งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบการคลังและประเด็นสำคัญ ของสถานการณ์ด้านการคลังของ ประเทศญี่ปุ่น สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายมยูร บุญยะรัตน์ 2014年6月22日(日) 2014年6月22日(日)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบการคลังและประเด็นสำคัญ ของสถานการณ์ด้านการคลังของ ประเทศญี่ปุ่น สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายมยูร บุญยะรัตน์ 2014年6月22日(日) 2014年6月22日(日)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบการคลังและประเด็นสำคัญ ของสถานการณ์ด้านการคลังของ ประเทศญี่ปุ่น สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายมยูร บุญยะรัตน์ 2014年6月22日(日) 2014年6月22日(日) 2014年6月22日(日) 2014年6月22日(日) 2014年6月22日(日) 2014年6月22日(日) 2014年6月22日(日) 2014年6月22日(日) 2014年6月22日(日) กระทรวงการคลังธนาคารกลาง 22 ตุลาคม 2552 ห้องประชุม 501

2 2 ลำดับการบรรยาย  1. ลักษณะเฉพาะของระบบการคลังของประเทศญี่ปุ่น  2. สาเหตุที่ภาระหนี้สูงเหมือนภูเขาฟูจิเกิดจากอะไร  3. ทำไมญี่ปุ่นยังสามารถบริหารจัดการหนี้จำนวน มหาศาลได้  4. อะไรถือเป็นข้อกังวลของรัฐบาลญี่ปุ่น  5. การปรับโครงสร้างด้านการคลัง  6. เครื่องมืออื่นนอกจากระบบงบประมาณ โตเกียวในปัจจุบัน ( ย่านชิบูย่า ) สภาพเมืองโตเกียวหลังแพ้สงครามโลก

3 3 1. ระบบการคลังประเทศญี่ปุ่น  1.1 ลักษณะเฉพาะ  นโยบายเศรษฐกิจ อาจกล่าวได้เป็นระบบที่ไม่เสรีและมีการ ควบคุมจากรัฐบาลสูง โดย 3 หน่วยงานหลักคือ  Economic Planning Agency สังกัดคณะรัฐมนตรี  Ministry of Finance (Financial Sector)  Ministry of Economy Trade and Industry (METI) (Real Sector)  กระทรวงการคลัง เป็นศูนย์รวมอำนาจด้านการเงิน มีอำนาจ ทั้งการจัดทำงบประมาณ การเก็บภาษี การจัดการด้านทรัพย์สิน ของรัฐบาล รวมทั้ง เป็นผู้ถือทุนสำรองระหว่างประเทศ ควบคุม อัตราแลกเปลี่ยน จัดทำดุลบัญชีเดินสะพัด ควบคุมธนาคาร กลาง รวมทั้งมีอำนาจมากกว่าฝ่ายการเมือง  มีการใช้ระบบนอกงบประมาณที่มีขนาดใหญ่กว่างบประมาณ ปกติ 2-3 เท่า  ปีงบประมาณ เริ่มต้น 1 เมษายน

4 4 1. ระบบการคลังประเทศญี่ปุ่น  1.1 ลักษณะเฉพาะ  ปี 2001 ได้รวมเอาสำนักงบประมาณทำให้ ข้าราชการมีบทบาทเหนือฝ่ายการเมือง  Bank of Japan ทำหน้าที่เพียงควบคุมนโยบาย การเงิน  ฝ่ายกำกับมีหน่วยงาน Financial Service Agency ซึ่งไม่เพียงกำกับเพียงแค่ ธนาคาร แต่รวมไปถึง ตลาดทุน ประกัน อีกด้วย ย่านโอไดบะ

5 5 1.2 โครงสร้างงบประมาณ (ปี 2008) รายรับร้อยละ 30 มาจากการออก พันธบัตร รายจ่ายร้อยละ 24 ใช้สำหรับ ชำระหนี้ ขนาดงบประมาณ 27 ล้านล้านบาท Source : Japan, MoF

6 6 1.3 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณในระยะ 50 ปี การจัดสรรภาษีให้ท้องถิ่น มีขนาดเท่าเดิม สัดส่วนของรายจ่าย ทั่วไปลดลง ภาระการชำระมีสูงขึ้น การจัดสรรให้แก่ ประกันสังคมเพิ่มขึ้น

