งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Travel with NASA from the biggest to the smallest distance of the universe. ร่วมเดินทางไปกับ นาซ่า จากจุดที่ไกล ที่สุด ไปจนถึงจุดที่ เล็กที่สุด ของ จักรวาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Travel with NASA from the biggest to the smallest distance of the universe. ร่วมเดินทางไปกับ นาซ่า จากจุดที่ไกล ที่สุด ไปจนถึงจุดที่ เล็กที่สุด ของ จักรวาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Travel with NASA from the biggest to the smallest distance of the universe. ร่วมเดินทางไปกับ นาซ่า จากจุดที่ไกล ที่สุด ไปจนถึงจุดที่ เล็กที่สุด ของ จักรวาล

2 This is a journey which starts and ends in distances difficult for the human mind to capture. It starts from 10 million light years (10 23 m.) at space, and ends at 100 atom/meter (10 -16 m.) on Earth. Have a nice trip. การเดินทางครั้งนี้ เริ่มและจบในจุดที่ซึ่งมนุษย์ทั่วไป มักจะไม่ได้พบเห็นและยากที่จะจินตนาการได้ มันเริ่มจากระยะ 10 ล้านปีแสง ในอวกาศ และจบที่ ระยะ 100 อะตอม เมตรบนโลก ขอให้สนุกกับการเดินทางครับ ! National NASA

3 10 million light years (10 23 m) the distance to galaxy Milky-Way 10 ล้านปีแสงใน อวกาศ ซึ่งจะเห็น กาแลกซี่ทาง ช้างเผือกใน กรอบ

4 1 million light years (10 22 m) The disc becomes visible. 1 ล้านปีแสง กาแลกซี่ทาง ช้างเผือกเริ่ม มองเห็นได้ ( ใน กรอบสี่เหลี่ยมเป็น ตำแหน่งของโลก เราครับ )

5 100.000 light years (10 21 m) You can barely see our galaxy. 1 แสนปีแสง เรา แทบมองไม่เห็น กาแลกซี่ของเรา ในกรอบสี่เหลี่ยม

6 10.000 light years (10 20 m) You start to see the stars of our galaxy. 1 หมื่นปีแสง เราเริ่ม จะมองเห็นกาแลกซี่ ของเราแล้ว

7 1.000 light years (10 19 m) The stars ten times closer. 1000 ปีแสง เริ่มเห็นดวงดาว ในกาแลกซี่ของ เรา

8 100 light years (10 18 m) Nothing but stars. 100 ปีแสง จะมี แต่ดาวเต็มไปหมด

9 10 light years (10 17 m) Even more stars. 10 ปีแสง ก็มีแต่ ดวงดาว

10 1 light year (10 16 m) With a little attention you can see the sun. 1 ปีแสง เริ่มที่จะเห็น ดวงอาทิตย์ของเรา เป็นจุดเล็กๆ

11 1 trillion Km (10 15 m) The sun even bigger. 1 ล้านล้านกิโลเมตร ดวงอาทิตย์ของเรา เริ่มใหญ่ขึ้น

12 100 billion Km (10 14 m) Our solar system starts to show. (The orbits of the planets have been painted) 1 แสนล้าน กิโลเมตร ระบบ สุริยะของเราเริ่ม เห็นได้ ( เส้นที่ ดวงดาวในระบบ สุริยะของเราโคจร จะถูกเน้นเป็นเส้น สี )

13 10 billion Km (10 13 m) Our solar system. 1 หมื่นล้าน กิโลเมตร จะเห็น ระบบสุริยะของ เราได้ชัดเจน ( วงโคจรของ โลกเราจะอยู่ชิด ดวงอาทิตย์มาก )

14 1 billion Km (10 12 m) The orbits of Hermes, Venus, Earth, Mars and Zeus. 1 พันล้าน กิโลเมตร จะเริ่ม เห็นวงโคจรของ ดาวพุธ, ศุกร์, โลก, และดาว อังคาร

15 100 million Km (10 11 m) The orbits of Venus, Earth and Mars. 100 ล้าน กิโลเมตร จะเห็น วงโคจรดาวศุกร์, โลก, และดาว อังคาร

16 10 million Km (10 10 m) Part of the orbit of Earth. 10 ล้านกิโลเมตร เริ่มเห็นโลกเรา เป็นจุดเล็กๆ และ มีดวงจันทร์โคจร โดยรอบ

17 1 million Km (10 9 m) You can see the orbit of Moon. 1 ล้านกิโลเมตร จะเห็นโลกเรา และวงโคจรของ ดวงจันทร์ชัดเจน

18 100.000 Km (10 8 m) Our Earth still small. 1 แสนกิโลเมตร โลกเรายังเล็กอยู่

19 10.000 Km(10 7 m) The northern hemisphere of Earth. 1 หมื่นกิโลเมตร โลกของเราและ บริเวณซีกโลก เหนือ

