งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ เมือง แห่งหนึ่ง อะไร นะ ณ เมือง แห่งหนึ่ง ข้าศึกบุก แล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ เมือง แห่งหนึ่ง อะไร นะ ณ เมือง แห่งหนึ่ง ข้าศึกบุก แล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ณ เมือง แห่งหนึ่ง

4 อะไร นะ ณ เมือง แห่งหนึ่ง

5 ข้าศึกบุก แล้ว

6 ส่ง สัญญาณ

7 ช ช ช ญ ญ ญ

8 ช ช ช ญ ญ ญ มัน มาแล้ว

9 ช ช ช ญ ญ ญ พวกเรา บุก สู้โว้ย !!

10

11

12

13

14

15

16

17 อ๋อย โอย

18

19 ข้าศึก

20 ศัตรู

21 แก

22 โดน แน่ ฮิฮิฮิ

23 ข้อ.1 ข้อ.2 ใช้ฝ่ามือรับ ดาบ ใช้โล่ กำบัง EXIT

24

25

26

27 ฮะฮะฮะ

28 ฮะ ฮะ ฮะ ไม่ เป็น อะไร

29

30 Back EXIT

31

32

33

34

35

36 12 3 6 9

37 3 6 9

38 3 6 9

39 3 6 9

40 3 6 9

41 3 6 9

42 3 6 9

43 3 6 9

44 3 6 9

45 3 6 9

46 3 6 9

47 3 6 9

48 3 6 9

49 3 6 9

50 3 6 9

51 3 6 9

52 3 6 9

53 3 6 9

54 3 6 9

55 3 6 9

56 H.I.V.

57

58

59 Back EXIT


ดาวน์โหลด ppt ณ เมือง แห่งหนึ่ง อะไร นะ ณ เมือง แห่งหนึ่ง ข้าศึกบุก แล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google