7 7 1.4 แนวโน้มของรายจ่ายและรายได้จากภาษี ระดับหนี้ที่สูงสุดในโลกสำหรับประเทศอุตสาหกรรม 148% ของ GDP และเท่ากับรายได้จากภาษีรวมกัน 10 ปี ภาระหนี้ใหญ่กว่าหนี้สาธารณะของไทยประมาณ 60 เท่า

8 8 2. สาเหตุหลักของการเพิ่มพันธบัตรคงค้างจำนวน 390 ล้านล้านเยน ระหว่างปี 1990-2008 Source : Japan, MoF - งบประมาณ Public work และ ประกันสังคม จำนวน 150 ล้านล้านเยน - รายได้จากภาษีลดลง จำนวน 140 ล้านล้านเยน + การขาดดุลงบประมาณ 50 ล้านล้านเยนในปี 1990 + การรับโอนหนี้จาก การรถไฟแห่งชาติ และการแก้ปัญหาเรื่องหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จำนวน 50 ล้านล้านเยน รวม 390 ล้านล้านเยน

9 9 2.3 Gross government debt to GDP เปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่ม OECD

10 10 1. BoP ที่เกินดุลมาตลอด 20 ปี 3. สาเหตุที่ญี่ปุ่นไม่เกิดวิกฤตด้านการคลัง 2. การจัดพอร์ตเน้นพันธบัตร 3. อายุของพันธบัตรที่ยาว Source : Japan, MoF

11 11 3.1 Net debt outstanding เมื่อหักภาระหนี้ด้วยสินทรัพย์ที่มีอยู่ ภาระหนี้ของญี่ปุ่นก็ไม่ได้สูงเกินไปนัก Source : Japan, MoF

12 12 3.2 แม้ว่าจะขาดดุลอย่างหนักแต่ทรัพย์สินทางการเงินในภาคครัวเรือนยังเพียงพอต่อ การขาดดุลในภาครัฐบาล แต่ GAP มีแนวโน้มลงเรื่อย ๆ และอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำใกล้ระดับศูนย์ Source : Japan, MoF

13 13 3.3 เมื่อดอกเบี้ยลดต้นทุนทางการคลังก็ลดเช่นกัน รวมทั้งหนี้รัฐบาลทั้งหมดถือด้วยคนในประเทศ Source : Japan, MoF

14 14 อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการปรับปรุงโครงสร้างทางการคลัง และลดภาระหนี้ ปัญหาอะไรที่การคลังญี่ปุ่น มีความกังวลมากกว่า นายฮาโตยาม่า นายกรัฐมนตรีนายฟูจิอิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายโอซาว่า ผู้มีอิทธิพล ในพรรค DJP ลูกชายโคอิซุมิ Source : http://jamesinjapan.worldpress.com http://chicago2016supporters.wordpress.comhttp://jamesinjapan.worldpress.com นางโคอิเกะ อดีตรัฐมนตรีกลาโหม นางโนดะ อดีตรัฐมนตรีด้านกิจการผู้บริโภค

15 15 4. Aging Society ปัจจุบันร้อยละ 30 เป็นคนอายุเกิน 65 ภาระจะตกสู่คนวัยทำงานอนาคตมากขึ้นเรื่อย ๆ Source : Japan, MoF

16 16 4.1 ปี 2050 ร้อยละ 40 ของคนญี่ปุ่นจะเป็นคนอายุเกิน 65 Source : Japan, MoF อาซะโชริว นักซูโม่ชาวมองโกเลีย ฟูกุชิม่า มิซึโฮ รัฐมนตรีด้านกิจการผู้บริโภค อาหารปลอดภัยและปัญหา ด้านการลดลงของจำนวน ประชากร

17 17 4.2 ระดับภาษีในปัจจุบันผลกระทบจะตกอยู่ในรุ่นลูกหลานมาก Source : Japan, MoF

18 18 4.3 การลดงบประมาณในประเทศอุตสาหกรรม FLOWSTOCK สหรัฐอเมริกาจัดทำงบประมาณสมดุล (Federal Government) ภายในปี 2012 - กลุ่มประเทศอียูฐานะทางการคลังตาม SNA เป็นบวกภายในปี 2010 (เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี) หนี้ไม่ควรเกินร้อยละ 60 ของ GDP อังกฤษการกู้จะกระทำได้ต่อเมื่อ เป็นการกู้เพื่อการลงทุน เท่านั้น หนี้ภาคสาธารณะสุทธิ ไม่ควรเกินร้อยละ 40 Source : Japan, MoF

