งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Global Competency Exploration โดย คุณสุภาพร ภคสิริกุล (อ๊อบ) (Chief Representative) Sourcebynet Pte.Ltd. - มองโลก มองเรา การแข่งขันในเวทีการค้าระดับนานาชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Global Competency Exploration โดย คุณสุภาพร ภคสิริกุล (อ๊อบ) (Chief Representative) Sourcebynet Pte.Ltd. - มองโลก มองเรา การแข่งขันในเวทีการค้าระดับนานาชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Global Competency Exploration โดย คุณสุภาพร ภคสิริกุล (อ๊อบ) (Chief Representative) Sourcebynet Pte.Ltd. Email :- Obbth@hotmail.com มองโลก มองเรา การแข่งขันในเวทีการค้าระดับนานาชาติ

2 MARKETING ENVIRONMENT สภาพแวดล้อมทางการตลาด 1. External Factors สภาพแวดล้อมภายนอก ควบคุมไม่ได้ MACRO มหภาค MACRO มหภาค MICRO จุลภาค MICRO จุลภาค 2. Internal Factors สภาพแวดล้อมภายใน ควบคุมได้

3 การแบ่งกลุ่มประเทศที่เป็นตลาดหลัก กลุ่มประเทศGDPประชากร อัตราการเติบโต ของ GDP ปี 2011 High Income Country USA, Japan, EU, Canada 52%15% ของโลก 4% Emerging Market China, India, Brazil, Russia, Indonesia, eastern EU 46%70% ของโลก 8% Low Income Country2%15% ของโลก2.30% ฟื้นตัวช้าๆ ดาวรุ่ง

4 External Factors (ปัจจัยภายนอก) • เศรษฐกิจโลก • สังคม และวัฒนธรรม • การเมือง • ภัยธรรมชาติ GLOBAL CREATIVE MARKETER นักการตลาดต่างประเทศ “ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อสถานการณ์ ” Internal Factors (ปัจจัยภายใน) • รู้จักตัวเอง • รู้จักลูกค้า

5 OEM = Original Equipment Manufacturing การรับจ้างผลิต ODM = Original Design Manufacturing มีดีไซน์เป็นของตนเอง OBM = Original Brand Manufacturing มีแบรนด์ของสินค้าตัวเอง OEM = Original Equipment Manufacturing การรับจ้างผลิต ODM = Original Design Manufacturing มีดีไซน์เป็นของตนเอง OBM = Original Brand Manufacturing มีแบรนด์ของสินค้าตัวเอง WHO WE ARE...

6 1. Retailer - ร้านค้าปลีก 2. Wholesales - ร้านค้าส่ง 3. Distributor - ผู้จัดจำหน่าย 4. Trading - เทรดดิ้ง 5. Manufacturer - โรงงาน 1. Retailer - ร้านค้าปลีก 2. Wholesales - ร้านค้าส่ง 3. Distributor - ผู้จัดจำหน่าย 4. Trading - เทรดดิ้ง 5. Manufacturer - โรงงาน GROUP OF CUSTOMERS ลูกค้า ??

7 4P MARKETING MODEL  Product  Price  Promotion  Place

8 “ ผลิตสินค้าให้เหมาะกับตลาด โดยเฉพาะ design และ function ” Product

9 Price Market Price NOT Cost Price (cost plus)

10 Promotion “ Low-Season Capacity ” “Over stock” “B grade product” “Stock cancelation”

11 Place • Exhibition at abroad • Website / Catalogue / Email “ Present at the right place! ”

12 1. Product requirement  Physical Test การทดสอบทางกายภาพ  Chemical Test การทดสอบทางเคมี  Packaging Test ( Mail Order) การทดสอบการ บรรจุ  Safety Concerned ความปลอดภัย A GOOD MARKETER

13 TO BE SUED AFTER TOXIC SOFAS BLAMED FOR CAUSING SKIN BURNS AND ALLERGIES

14 One thousand people are planning to sue High Street stores over toxic sofas which have been blamed for provoking dramatic allergic reactions and skin burns. By Aislinn Simpson 2:33PM BST 28 May 2008 One thousand people are planning to sue High Street stores over toxic sofas which have been blamed for provoking dramatic allergic reactions and skin burns. By Aislinn Simpson 2:33PM BST 28 May 2008 TO BE SUED AFTER TOXIC SOFAS BLAMED FOR CAUSING SKIN BURNS AND ALLERGIES

15 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศขยายระยะเวลาการ ห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่มีสาร Biocide Dimenthyfumarate (DMF) ต่อไปอีก 1 ปีจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2555 (Commission Decision 2011/135/EU ลงวันที่ 1 มีนาคม 2554) การห้ามวางจำหน่ายสารดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อ 17 มีนาคม 2552 (Commission Decision 2009/251/EC) และได้รับการขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี ตาม Commission Decision 2010/153/EU ลงวันที่ 11 มีนาคม 2553 DMF เป็นสารใช้ป้องกันเชื้อราที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ เครื่องหนังและสิ่งทอในช่วงการเก็บรักษาหรือการขนส่งในสภาพอากาศชื้น ซึ่งการใช้ สาร DMF จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคโดยอาจทำให้เกิดการแพ้อย่าง รุนแรง ซึ่งแม้ในประเทศไทยจะยังไม่มีการห้ามใช้สารดังกล่าวในการผลิตสินค้า หน่วยงานไทยที่รับผิดชอบเรื่องการคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภคอาจพิจารณา ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด อียูขยายระยะเวลาห้ามวางจำหน่ายสาร “Biocide Dimenthyfumarate” DMF

