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PIC and 7-segment Electronics Department Microcontroler Applications"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PIC and 7-segment Electronics Department Microcontroler Applications
นายบัญญัติ สมสุพรรณ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

2 Introduction Pic กับ 7-segment ใครรู้จัก 7-Segment
วันนี้เราจะศึกษาเรื่อง 7-Segment มีประโยนช์อย่างไร Pic กับ 7-segment Electronic วท.อุบลฯ

3 แสดงเลข “4”ทางหลักหน่วย
ตัวอย่างที่ 1 แสดงเลข “4”ทางหลักหน่วย มีขั้นตอนดังนี้ เขียนวงจร Pic กับ7-Segment แนวคิด หรือวิธีการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรม Electronic วท.อุบลฯ

4 (1) วงจร Pic กับ 7-segment
Electronic วท.อุบลฯ

5 (2) แนวคิด หรือวิธีการแก้ปัญหา
(2) แนวคิด หรือวิธีการแก้ปัญหา a b f c g 2.1 หารหัสเลข 4 แสดงทาง Segment ชนิดแคโถดร่วม Port C c7 c6 c5 c4 c3 c2 c1 c0 Hex Segment dp g f e d c b a 4 1 1 1 1 0X66 6 6 Electronic วท.อุบลฯ

6 (2) แนวคิด หรือวิธีการแก้ปัญหา
(2) แนวคิด หรือวิธีการแก้ปัญหา 2.1 หารหัสเลข 4 แสดงทาง Segment ชนิดแคโถดร่วม n 1 Port B b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 Hex Segment s n 0X02 หน่วย Electronic วท.อุบลฯ

7 กำหนด Port B และC เป็น output
(3) การเขียนโปรแกรม Main() { } เริ่ม วนแสดง 4 ไมรู้จบ Main() { PortB=0x00; PortC=0x00; while(1) { PortC=0x66; PortB=0x02; } กำหนด Port B และC เป็น output Main() { PortB=0x00; PortC=0x00; } แสดงเลข 4 เลือกหลักหน่วย หรือแทนด้วย portB.F0=0; Electronic วท.อุบลฯ

8 (4) แสดงเลข “4” ทางหลักหน่วย
(4) แสดงเลข “4” ทางหลักหน่วย Electronic วท.อุบลฯ

9 ตัวอย่างที่ 2 แสดงเลข “42”ทาง segment
Electronic วท.อุบลฯ

10 ตัวอย่างที่ 3 แสดงการนับเลข “0 ถึง 9”
Electronic วท.อุบลฯ

11 งาน 1. ศึกษาและปฏิบัติตามใบงาน “ Pic กับ 7-Segment ”
Electronic วท.อุบลฯ

12 Thanks นายบัญญัติ สมสุพรรณ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายบัญญัติ สมสุพรรณ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี


ดาวน์โหลด ppt PIC and 7-segment Electronics Department Microcontroler Applications

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google