งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ปรับปรุงแผ่นป้องกันงูสำหรับ เสาไฟฟ้าแรงสูง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกลุ่มที่ 1 โครงการ ปรับปรุงแผ่นป้องกันงูสำหรับ เสาไฟฟ้าแรงสูง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ปรับปรุงแผ่นป้องกันงูสำหรับ เสาไฟฟ้าแรงสูง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกลุ่มที่ 1 โครงการ ปรับปรุงแผ่นป้องกันงูสำหรับ เสาไฟฟ้าแรงสูง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ปรับปรุงแผ่นป้องกันงูสำหรับ เสาไฟฟ้าแรงสูง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกลุ่มที่ 1 โครงการ ปรับปรุงแผ่นป้องกันงูสำหรับ เสาไฟฟ้าแรงสูง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 การประชุมระดมสมองเลือกหัวข้อ จัดฟันที่รพ. ยันฮีแผ่นป้องกันงูสำหรับเสาไฟฟ้าแรงสูง มาตรการป้องกันนกสำหรับสะพานไฟฟ้าแรงสูง ไม่มีข้อมูลเดิม เก็บข้อมูลไม่ สะดวก มีข้อมูลเดิม เก็บข้อมูลเพิ่มเติม สะดวก มีการปรับปรุง เสมอ มีข้อมูลเดิม เก็บข้อมูลเพิ่มเติม สะดวก ยังไม่มีการ ปรับปรุง หัวข้อ

3 ระบบไฟฟ้ากำลัง

4 ส่วนประกอบของเสาไฟฟ้าแรงสูง •1.Insulator. •2.Bundle of two conductors (some lines have 4). •3.Spacer to hold the two conductors apart. •4.Earth wire at top of tower or pylon. •5.The three bundles on one side of the tower make up one electrical circuit. Most lines have two circuits, one each side. •6.Identity plate saying which line it is and who owns it. Also usually has a safety warning notice about the dangers of electrocution. •7.Anti-climbing device - barbed wire to stop unauthorised climbing

5 ลักษณะการใช้งานเสาไฟฟ้า บริเวณที่ติดตั้งแผ่น ป้องกันงู

6 ตัวอย่างอุบัติเหตุขณะทำงาน

7 พัฒนาการของแผ่นป้องกันงู   

8 ลักษณะการใช้งานแผ่นป้องกันงู ตาข่าย แผ่นอลูมิเนียม แผ่นพลาสติค ป้องกันงูได้ดีกว่า ไม่ชำรุดขณะ ปฏิบัติงาน ทนทาน อายุการใช้งาน นาน ปิดรูขึ้นเสา ปฏิบัติงาน ค่าติดตั้ง 20 บาท / แผ่น ต้นทุน 250 บาท / แผ่น ปิดรูขึ้นเสาปฏิบัติงาน รองเท้า เสียบได้แต่ชำรุด อายุการใช้งาน < 1 ปี ค่าติดตั้ง 20 บาท / แผ่น ต้นทุน 30 บาท / แผ่น ต้นทุน 120 บาท / แผ่น อายุการใช้งาน ~ 1.5 ปี ข้อกำห นด   

9 ลักษณะของแผ่นป้องกันงู

10 แผนดำเนินงาน

11 แผนงานโครงการ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ปรับปรุงแผ่นป้องกันงูสำหรับ เสาไฟฟ้าแรงสูง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกลุ่มที่ 1 โครงการ ปรับปรุงแผ่นป้องกันงูสำหรับ เสาไฟฟ้าแรงสูง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google