งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Natural Soap Making Workshop

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Natural Soap Making Workshop"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Natural Soap Making Workshop
1st Q/2010

2 all about soap Located at Crystal Park, one of the most prestigious community malls in town. The shop offers most natural wellness products including soaps, shampoos and personal cares.

3 all about soap We strongly believe that natural has all answers.
Therefore, we commit to produce natural finest products for ones who value their pleasure moments. Also, we proudly to present

4 ‘I Am The Real Soaper’ The Workshop

5 ‘คุณภาพสบู่ คุณภาพชีวิต’ you’ll be what you bath with

6 Why? มารู้ถึงความสำคัญของสบู่ โดยเฉพาะสบู่ธรรมชาติ หรือ สบู่ handmade ว่าคืออะไร (What soap is all about? Why natural soap?) มารู้ว่าธรรมชาติสร้างสรรค์ให้สบู่แต่ละชนิดมีคุณประโยชน์ได้อย่างไร (How natural ‘goodies’ create soap for our beneficial?) มารู้วิธีผลิตสบู่ธรรมชาติ แบบ Cold process ที่สามารถผลิตได้ด้วยตัวคุณเอง (Do you have what it takes to make natural soap?) มารู้จักโลกธุรกิจของสบู่ (SOAP: the million dollars business?)

7 What? Bilingual workshop ที่ให้ความรู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับสบู่ธรรมชาติและเทคนิคการผลิต ที่ทำได้ด้วยตัวคุณเองแบบ DIY โดย “คุณกันตพร all about soap” ผู้ผลิตสบู่ธรรมชาติ จาก all about ‘The Crystal’ กิจกรรม การสาธิตและการบรรยายพร้อมเคล็ดลับ การทำสบู่ธรรมชาติคุณภาพสูงให้กับผู้เข้าร่วม workshop อย่างละเอียด demonstration, practice, lecture and much more about the natural finest soap making

8 How? กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง (Sessions) ***Lunch break
Morning activity การสาธิตการผลิตสบู่ basic formula และลงมือปฏิบัติ ผลิตสบู่ตาม formulas ที่กำหนดไว้โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติซึ่งเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้แต่ละท่านจะต้องผลิตด้วยตัวเอง เพื่อได้ผลงานและนำกลับไปใช้ได้จริง (พร้อม mold) โดยจะเก็บPortfolio ของผู้ร่วม workshop ไว้เป็น reference ต่อไป (A demonstration of basic formula soap making and DIY with two recommended formulas. Some of your soaps will be kept for reference portfolio.) ***Lunch break

9 How? Afternoon class การบรรยายเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดตั้งแต่พื้นฐานเกี่ยวกับวัตถุดิบ เทคนิคการผลิต ตลอดจนการคำนวณ Saponification value พร้อมเอกสาร (Lecture and discussion covering raw materials, techniques and formula creating) History of Soap Type of Soaps in the market Tool & equipment for soap making How to beautify your soap?: Show swirl and layer techniques OILS knowledge Sap value& Sign SOAP vs. Business

10 Itinerary 09.30-10.00 Morning coffee and registration
10.oo–12.00 Soap & The making of Lunch Beautify your natural soap Getting to know soap and ingredients. Afternoon tea Soap and Sap value Identify the finest Q&A

11 รายละเอียดการร่วมกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2553 (Sunday -March 28, 2010) เวลา น. สถานที่ CDC (Crystal Design Center) ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม เลียบทางด่วนระหว่าง ถ.ลาดพร้าว และถนนรามอินทรา for more information

12 CDC Crystal Design Center

13 ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม (Training Fee)
ค่าร่วมกิจกรรมท่านละ 3,500 บาท (รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติ เอกสารแจก และวัตถุดิบการผลิตใน workshop พร้อมอาหารกลางวัน lunch และ coffee and tea breaks) รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน

14 การสมัครและชำระค่าใช้จ่ายในการร่วม Workshop
สนใจสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ , และ ชำระค่าใช้จ่ายการร่วม workshopโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ บริษัท ไอ แอม บิวตี้ฟูล จำกัด พร้อมยืนยันโดย fax เอกสารการโอนเงินและลงชื่อผู้ร่วมworkshop ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยโกลเด้นเพลส (ถนนประดิษฐ์มนูธรรม) เลขที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทียนร่วมมิตร เลขที่ รับสมัครจนถึงวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2553 หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน

15 ‘Natural has all answers’

16 See you soon Thank you


ดาวน์โหลด ppt Natural Soap Making Workshop

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google