งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำรีนาวน์ในโคเนื้อพันธุ์ กำแพงแสน. ตัวโคที่เข้าประกวดในสนามซึ่งรับรองโดย K.B.B.A. จะไม่ สะสมคะแนนให้แก่ตัวเอง แต่จะสะสมคะแนนให้กับพ่อ และแม่ของโคตัวนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำรีนาวน์ในโคเนื้อพันธุ์ กำแพงแสน. ตัวโคที่เข้าประกวดในสนามซึ่งรับรองโดย K.B.B.A. จะไม่ สะสมคะแนนให้แก่ตัวเอง แต่จะสะสมคะแนนให้กับพ่อ และแม่ของโคตัวนั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำรีนาวน์ในโคเนื้อพันธุ์ กำแพงแสน

2 ตัวโคที่เข้าประกวดในสนามซึ่งรับรองโดย K.B.B.A. จะไม่ สะสมคะแนนให้แก่ตัวเอง แต่จะสะสมคะแนนให้กับพ่อ และแม่ของโคตัวนั้น ในการสะสมคะแนนดังกล่าว ทั้งพ่อหรือแม่ และตัวโคที่ ชนะประกวด ต้องจดทะเบียนไว้กับสมาคมฯก่อนการ ประกวด คะแนนสะสมนี้จะเกิดขึ้นแม้จะเปลี่ยนเจ้าของตัว โคที่เข้าประกวดแล้ว หลักเกณฑ์ในการจัดทำ Register Of Renown

3 โคพ่อพันธุ์ที่จะได้ขึ้นทะเบียนเป็น Renown ต้องมี คะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน โคแม่พันธุ์ที่จะได้ขึ้นทะเบียนเป็น Renown ต้องมี คะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หลักเกณฑ์ในการจัดทำ Register Of Renown

4 หลักการในการให้คะแนน ลำดับที่ชนะ / คะแนนที่ได้ จำนวน โคใน Classes ( ตัว ) 1st2nd3rd4th5th 2-410000 5-721000 8-1032100 11-1243210 13 and over 54321

5  Reserve Senior and Reserve Junior Champion 11  Senior and Junior Champion 22  Grand Champion 11 การเพิ่มคะแนนให้กับโคที่ได้รับตำแหน่ง โดยเพิ่มคะแนนให้ดังนี้

6 การให้คะแนนกับโคที่ได้รับตำแหน่ง Champions ตำแหน่ง Senior, Reserve Senior, Junior and Reserve Junior Champion ของแต่ละเพศจะ ได้รับคะแนนอย่างน้อยที่สุดต้องเท่ากับคะแนนใน individual class ของแต่ละรุ่น ในเพศนั้นๆ. ตำแหน่ง Grand and Reserve Grand Champion ของแต่ละเพศต้อง ได้รับคะแนนอย่าง น้อยที่สุดต้องเท่ากับ any individual class ในเพศ นั้นๆ

7 ตัวอย่าง

8 CALF ผล การ ตัดสิน คะแนนใน class คะแนน เพิ่ม คะแนน รวม Class 6 -8 month โค หมายเลข 121 โค หมายเลข 23 โค หมายเลข 312 โค หมายเลข 44 calf champion โค หมายเลข 324 โค หมายเลข 55 Class 8-10 month โค หมายเลข 611 โค หมายเลข 74 โค หมายเลข 83 โค หมายเลข 92 Class 10 - 12 month โค หมายเลข 1011 โค หมายเลข 112 โค หมายเลข 123

9 JUNIOR ผลการ ตัดสิน คะแนนใน class คะแนน เพิ่ม คะแนน รวม Class 12 -16 month โค หมายเลข 1321 โค หมายเลข 143 โค หมายเลข 1512 โค หมายเลข 164 Junior champion โค หมายเลข 1925 โค หมายเลข 175 โค หมายเลข 186 Class 16 -20 month reserve Junior champion โค หมายเลข 27 12 โค หมายเลข 1913 โค หมายเลข 204 โค หมายเลข 2131 โค หมายเลข 2222 โค หมายเลข 237 โค หมายเลข 246 โค หมายเลข 255 โค หมายเลข 268 Class 20 - 24 month โค หมายเลข 2711 โค หมายเลข 282 โค หมายเลข 293

10 SENIOR ผลการ ตัดสิน คะแนนใน class คะแนน เพิ่ม คะแนน รวม Class 24 -28 month โค หมายเลข 3021 โค หมายเลข 313 senior champion โค หมายเลข 3622 โค หมายเลข 324 โค หมายเลข 331 Class 28 -32 month reserve senior champion โค หมายเลข 3312 โค หมายเลข 3411 โค หมายเลข 352 Class 32 - 36 month โค หมายเลข 3610

11 การตัดสิน GRAND CHAMPION calf champion โคหมายเลข 3 คะแนน สะสมมา 4 Junior champion โคหมายเลข 19 คะแนนสะสม มา 5 senior champion โคหมายเลข 36 คะแนน สะสมมา 2 ผลการตัดสิน Grand Champion โคหมายเลข 36 คะแนนสะสมมา 2 จะได้คะแนนเพิ่มจากตำแหน่ง 1 คะแนน รวมเป็น 3 คะแนน Reserve Grand Champion โคหมายเลข 3 คะแนนสะสมมา 4 จะได้คะแนนเพิ่มจากตำแหน่ง 1 คะแนน รวมเป็น 5 คะแนน

12 คำถาม ? ทำไม Grand Champion จึงได้ คะแนนน้อยกว่า Reserve Grand Champion เหมาะสมหรือไม่ ? จะแก้ไขอย่างไร ?

13 การแก้ไข มีข้อกำหนดไว้ว่า ถ้าหากโคที่ได้รับตำแหน่ง มี คะแนนน้อยกว่าตัวที่ได้อันดับรองลงไป ให้เพิ่ม คะแนนให้กับโคตัวที่ได้รับตำแหน่งอย่างน้อยให้ เท่ากับโคที่ได้รับตำแหน่งรอง ดังนั้นโคหมายเลข 36 ซึ่งเป็น Grand Champion มีคะแนน 3 คะแนน จะได้รับการเพิ่มคะแนนให้อย่าง น้อยเท่ากับโคที่ได้รับอันดับรองลงมาคือโค หมายเลข 3 ซึ่งได้คะแนน 5 คะแนน เราจึงต้องเพิ่มคะแนนให้โคโคหมายเลข 36 ซึ่งเป็น Grand Champion เป็น 5 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำรีนาวน์ในโคเนื้อพันธุ์ กำแพงแสน. ตัวโคที่เข้าประกวดในสนามซึ่งรับรองโดย K.B.B.A. จะไม่ สะสมคะแนนให้แก่ตัวเอง แต่จะสะสมคะแนนให้กับพ่อ และแม่ของโคตัวนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google