งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอ แม่ริม สพป. ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอ แม่ริม สพป. ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอ แม่ริม สพป. ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์

5 ตัวแปร ต้น (Independent Variables) โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอ แม่ริม สพป. ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์

6 ( สิ่งที่ต้องจัด ให้ต่างกัน ) โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอ แม่ริม สพป. ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์

7 โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอ แม่ริม สพป. ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์ ตัวแปร ตาม (Dependent Variables)

8 ( สิ่งที่ต้อง ติดตามดู ) โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอ แม่ริม สพป. ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์

9 โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอ แม่ริม สพป. ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์ ตัวแปร ควบคุม (Control Variables)

10 ( สิ่งที่ต้องจัดให้ เหมือนกัน ) โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอ แม่ริม สพป. ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์

11 โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอ แม่ริม สพป. ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์ ตัวอย่างที่ 1 ปัญหา ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก ชนิดใดทำให้พืช เจริญเติบโตได้ดีที่สุด

12 โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอ แม่ริม สพป. ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์ ปุ๋ยคอกและปุ๋ย หมัก ตัวแปร ต้น ( เนื่องจากเป็นเหตุ )

13 โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอ แม่ริม สพป. ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์ ตัวแปร ตาม การเจริญเติบโตของพืช ( เนื่องจากเป็นผล )

14 โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอ แม่ริม สพป. ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์ อุณห ภูมิ ตัวแปร ควบคุม ( สิ่งที่อาจมีผลต่อ การทดลอง ) จำนวนและขนาดของปุ๋ย คอกและปุ๋ยหมัก ปริมาณ ของน้ำ ชนิดของ น้ำ เครื่องวัดการ เจริญเติบโต ขนาดของ ภาชนะ สถาน ที่ ชนิดของ ดิน วัน เวลา ขนาดของ พืช ชนิดของ พืช

15 โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอ แม่ริม สพป. ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอ แม่ริม สพป. ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google