งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุด Easy English โดย โดย ดร. เกษพร อินทขันตี Exit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุด Easy English โดย โดย ดร. เกษพร อินทขันตี Exit."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชุด Easy English โดย โดย ดร. เกษพร อินทขันตี Exit

3 Easy English Computer Assisted Instruction Touch on Screen ดร. เกษพร อินทขันตี Introduction Production How to… C A I

4 4. Introduction 4. Introduction 4. Introduction 4. Introduction 5. Congratulations and Praise 5. Congratulations and Praise 5. Congratulations and Praise 5. Congratulations and Praise 6. Invitation / Accepting 6. Invitation / Accepting Declining Invitation Declining Invitation 6. Invitation / Accepting 6. Invitation / Accepting Declining Invitation Declining Invitation 7. Asking for / 7. Asking for / Requesting Permission Requesting Permission 7. Asking for / 7. Asking for / Requesting Permission Requesting Permission 8. Regrets / Apologies / 8. Regrets / Apologies / Forgivenesses 8. Regrets / Apologies / 8. Regrets / Apologies / Forgivenesses At the Department At the Department Store At the Department At the Department Store At the Restaurant At the Restaurant At the Restaurant At the Restaurant 15. Symbols / Signs 15. Symbols / Signs 15. Symbols / Signs 15. Symbols / Signs 14. Telling Time 14. Telling Time 14. Telling Time 14. Telling Time 13. Making phone Calls 13. Making phone Calls 13. Making phone Calls 13. Making phone Calls 12. Distances / Directions 12. Distances / Directions 12. Distances / Directions 12. Distances / Directions 11. Days / Months / Years 11. Days / Months / Years Weather 11. Days / Months / Years 11. Days / Months / Years Weather 10. Cardinal and Ordinal 10. Cardinal and Ordinal Numbers 10. Cardinal and Ordinal 10. Cardinal and Ordinal Numbers At the Hotel At the Hotel At the Hotel At the Hotel 9. Appreciation and Gratitude 9. Appreciation and Gratitude 9. Appreciation and Gratitude 9. Appreciation and Gratitude 16. Abbreviation 16. Abbreviation 16. Abbreviation 16. Abbreviation At the Hospital At the Hospital At the Hospital At the Hospital At the Bank At the Bank At the Bank At the Bank At the Gas Station At the Gas Station At the Gas Station At the Gas Station At the Airport At the Airport At the Airport At the Airport 2. Leave Takings 2. Leave Takings 2. Leave Takings 2. Leave Takings 1. Greetings 1. Greetings 1. Greetings 1. Greetings 3. Welcome 3. Welcome 3. Welcome 3. Welcome การทักทาย การกล่าวคำอำลา การต้อนรับ การแนะนำตนเองและผู้อื่น การแสดงความยินดีและชมเชย การเชิญ การต้อนรับ/ปฏิเสธการเชิญ การขออนุญาต การอนุญาต การแสดงความเสียใจ การขอโทษ การยกโทษ การแสดงความขอบคุณ จำนวนนับ และลำดับที่ วัน เดือน ปี สภาพอากาศ ระยะทาง ทิศทาง การใช้โทรศัพท์ การบอกเวลา สัญลักษณ์ ป้ายประกาศ ที่ร้านอาหาร ที่โรงแรม ที่ห้างสรรพสินค้า ที่ท่าอากาศยาน ที่สถานีบริการน้ำมัน ที่ธนาคาร ที่โรงพยาบาล อักษรย่อ Easy English เลือกหัวข้อที่ต้องการ โปรดกด การสนทนาในโอกาศ ต่างๆ การสนทนาในโอกาศ ต่างๆ การสนทนาในโอกาศ ต่างๆ การสนทนาในโอกาศ ต่างๆCAI


ดาวน์โหลด ppt ชุด Easy English โดย โดย ดร. เกษพร อินทขันตี Exit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google