งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Fire Block Intelligence System) FBIS. รูปแบบการค้นหาข้อมูลรูปแบบการค้นหาข้อมูล ๏ ค้นหาได้โดยระบุ ซอย, ถนน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด ๏ ค้นหาโดยระบุจุดสังเกตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Fire Block Intelligence System) FBIS. รูปแบบการค้นหาข้อมูลรูปแบบการค้นหาข้อมูล ๏ ค้นหาได้โดยระบุ ซอย, ถนน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด ๏ ค้นหาโดยระบุจุดสังเกตุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Fire Block Intelligence System) FBIS

2 รูปแบบการค้นหาข้อมูลรูปแบบการค้นหาข้อมูล ๏ ค้นหาได้โดยระบุ ซอย, ถนน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด ๏ ค้นหาโดยระบุจุดสังเกตุ ๏ ค้นหาโดยระบุบ้านเลขที่ ๏ สามารถใส่ค่าตำแหน่งพิกัด

3 ใส่ User name และ Password

4

5 Search screen

6 สามารถเลือก Map sources ที่ต้องการ

7 สามารถค้นหา จังหวัด, อำเภอ, ตำบล ที่ต้องการ

8 สามารถค้นหา โดยระบุ บ้านเลขที่ *

9 สามารถ overlay ด้วยข้อมูล GIS

10 Corporate Government Banking / Insurance Our Clients

11 Our Awards PM Creative Award 2011 สร้างสรรค์งานตามลักษณะงาน FRIT Award 2011 ผลงานดีเด่นด่าน Business Software Microsoft Partner Award 2011 Software Development SAMART INNOVATION Awards 2012 Winner Software Development SIPA 94 Projects Award Thailand ICT Award 2011 Application and Infrastructure Tourism and Travel Microsoft Partner Award 2012 Software Development

12 Q&A

13 URL : http://firebox.ecartstudio.com http://firebox.ecartstudio.com User name : demo Password : Password URL : http://firebox.ecartstudio.com http://firebox.ecartstudio.com User name : demo Password : Password FBIS

14


ดาวน์โหลด ppt (Fire Block Intelligence System) FBIS. รูปแบบการค้นหาข้อมูลรูปแบบการค้นหาข้อมูล ๏ ค้นหาได้โดยระบุ ซอย, ถนน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด ๏ ค้นหาโดยระบุจุดสังเกตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google