19 19 5. การปรับปรุงโครงสร้างด้านการคลังในประเทศญี่ปุ่น  ระยะที่ 1 (FY2001-FY2006)  นโยบายของ Koizumi  ระยะที่ 2 (FY2007-early 2010s)  ดุลการคลังเบื้องต้นเป็นบวกภายในปี 2010  ระยะที่ 3(early 2010s-2015)  ลดระดับการเพิ่มของ Debt to GDP Source : Japan, MoF ชินคันเซ็นรุ่นแรก เปิดใช้สำหรับโอลิมปิกปี 1964 ชินคันเซ็น รุ่น 700

20 20 5. การปรับปรุงโครงสร้างด้านการคลังในประเทศญี่ปุ่น (2)  เป้าหมายคือการทำดุลการคลังเบื้องต้นเป็นบวกทั้งงบประมาณรัฐบาลกลางและ ท้องถิ่นภายในปี 2011  ซึ่งมี GAP 16.5 ล้านล้านเยน Source : Japan, MoF

21 21 5.2 สาระสำคัญของงบประมาณปี 2009  เน้นการแก้ไขปัญหาชีวิตประชาชน(333 Billions)  ลดค่าธรรมเนียมประกันการจ้างงาน ร้อยละ 0.2  ขยายขอบเขตสิทธิประโยชน์ของประกันการว่างงาน  สนับสนุนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ถูกเลิกจ้างงาน  สนับสนุนการเพิ่มแพทย์และโรงพยาบาล รวมทั้ง เฮลิคอปเตอร์  สนับสนุนการมีบุตร เช่น ฟรีค่าตรวจ สำรองจ่าย  เพิ่มอำนาจให้กับท้องถิ่น  ขยายการจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นเพิ่มอีก 1 ล้านล้านเยน  เพิ่มความสามารถในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  เพิ่มการวิจัยพัฒนาเพื่อการนำไปสู่การรับรางโนเบล  เพิ่มความร่วมมือระหว่าง เกษตร การค้าและอุตสาหกรรม  สร้างตาข่ายทางสังคม (Social Safety Net) เพื่อรองรับปัญหา ทางเศรษฐกิจ  ให้การสนับสนุน เงินทุนหมุนเวียนแก่บริษัท เล็ก กลาง ใหญ่  เพิ่มวงเงินที่รัฐบาลสามารถถือหุ้นภาคเอกชนเป็น 10 ล้านล้านเยน Source : Japan, MoF

22 22 5.2 สาระสำคัญของงบประมาณปี 2009 (2)  นโยบายใจถึงแต่ยืดหยุ่นในการตัดลดภาษี (Bold and Flexible tax cut)  ขยายเวลามาตรการทางภาษีเพื่อที่อยู่อาศัย  ลดภาษีสำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงาน  ลดภาษีนิติบุคคลสำหรับ SMEs จากร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 18  มาตรการทางภาษีส่งเสริมการผลิตและการบริโภคสินค้า ประหยัดพลังงาน  แจกเงิน นโยบายเงินช่วยเหลือ 12000 เยนรถประหยัดพลังงานลดภาษีมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแล้วซื้อใหม่ได้ส่วนลด

23 23 5.3 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น  มาตรการเร่งด่วน (สิงหาคม 2008)  มาตรการทางการคลัง 12 ล้านล้านเยน (ร้อยละ 2 ของ GDP)  สหรัฐอเมริกา 1.1 of GDP 13.4 ล้านล้านเยน (กุมภาพันธ์)  อังกฤษ 1.4 % of GDP 2.7 ล้านล้านเยน (พฤศจิกายน)  ฝรั่งเศส 1.3 % of GDP 3.3 ล้านล้านเยน (พฤศจิกายน)  เยอรมัน 2.0 % of GDP 6.4 ล้านล้านเยน (พฤศจิกายน)  EU 1.5% of GDP (พฤศจิกายน)  มาตรการทางการเงิน 63 ล้านล้านเยน มาตรการเงินโดยกระทรวงการคลัง!

