งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายบัญญัติ สมสุพรรณ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค อุบลราชธานี Electronics Department Microcontroler Applications.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายบัญญัติ สมสุพรรณ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค อุบลราชธานี Electronics Department Microcontroler Applications."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายบัญญัติ สมสุพรรณ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค อุบลราชธานี Electronics Department Microcontroler Applications

2 ใครรู้จัก Electronic วท. อุบลฯ

3

4

5

6 1 0 n

7 เริ่ม กำหนด Port B และ C เป็น output Main() { } Main() { PortB=0x00; PortC=0x00; } แสดงเลข 4 เลือกหลักหน่วย Main() { PortB=0x00; PortC=0x00; while(1) { PortC=0x66; PortB=0x02; } หรือแทน ด้วย portB.F0=0; วนแสดง 4 ไมรู้จบ

8 Electronic วท. อุบลฯ

9

10

11

12 นายบัญญัติ สม สุพรรณ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี www.utcbanyat.com


ดาวน์โหลด ppt นายบัญญัติ สมสุพรรณ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค อุบลราชธานี Electronics Department Microcontroler Applications.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google