งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

For the Future Sustainable

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "For the Future Sustainable"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 For the Future Sustainable
MBA For the Future Sustainable High Performance & Competitiveness Of Organizations

2 Organization Development
Business Intelligence Balanced Scorecards Strategy ERP:Ent. Resource Planning CRM, STP, Mkt. Mix, Brands VCM & Supply Chain M. Performance Measurement Strategic Management Financial Mng., Marketing Mng., Operation Mng., Human Resource Mng.

3 Tips for Survival & Success in MBA.
1.ปรับตัว, นิสัย, พฤติกรรม (เรียน, อ่านหนังสือ, ทำงาน, นอน, กิน, ผลัดวัน, ฯลฯ) ทำตารางเวลา, วางแผน, บริหารเวลา, จัดPriority, ค้นหาเวลาที่ทิ้งเปล่า(sunk time) 2. เข้าเรียน, อย่าโดด เตรียมก่อนเรียน, ทบทวนหลังเรียน, ทำการบ้าน, ทำโน๊ตย่อ, ฯ.. 3. Reading capabilities (Speed, quality, quantity, efficiency, e-dictionary, ฯ..) SQ4R (Skimming, Questioning, Reading, Rethinking, Reanalyzing, Revising) 4. Other skills of learning (Listening, Writing, Communicating, Presenting, Questioning, Analyzing, Implementing, Decision making, Memorizing, ฯ..) 5. Health (สุขภาพกาย, สุขภาพจิต, กังวล, เครียด, มองโลกในแง่ดี- 2 ปี..เดี๋ยวเดียวเอง) 6. Relationship กับ advisors, lecturer, faculty members

4 Tips for Survival & Success in MBA.
7. Relationship กับ เพื่อนในห้อง, หลักสูตรMBA อื่นๆ 8. การเรียนในห้อง, การเรียนด้วยตัวเอง, และ การเรียนเป็นกลุ่ม (Assignment, Cases) 9. Case study (อ่านให้เข้าใจ, วิเคราะห์, ตอบคำถาม, ทางเลือก, ตัดสินใจ, รายงาน) 10. หลักสูตร 2 ปี (Prestudy, Core courses, Major , Elective … กลยุทธ์ต่างกัน?) 11. Examination (วางแผนดูหนังสือ เตรียมสอบ, สอบComprehensive, 7000, Thesis)

5 ตัวอย่าง “ตารางเวลา เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
: ตื่นนอน , กิจวัตรประจำวัน, ทบทวน/เตรียมบทเรียน/ทำการบ้าน .. : เดินทาง : ถึงOffice, ทบทวน/เตรียมบทเรียน/ทำการบ้าน, เตรียมงานOffice : ทำงาน Office : รับประทานอาหาร : ทบทวน/เตรียมบทเรียน/ทำการบ้าน/ทำโน๊ตย่อ : ทำงาน Office : เดินทางมา มกค.เพื่อเรียน, ทบทวน/เตรียมบทเรียน/ทวนโน๊ตย่อ : คุยสัมมนากับเพื่อน, ดูหนังสือห้องสมุด, คุยกับอาจารย์ : ตั้งใจเรียนในห้องเรียน อย่างจดจ่อมุ่งมั่น ไม่ใจลอย : เดินทางกลับบ้าน, พักผ่อน : กิจวัตรประจำวัน, ทบทวน/เตรียมบทเรียน/ทำการบ้าน, นอน

6 “เทคนิคการเรียนที่ดี” สำคัญกว่า “ไอคิวสูง” (ฉลาด สู้อึดไม่ได้ !!!)
เวลา เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด สำหรับ 2 ปี ของการเรียน MBA. ผู้จัดการที่ดี ต้องบริหารจัดการทรัพยากรใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ/ผล แบ่งเวลา ให้เป็น, ลำดับความสำคัญ - Priority, ทำสิ่งที่สำคัญ + เร่งด่วนที่สุด ก่อน ไม่ควรนำบทเรียน/กรณีศึกษา/การบ้าน มาทำในเวลาทำงาน หรือ เปิดบทเรียนออนไลน์เพื่อศึกษาในที่ทำงาน (แม้ว่าจะไม่มีใครเห็น)

7 ทัศนะเชิงบวก, กระตุ้นตัวเองตลอดเวลา, อย่าท้อถอย, มุ่งมั่นเพื่ออนาคต

8 *** เพียงหวังจะเฟื่องฟุ้ง ฤาจึงมุ่งมาศึกษา
เพียงเพื่อปริญญาเอาตัวรอดเท่านั้น ฤา. *** ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง ฉันจึงมาหาความหมาย ฉันหวังจะเก็บอะไรไปมากมาย สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว.

9


ดาวน์โหลด ppt For the Future Sustainable

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google