งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

June 2013 Merchant Marine Training Centre. วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "June 2013 Merchant Marine Training Centre. วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 June 2013 Merchant Marine Training Centre

2 วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ

3 English On Board Ship Merchant Marine Training Centre hull superstructure machinery stern bow amidships beam Main deck engine room propeller shaft bow thruster rudder bulbous bow hold วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ

4 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ • Full Ahead • Half Ahead • Slow Ahead • Dead Slow • Stop • Full Astern • Half Astern • Slow Astern • Dead Slow Astern Ship Speeds

5 Pilot station Pilot boat Pilot ladder Pilot Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ

6 Sections of a ship Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ

7 Sections of a ship (cont.) Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ

8 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ Parts of a ship

9 Exercise #1 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ

10 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ Exercise #2

11 End Merchant Marine Training Centre


ดาวน์โหลด ppt June 2013 Merchant Marine Training Centre. วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google