20 1.000 Km (10 6 m) Florida USA. 1 พันกิโลเมตร บริเวณมล รัฐฟลอริด้า ประเทศ สหรัฐอเมริกา

21 100 Km (10 5 m) From the surface of the sea. Florida even closer. 1 ร้อยกิโลเมตร จาก ระดับน้ำทะเลบน โลก รัฐฟลอริด้า ใกล้ขึ้นมาอีก

22 10 Km (10 4 m) You start to distinct places. 10 กิโลเมตร เริ่ม เห็นผังเมืองและ ตำแหน่งสถานที่ ต่างๆ

23 1 Km (10 3 m) What you can see when free falling off a plane. 1 กิโลเมตร คุณจะ เห็นภาพนี้ตอนที่ คุณกระโดดออก จากเครื่องบิน

24 100 m (10 2 m) An ordinary view from an helicopter. 100 เมตร คุณ สามารถเห็นภาพ นี้ได้จาก เฮลิคอปเตอร์

25 10 m (10 1 m) Seeing off a cliff. 10 เมตร มองเห็นภาพ นี้ได้จากหน้า ผา

26 1 m (10 0 m) What you see when you reach out your arms... 1 เมตร เป็นระยะ ที่คุณสามารถ เอื้อมหยิบถึงได้

27 10 cm (10 -1 m) You can catch the leaves. 10 เซนติเมตร ระยที่คุณ สังเกต รายละเอียดบน ใบไม้ได้

28 1 cm (10 -2 m) You can see the structure of a leaf. 1 เซนติเมตร เริ่มเห็น โครงสร้าง ของใบไม้

29 1 mm (10 -3 m) Even closer. 1 มิลลิเมตร โครงสร้าง ของใบไม้ที่ ใกล้เข้ามา อีก

30 100 micron (10 -4 m) you can see the cells. 100 ไมครอน คุณเริ่มเห็นเซลล์ ของใบไม้

31 10 micron (10 -5 m) The cells look clearer. 10 ไมครอน เซลล์ใบไม้ที่ ชัดเจนขึ้น

32 1 micron (10 -6 m). The cell itself. 1 ไมครอน เซลล์ใบไม้ 1 เซลล์

33 1.000 angstrom (10 -7 m) You can see the chromosomes. 1000 อังสตรอม คุณ จะเห็นเส้น โครโมโซม ของเซลล์

34 100 angstrom (10 -8 m) You can see the DNA chain. 100 อังสตรอม คุณจะเริ่มเห็น ห่วงโซ่ของ สายพันธุกรรม

35 1 nanometre (10 -9 m) The chromosomes parties. 1 นาโนเมตร คุณจะเห็น ส่วนประกอบ ใน โครโมโซม

36 1 angstrom (10 -10 m) The atom of carbon. Life consists of it... 1 อังสตรอม คุณจะเริ่ม เห็นอะตอม ของคาร์บอน ซึ่งเป็น ส่วนประกอบ พื่นฐานของ สิ่งมีชีวิต

37 10 Pico metre (10 - 11 m) The electron within the atom. 10 พิโคเมตร เริ่มจะเห็น อิเล็คตรอนภาย ในอะตอม

38 1 Pico metre (10 -12 m) The orbit of electrons. 1 พิโคเมตร วงโคจร ของอิเล็กตรอน

39 100 Fermi (10 -13 m) The inner of an atom. 100 เฟอร์มิ ส่วนชั้นใน ของอะตอม

40 10 Fermi (10 -14 m) Closer. 10 เฟอร์มิ ใจกลาง อะตอมชัดๆ ประกอบด้วยนิวตรอน

41 1 Fermi (10 -15 m) The surface of a neutron. 1 เฟอร์มิ จะเห็น พื้นผิวของ นิวตรอน

42 100 atom metre (10 -16 m) we can see the quark. End of trip! 100 อะตอม เมตร เราจะ เริ่มเห็นวัตถุ ที่เล็กที่สุด เท่าที่เรารับรู้ ในปัจจุบัน คือ ควาร์ก จบการ เดินทาง !

43 After this journey ask yourself: •Can you say whether you are big or small? • เมื่อจบการเดินทางแล้ว “ คุณบอกได้ไหม ว่าตัวคุณเล็กหรือใหญ่ ?”

44 Think for a minute ลองคิดดูนะครับ NATIONAL NASA (USA) องค์การนาซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกา

45


ดาวน์โหลด ppt Travel with NASA from the biggest to the smallest distance of the universe. ร่วมเดินทางไปกับ นาซ่า จากจุดที่ไกล ที่สุด ไปจนถึงจุดที่ เล็กที่สุด ของ จักรวาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google