งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

* © www.chaicharoenprint.com. 2 * เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นโรงพิมพ์ชั้นนำในด้านบรรจุภัณฑ์ ที่ครบวงจร และสร้างความแตกต่างให้แก่สินค้า เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "* © www.chaicharoenprint.com. 2 * เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นโรงพิมพ์ชั้นนำในด้านบรรจุภัณฑ์ ที่ครบวงจร และสร้างความแตกต่างให้แก่สินค้า เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 * © www.chaicharoenprint.com

2 2 * เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นโรงพิมพ์ชั้นนำในด้านบรรจุภัณฑ์ ที่ครบวงจร และสร้างความแตกต่างให้แก่สินค้า เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพื่อ ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและคิดค้นนวัตกรรมมานำเสนอ ลูกค้า นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของ บริษัทฯ อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสวัสดิการที่ดีสร้าง วัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน

3 3 * © www.chaicharoenprint.com 1. เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นมาตรฐานสากล 2. พัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีให้ทันสมัย และได้ คุณภาพ 3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นองค์กรยั่งยืน 4. พัฒนาคุณภาพงานพิมพ์ให้มีความโดดเด่นแตกต่างจาก คู่แข่ง 5. สำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม

4 4 * © www.chaicharoenprint.com มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องการส่งมอบตรง เวลา เพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้า เป็นผู้ผลิตงานบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าให้การยอมรับด้าน คุณภาพ และส่งมอบให้ทันตามความต้องการของลูกค้า และใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอล เพื่อสร้างตลาด ใหม่ โดยนำเสนอการออกแบบและนวัตกรรมการพิมพ์ ใหม่ๆ และลดต้นทุนการผลิต

5 5 * © www.chaicharoenprint.com

6 6 * บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี ตั้งแต่ พ. ศ. 2534 จนถึง ปัจจุบัน พ. ศ. 2557 ( 23 ปี ) - โดยทุนจดทะเบียน : 10,000,000 - ได้การสนับสนุนจาก BOI, - ระบบ ISO9001:2008 - จำนวนพนักงานประมาณ : 150 คน

7 7 * © www.chaicharoenprint.com บริการและสินค้า ที่ให้บริการ ได้แก่ - งานบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท - แค็ตตาล็อก ฯลฯ - งานพิมพ์ Commercial Print เช่น แผ่นพับ โบร์ชัวร์ โปสเตอร์ - หนังสือทั่วไป - สติกเกอร์, แผ่นพลาสติก, PVC, PP, PET - นิตยสาร - สิ่งพิมพ์อื่นๆ

8 8 * © www.chaicharoenprint.com พื้นที่ทั้งหมด : 6 ไร่เศษ พื้นที่โรงงาน :52 x 50 เมตร (2,600 ตาราง เมตร ) พื้นที่ออฟฟิต :52 x 7 เมตร (364 ตารางเมตร )

9 9 * © www.chaicharoenprint.com การผลิตด้านบรรจุภัณฑ์ : 80% การผลิตงานพิมพ์ทั่วไป : 20% ความสามารถในการผลิต - ตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ - งานพิมพ์ประเภท Offset, Convenitional, UV - งานพิมพ์ประเภท Digital - สามารถผลิตชิ้นงานได้ประมาณ 200,000,000 ชิ้น / ปี - บริการครบวงจร เช่น ออกแบบ, แยกสี จนถึง ระบบ ขนส่ง ( ด้วย GPS)

10 10 * © www.chaicharoenprint.com ระบบขนส่ง ( ด้วย GPS)

11 11 * © www.chaicharoenprint.com เครื่องพิมพ์ ทั้งหมด 6 เครื่อง - ตัด 3, 6 สี ( ระบบ UV)1 เครื่อง - ตัด 4, 2 สี ( ระบบธรรมดา )2 เครื่อง - ตัด 5, 2 สี ( ระบบธรรมดา )1 เครื่อง - ตัด 3, 5 สี ( ระบบธรรมดา )1 เครื่อง - ตัด 2, 5 สี ( ระบบธรรมดา )1 เครื่อง

12 12 * © www.chaicharoenprint.com เครื่องตัด ทั้งหมด 2 เครื่อง - เครื่องตัดอัตโนมัติ 2 เครื่อง เครื่องปั้ม ทั้งหมด 8 เครื่อง - เครื่องปั้มอัตโนมัติ 2 เครื่อง - เครื่องปั้มป้อนมือ 2 เครื่อง - เครื่องปั้ม Hot Stam Semi Auto2 เครื่อง - เครื่องปั้ม Semi Auto 2 เครื่อง

