งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โฆษณาเรื่อง หลอดไฟ SYLANIA. นายบอล กำลังนั่งดูทีวี อยู่ในห้อง คนเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โฆษณาเรื่อง หลอดไฟ SYLANIA. นายบอล กำลังนั่งดูทีวี อยู่ในห้อง คนเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โฆษณาเรื่อง หลอดไฟ SYLANIA

2 นายบอล กำลังนั่งดูทีวี อยู่ในห้อง คนเดียว

3 ขณะดูทีวีอยู่นั้นก้อมีเสียงหมาหอน ดังขึ้นมา

4 และไฟก้อดับๆติดๆ และก้อมีเสียง ผู้หญิงดังขึ้น

5 ขณะนั้นก้อมีผีมายืนอยู่หน้าประตู

6 นายบอลก็เลยไปหยิบหลอดไฟมา เปลี่ยน

7 และไฟก้อติด

8 นายบอลก็หยิบกระดาษมาม้วนและก็ตีที่ ผีตัวนั้น

9 " พอสว่างอะไรก็ไม่น่ากลัว "

10 หลอดไฟ SYLANIA

11 สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาว น้ำผึ้ง สว่างเมฆ 521121007 2. นายฐิติพงศ์ จันทะพันธ์ 521121011 3. นายเจษฎาวุฒิ อุทธา 521121041 4. นายศราวุฒิ ทิคำมูล 521121036


ดาวน์โหลด ppt โฆษณาเรื่อง หลอดไฟ SYLANIA. นายบอล กำลังนั่งดูทีวี อยู่ในห้อง คนเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google