งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนสำหรับแฟ้มสะสมผลงานแบบ อิเล็คทรอนิคส์ ใช้ Intel ® Education Help Guide ถ้าต้องการความช่วยเหลือทางด้าน ทักษะคอมพิวเตอร์ตามที่ระบุข้างล่างนี้ • สไลด์หน้าแนะนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนสำหรับแฟ้มสะสมผลงานแบบ อิเล็คทรอนิคส์ ใช้ Intel ® Education Help Guide ถ้าต้องการความช่วยเหลือทางด้าน ทักษะคอมพิวเตอร์ตามที่ระบุข้างล่างนี้ • สไลด์หน้าแนะนำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนสำหรับแฟ้มสะสมผลงานแบบ อิเล็คทรอนิคส์ ใช้ Intel ® Education Help Guide ถ้าต้องการความช่วยเหลือทางด้าน ทักษะคอมพิวเตอร์ตามที่ระบุข้างล่างนี้ • สไลด์หน้าแนะนำ ให้แทรกหัวเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ ชื่อผู้ทำ และระดับชั้น • สไลด์หน้าถัดไป – ไฮเปอร์ลิงค์เอกสารไปยังสไลด์ ( ทักษะมัลติมีเดีย 7.9) หรือ – ถ้าเคลื่อนย้ายแฟ้มสะสมผลงานไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหลังจากที่ ลิงค์เสร็จแล้ว ( ทักษะมัลติมีเดีย 7.8) หมายเหตุ : แฟ้มที่ผังตัวอาจทำให้ขนาดของแฟ้มงานนำเสนอเพิ่มขึ้น ลบสไลด์นี้ทิ้งเมื่อทำเสร็จแล้ว ( ทักษะมัลติมีเดีย 3.3) • บันทึกงานนำเสนอไว้ในโฟลเดอร์แฟ้มสะสมผลงานของหน่วยการเรียนรู้

2 งานนำเสนอ แฟ้มสะสมผลงานของหน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชื่อ สาระการเรียนรู้ ระดับชั้น

3 ชื่อแผนการจัดการ เรียนรู้ ตัวอย่างผลงาน นักเรียน การประเมินปลายทางตัวอย่าง ผลงานนักเรียน แฟ้มอื่นๆ สื่อสนับสนุนการเรียน สื่อสนับสนุน หน่วยการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด : คำถามประจำหน่วย : คำถามประจำบท : แผนการจัดการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนสำหรับแฟ้มสะสมผลงานแบบ อิเล็คทรอนิคส์ ใช้ Intel ® Education Help Guide ถ้าต้องการความช่วยเหลือทางด้าน ทักษะคอมพิวเตอร์ตามที่ระบุข้างล่างนี้ • สไลด์หน้าแนะนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google