งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ปรับปรุงแผ่นป้องกันงูสำหรับเสาไฟฟ้าแรงสูง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกลุ่มที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ปรับปรุงแผ่นป้องกันงูสำหรับเสาไฟฟ้าแรงสูง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกลุ่มที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ปรับปรุงแผ่นป้องกันงูสำหรับเสาไฟฟ้าแรงสูง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดยกลุ่มที่ 1

2 การประชุมระดมสมองเลือกหัวข้อ
จัดฟันที่รพ.ยันฮี แผ่นป้องกันงูสำหรับเสาไฟฟ้าแรงสูง ไม่มีข้อมูลเดิม มีข้อมูลเดิม เก็บข้อมูลเพิ่มเติมสะดวก เก็บข้อมูลไม่สะดวก มีการปรับปรุงเสมอ หัวข้อ มีข้อมูลเดิม เก็บข้อมูลเพิ่มเติมสะดวก ยังไม่มีการปรับปรุง มาตรการป้องกันนกสำหรับสะพานไฟฟ้าแรงสูง

3 ระบบไฟฟ้ากำลัง

4 ส่วนประกอบของเสาไฟฟ้าแรงสูง
1.Insulator. 2.Bundle of two conductors (some lines have 4). 3.Spacer to hold the two conductors apart. 4.Earth wire at top of tower or pylon. 5.The three bundles on one side of the tower make up one electrical circuit. Most lines have two circuits, one each side. 6.Identity plate saying which line it is and who owns it. Also usually has a safety warning notice about the dangers of electrocution. 7.Anti-climbing device - barbed wire to stop unauthorised climbing

5 ลักษณะการใช้งานเสาไฟฟ้า
บริเวณที่ติดตั้งแผ่นป้องกันงู

6 ตัวอย่างอุบัติเหตุขณะทำงาน

7 พัฒนาการของแผ่นป้องกันงู

8 ลักษณะการใช้งานแผ่นป้องกันงู
ตาข่าย แผ่นอลูมิเนียม ป้องกันงูได้ดีกว่า ทนทาน อายุการใช้งานนาน ไม่ชำรุดขณะปฏิบัติงาน ปิดรูขึ้นเสาปฏิบัติงาน ต้นทุน 120 บาท/แผ่น ค่าติดตั้ง 20 บาท/แผ่น ต้นทุน 250 บาท/แผ่น อายุการใช้งาน~ 1.5 ปี ข้อกำหนด ปิดรูขึ้นเสาปฏิบัติงาน รองเท้าเสียบได้แต่ชำรุด อายุการใช้งาน < 1ปี ค่าติดตั้ง 20 บาท/แผ่น ต้นทุน 30 บาท/แผ่น แผ่นพลาสติค

9 ลักษณะของแผ่นป้องกันงู

10 แผนดำเนินงาน

11 แผนงานโครงการ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ปรับปรุงแผ่นป้องกันงูสำหรับเสาไฟฟ้าแรงสูง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกลุ่มที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google