13 13 * © www.chaicharoenprint.com เครื่องเคลือบ UV ทั้งหมด 1 เครื่อง - เครื่องเคลือบ UV Offline1 เครื่อง เครื่องปะ ทั้งหมด 2 เครื่อง - เครื่องปะอัตโนมัติ 2 เครื่อง

14 14 * © www.chaicharoenprint.com

15 15 * © www.chaicharoenprint.com ลูกค้าที่ไว้วางใจ …

16 16 * © www.chaicharoenprint.com

17 17 * © www.chaicharoenprint.com

18 18 * © www.chaicharoenprint.com

19 19 * © www.chaicharoenprint.com

20 Min. sheet size 300 x 280mm (11.8” x 11” ) Max. sheet size 520 x 740mm (20” x 29” ) ระยะ Gripper : 8 - 10 mm. Speed Max.: 10,000sheet/h Speed Min. : 3,000 sheet/h ชนิดกระดาษ กล่องแป้ง + การ์ดอาร์ต 6,500sheet/h อาร์ต 8,000sheet/h พลาสติก 4000-4500 sheet/h สติกเกอร์ 5,000sheet/h พิมพ์ Chaicharoenprint.com

21 Min.sheet size : size 300 x 280mm (11.8” x 11” ) Max. sheet size : 530 x 740mm (20” x 29” ) Paper material thickness : 60 - 500 grm. ระยะ Gripper : 8 - 10 mm. Speed Max.: 10,000 sheet/h Speed Min. : 3,000 sheet/h ชนิดกระดาษ กล่องแป้ง + การ์ดอาร์ต 7,000sheet/h อาร์ต 9,000sheet/h ปอนด์ 10,000sheet/h พิมพ์ Chaicharoenprint.com

22 รุ่น : Die cut Bobst 900 E Min. sheet size. : 12” X 14” Max. sheet size. : 25” X 35” Paper material thickness. : 80 grm.- 550 grm. ชนิดงานที่ปั้มได้. : ปั้มขาด, ปั้มนูน Set up time. : 3 ชั่วโมง SPEED. : 4,800 sheet/h พิมพ์ Chaicharoenprint.com

23 รุ่น : Die cut Bobst 102 Min. sheet size. : 14” X16” Max. sheet size. : 28” X 40” Paper material thickness. : 80 grm.- 550 grm. ชนิดงานที่ปั้มได้. : ปั้มขาด, ปั้มนูน Set up time. : 3 ชั่วโมง SPEED. : 6,000 sheet/h พิมพ์ Chaicharoenprint.com VDO

24 รุ่น : Die cut Auto 6 k Min. sheet size.: 5” X 8” Max. sheet size.: 17.5” X 25” Paper thickness.: 100 grm.- 350 grm. ระยะ Gripper: 10 - 13 mm. ชนิดงานที่ปั้มได้.: ปั้ม K Set up time.: 3 ชั่วโมง SPEED.: 1,400 sheet/h พิมพ์ Chaicharoenprint.com

25 รุ่น : ES780 Min. sheet size. : 55 x 80 mm. Max. sheet size. : 780 x 780 mm. Paper material thickness. : 270 - 550 grm. / ลอน E ชนิดงานที่ปะได้. : ปะกาว, กาวก้น, กาวข้าง Set up time. : 30-60 นาที SPEED. : 25,000 sheet/h Speed Max. : 25,000 sheet/h Speed Min. : 3,000 sheet/h พิมพ์ Chaicharoenprint.com

26

27 27 * © www.chaicharoenprint.com

28 Thai Print Awards 8th 28 * © www.chaicharoenprint.com ความสำเร็จในปี 2556 Thai Print Awards 8th งานรางวัลชนะเลิศ ประเภท งานพิมพ์หนังสือจำนวนจำกัด และ งานพิมพ์เลียนแบบภาพศิลป์

29 29 * © www.chaicharoenprint.com ความสำเร็จในปี 2556 งานรางวัลชนะเลิศ ประเภท งานพิมพ์หนังสือจำนวนจำกัด และ งานพิมพ์เลียนแบบภาพศิลป์ Thai Print Awards 8th

30 30 * © www.chaicharoenprint.com ความสำเร็จในปี 2556 งานกล่อง Men’s MAX CONDOMS

31 31 * © www.chaicharoenprint.com ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

32 32 * © www.chaicharoenprint.com ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

33 33 * © www.chaicharoenprint.com ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

34 34 * © www.chaicharoenprint.com ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

35 35 * © www.chaicharoenprint.com ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

36 36 * © www.chaicharoenprint.com ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

37 37 * © www.chaicharoenprint.com ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

38 * © www.chaicharoenprint.com


ดาวน์โหลด ppt * © www.chaicharoenprint.com. 2 * เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นโรงพิมพ์ชั้นนำในด้านบรรจุภัณฑ์ ที่ครบวงจร และสร้างความแตกต่างให้แก่สินค้า เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google