งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Natural Soap Making Workshop 1 st Q/2010. all about soap Located at Crystal Park, one of the most prestigious community malls in town. The shop offers.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Natural Soap Making Workshop 1 st Q/2010. all about soap Located at Crystal Park, one of the most prestigious community malls in town. The shop offers."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Natural Soap Making Workshop 1 st Q/2010

2 all about soap Located at Crystal Park, one of the most prestigious community malls in town. The shop offers most natural wellness products including soaps, shampoos and personal cares.

3 all about soap We strongly believe that natural has all answers. Therefore, we commit to produce natural finest products for ones who value their pleasure moments. Also, we proudly to present

4 ‘I Am The Real Soaper’ The Workshop

5 ‘ คุณภาพสบู่ คุณภาพ ชีวิต ’ you’ll be what you bath with

6 Why? • มารู้ถึงความสำคัญของสบู่ โดยเฉพาะสบู่ธรรมชาติ หรือ สบู่ handmade ว่าคืออะไร (What soap is all about? Why natural soap?) • มารู้ว่าธรรมชาติสร้างสรรค์ให้สบู่ แต่ละชนิดมีคุณประโยชน์ได้ อย่างไร (How natural ‘goodies’ create soap for our beneficial?) • มารู้วิธีผลิตสบู่ธรรมชาติ แบบ Cold process ที่สามารถผลิตได้ ด้วยตัวคุณเอง (Do you have what it takes to make natural soap?) • มารู้จักโลกธุรกิจของสบู่ (SOAP: the million dollars business?)

7 What? Bilingual workshop ที่ให้ความรู้ทุก แง่มุมเกี่ยวกับสบู่ธรรมชาติและ เทคนิคการผลิต ที่ทำได้ด้วยตัวคุณเองแบบ DIY โดย “ คุณกันตพร all about soap ” ผู้ผลิตสบู่ธรรมชาติ จาก all about soap @ ‘The Crystal’ กิจกรรม การสาธิตและการบรรยายพร้อมเคล็ดลับ การทำสบู่ธรรมชาติคุณภาพสูงให้กับผู้เข้าร่วม workshop อย่างละเอียด demonstration, practice, lecture and much more about the natural finest soap making

8 How? กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง (Sessions) •Morning activity การสาธิตการ ผลิตสบู่ basic formula และลงมือ ปฏิบัติ ผลิตสบู่ตาม formulas ที่ กำหนดไว้โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ซึ่งเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้แต่ละท่านจะต้อง ผลิตด้วยตัวเอง เพื่อได้ผลงานและนำ กลับไปใช้ได้จริง ( พร้อม mold) โดยจะ เก็บ Portfolio ของผู้ร่วม workshop ไว้ เป็น reference ต่อไป (A demonstration of basic formula soap making and DIY with two recommended formulas. Some of your soaps will be kept for reference portfolio.) ***Lunch break

9 How? •Afternoon class การบรรยาย เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดตั้งแต่ พื้นฐานเกี่ยวกับวัตถุดิบ เทคนิค การผลิต ตลอดจนการคำนวณ Saponification value พร้อม เอกสาร (Lecture and discussion covering raw materials, techniques and formula creating) –History of Soap –Type of Soaps in the market –Tool & equipment for soap making –How to beautify your soap?: Show swirl and layer techniques –OILS knowledge –Sap value& Sign –SOAP vs. Business

10 Itinerary •09.30-10.00Morning coffee and registration •10.oo–12.00Soap & The making of •12.15-13.30Lunch •13.30-15.00Beautify your natural soap Getting to know soap and ingredients. •15.00-15.30Afternoon tea •15.30-16.30Soap and Sap value Identify the finest •16.30-17.00Q&A

11 รายละเอียดการร่วมกิจกรรม • วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2553 (Sunday -March 28, 2010) • เวลา 1000-1730 น. • สถานที่ CDC (Crystal Design Center) ถ. ประดิษฐ์มนูธรรม เลียบทาง ด่วนระหว่าง ถ. ลาดพร้าว และถนนรามอินทรา www.all-about-soap.comwww.all-about-soap.com for more information

12 CDC Crystal Design Center

13 ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม (Training Fee) • ค่าร่วมกิจกรรมท่านละ 3,500 บาท ( รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ ปฏิบัติ เอกสารแจก และวัตถุดิบ การผลิตใน workshop พร้อม อาหารกลางวัน lunch และ coffee and tea breaks) รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน

14 การสมัครและชำระค่าใช้จ่ายในการ ร่วม Workshop • สนใจสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ 083- 8312828, 025592736 และ info@all- about-soap.com • ชำระค่าใช้จ่ายการร่วม workshop โดย โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ บริษัท ไอ แอม บิวตี้ฟูล จำกัด พร้อมยืนยันโดย fax เอกสารการโอนเงินและลงชื่อผู้ร่วม workshop ที่ 02-5592736 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย โกลเด้นเพลส ( ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ) เลขที่ 244-201215-2 2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทียนร่วมมิตร เลขที่ 733-2-37780-3 รับสมัครจนถึงวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2553 หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน

15 ‘Natural has all answers’

16 See you soon Thank you


ดาวน์โหลด ppt Natural Soap Making Workshop 1 st Q/2010. all about soap Located at Crystal Park, one of the most prestigious community malls in town. The shop offers.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google