24 24  6.1 Fiscal Investment and Loan Program (FILP)  มาตรการอุดหนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือบางกรณีไม่มีดอกเบี้ยตามนโยบาย ของรัฐบาลในกิจการด้านสาธารณูปโภค (บางครั้งเพื่ออุตสาหกรรม)  เริ่มต้น ตั้งแต่ปี 1875 จากระบบการ Pool เงินฝากเพื่อพัฒนาประเทศ มี การพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการ Financing ในสงคราม  เป็นหนึ่งในนโยบายการคลังเพื่อกำหนดทิศทางการลงทุนแก่ภาคเอกชน และสร้างผลกระทบภายนอก (Externality)  FLIP ต้องได้รับการอนุมัติจากสภา Diet เนื่องจากเป็นการใช้ทรัพยากร ทางการคลัง  ขนาดใหญ่เป็น 2-3 เท่าของงบประมาณ  กิจการที่ได้รับการสนับสนุนต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐ เช่น  The Government Housing Loan Corporation  People’s Finance Corporation  The EXIM Bank of Japan  Japan Highway Public Corporation  Central Japan International Airport 6.Special Account (Quasi Fiscal) สนามบิน Nagoya Source : Japan, MoF,FILP

25 25 6.2 กลไกการทำงานของ FILP  แหล่งเงินของ FILP  Fiscal Loan  Fiscal Loan Fund หรือ เงินจาก Special Account เป็นเงินงบประมาณ  Postal Saving, Pension Reserve, Postal Life Insurance  Industrial Investment  กำไรจากรัฐวิสาหกิจ เช่น NTT, Japan Tobacco, JBIC  Government Guarantee  รัฐบาลค้ำประกันการออกพันธบัตรของ FILP  อัตราดอกเบี้ย  อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น  เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับภาคเอกชน มักเป็นการออก พันธบัตรในระยะยาวที่เอกชนไม่สามารถออกได้ Source : Japan, MoF,FLIP ศูนย์มะเร็งจังหวัดเอฮิเมะ

26 26 6.3 ระบบโครงสร้างของ FILP บังคับเงินฝาก จากไปรษณีย์ และกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ หลังปฎิรูป ใช้ระบบตลาดและเน้นการออก พันธบัตรมากขึ้น Source : Japan, MoF,FILP

27 27 6.3.2 ระบบการทำงานของ FILP Source : Japan, MoF,FILP

28 28 6.3.3 ข้อแตกต่างระหว่างการใช้เงิน FILP และ เงินจากงบประมาณ ข้อสำคัญของโครงการจะต้องให้ผลตอบแทนมีความเป็นไปได้ทางการเงิน Source : Japan, MoF,FILP

29 29 6.4 กลุ่มเป้าหมายของ FILP  โครงการบ้านและที่อยู่อาศัย  ร้อยละ 30 ของบ้านในญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจาก Government Housing Loan Corporation  ธุรกิจ SMEs  โครงการถนนและทางด่วน  สนามบิน  การศึกษา  การเกษตร ป่าไม้และ การประมง  การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  การพัฒนาท้องถิ่น  การให้เงินกู้ ผ่าน JBIC และ World Bank  รวมทั้ง ชินคันเซ็น Source : Japan, MoF,FLIP JBIC ให้กู้สร้างรถไฟในอินเดีย สนามบินคันไซ

30 30 6.5 ขนาดของ FILP หลังจากการปฏิรูป และการใช้เงินเน้นในโครงการเพื่อสังคมมากขึ้นเรื่อย ๆ Source : Japan, MoF,FILP

31 31 6.6 ผลการดำเนินงานของ FILP ยังคงมีกำไร Source : Japan, MoF,FILP การพัฒนาโครงสร้างเมืองในจังหวัดนาโกย่า คลังสำรองน้ำมันในจังหวัดนางาซากิ


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบการคลังและประเด็นสำคัญ ของสถานการณ์ด้านการคลังของ ประเทศญี่ปุ่น สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายมยูร บุญยะรัตน์ 2014年6月22日(日) 2014年6月22日(日)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google