16 แมคโดนัลด์ เรียกคืนแก้ว PR. หนังเชร็ค- พบ สารแคดเมียม

17 แมคโดนัลด์ เรียกคืนแก้ว PR. หนังเชร็ค-พบพิษ •5 มิ.ย. 2010 แมคโดนัลด์ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดรายใหญ่ของโลก ทำการเรียกคืนแก้วโปรโมท หนัง เชร็ค ตอน เชร็ค สุขสันต์ นิรันดร (Shrek Forever After) เหตุพบการปนเปื้อน สารพิษ จำนวนทั้งสิ้น 12 ล้านใบ ซึ่งมีขนาด 16 ออนซ์ (454 กรัม) ที่วางขายอยู่ในสหรัฐ เพราะ ลวดลายที่วาดอยู่บนแก้วมีสารแคดเมียม ซึ่งเป็นสารพิษประเภทโลหะหนักเจือปนอยู่ เนื่องจากแคดเมียมนิยมถูกนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภค จึงพบการปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม บรรยากาศ และในอาหาร ซึ่งหากได้รับเข้าไปในร่างกาย จำนวนมากจะเป็นอันตรายต่อตับ, ไต, ปอด, ระบบประสาทและสมอง สำหรับในกรณีของแก้ว น้ำลายเชร็คนี้ พบสารแคดเมียมในระดับต่ำ แต่ทางแมคโดนัลด์เป็นห่วงเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ เกิดขึ้นต่อสุขภาพของผู้บริโภคในระยะยาว โดยคำประกาศของแมคโดนัลด์ ระบุว่า เพื่อเป็นการ รับรองว่าลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากเรา เราจึงตัดสินใจหยุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ และขอเรียกคืนผลิตภัณฑ์เหล่านี้โดยสมัครใจ

18 2. Product Documentation  Drawing  Photo  Material Data Sheet  Available Color  Etc. 2. Product Documentation  Drawing  Photo  Material Data Sheet  Available Color  Etc. A GOOD MARKETER (CONT.)

19 3. Packaging Symbol  Paper, Plastic  Warning Sub- vocation  Recycle Symbol 3. Packaging Symbol  Paper, Plastic  Warning Sub- vocation  Recycle Symbol A GOOD MARKETER (CONT.)

20 4. Transportation  Container Load/ weight / fumigation / lashing 4. Transportation  Container Load/ weight / fumigation / lashing A GOOD MARKETER (CONT.)

21 LASHING

22 HUMIDITY ABSORBENT สารดูดซับความชื้น

23 5. Material Traceability  Timber – FSC (Forest Stewardship Council), JAS(Japan Agricultural Standard), JIS (Japan Industrial Standard)  Board Standard Level, CARP 6. Order Lead Time  Production lead time  Delivery lead time 5. Material Traceability  Timber – FSC (Forest Stewardship Council), JAS(Japan Agricultural Standard), JIS (Japan Industrial Standard)  Board Standard Level, CARP 6. Order Lead Time  Production lead time  Delivery lead time A GOOD MARKETER (CONT.)

24 7. Service  Quotation  Sample 8. Website  Company profile  Product 7. Service  Quotation  Sample 8. Website  Company profile  Product A GOOD MARKETER (CONT.)

25 9. Product Quality 10. TAX & Non-TAX  Tax & Duty Fee  None Tariff Barrier 9. Product Quality 10. TAX & Non-TAX  Tax & Duty Fee  None Tariff Barrier A GOOD MARKETER (CONT.)

26 การวิจัยตลาด การวิจัยตลาด MARKET RESEARCH

27 - กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล - การวิเคราะห์ ตีความ รายงาน - การวางแผน และตัดสินใจทางการตลาด - สินค้าและบริการ สามารถตอบสนองและ สร้างความพึงพอใจ แก่ลูกค้า - กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล - การวิเคราะห์ ตีความ รายงาน - การวางแผน และตัดสินใจทางการตลาด - สินค้าและบริการ สามารถตอบสนองและ สร้างความพึงพอใจ แก่ลูกค้า การวิจัยตลาด MARKET RESEARCH

28 Who we are …  B 2 G : Business-to-Government  B 2 B : Business-to-Business  B 2 C : Business-to-Consumer


ดาวน์โหลด ppt Global Competency Exploration โดย คุณสุภาพร ภคสิริกุล (อ๊อบ) (Chief Representative) Sourcebynet Pte.Ltd. - มองโลก มองเรา การแข่งขันในเวทีการค้าระดับนานาชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google