งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MBA For the Future Sustainable High Performance & Competitiveness Of Organizations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MBA For the Future Sustainable High Performance & Competitiveness Of Organizations."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MBA For the Future Sustainable High Performance & Competitiveness Of Organizations

2 Strategic Management Financial Mng., Marketing Mng., Operation Mng., Human Resource Mng. ERP:Ent. Resource Planning ERP:Ent. Resource Planning CRM, STP, Mkt. Mix, Brands VCM & Supply Chain M. VCM & Supply Chain M. Business Intelligence Balanced Scorecards Organization Development Strategy Performance Measurement

3 1. ปรับตัว, นิสัย, พฤติกรรม ( เรียน, อ่านหนังสือ, ทำงาน, นอน, กิน, ผลัดวัน, ฯลฯ ) ทำตารางเวลา, วางแผน, บริหารเวลา, จัด Priority, ค้นหาเวลาที่ทิ้งเปล่า (sunk time) 2. เข้าเรียน, อย่าโดด เตรียมก่อนเรียน, ทบทวนหลัง เรียน, ทำการบ้าน, ทำโน๊ตย่อ, ฯ.. 3. Reading capabilities (Speed, quality, quantity, efficiency, e-dictionary, ฯ..) SQ4R (Skimming, Questioning, Reading, Rethinking, Reanalyzing, Revising) 4. Other skills of learning (Listening, Writing, Communicating, Presenting, Questioning, Analyzing, Implementing, Decision making, Memorizing, ฯ..) 5. Health ( สุขภาพกาย, สุขภาพจิต, กังวล, เครียด, มองโลกในแง่ดี - 2 ปี.. เดี๋ยวเดียวเอง ) 6. Relationship กับ advisors, lecturer, faculty members Tips for Survival & Success in MBA.

4 7. Relationship กับ เพื่อนในห้อง, หลักสูตร MBA อื่นๆ 8. การเรียนในห้อง, การเรียนด้วยตัวเอง, และ การ เรียนเป็นกลุ่ม (Assignment, Cases) 9. Case study ( อ่านให้เข้าใจ, วิเคราะห์, ตอบ คำถาม, ทางเลือก, ตัดสินใจ, รายงาน ) 10. หลักสูตร 2 ปี (Prestudy, Core courses, Major, Elective … กลยุทธ์ต่างกัน ?) 11. Examination ( วางแผนดูหนังสือ เตรียมสอบ, สอบ Comprehensive, 7000, Thesis)

5 ตัวอย่าง “ ตารางเวลา เพื่อชีวิตที่ ดีกว่า ” 5-6.00 : ตื่นนอน, กิจวัตรประจำวัน, ทบทวน / เตรียมบทเรียน / ทำการบ้าน.. 6-7.00 : เดินทาง 7-8.30 : ถึง Office, ทบทวน / เตรียมบทเรียน / ทำ การบ้าน, เตรียมงาน Office 8.30-12.00 : ทำงาน Office 12.00-12.30 : รับประทานอาหาร 12.30-13.00 : ทบทวน / เตรียมบทเรียน / ทำ การบ้าน / ทำโน๊ตย่อ 13.00-16.30 : ทำงาน Office 16.30-17.30 : เดินทางมา มกค. เพื่อเรียน, ทบทวน / เตรียมบทเรียน / ทวนโน๊ตย่อ 17.30-18.00 : คุยสัมมนากับเพื่อน, ดูหนังสือ ห้องสมุด, คุยกับอาจารย์ 18.00-21.00 : ตั้งใจเรียนในห้องเรียน อย่างจด จ่อมุ่งมั่น ไม่ใจลอย 21.00-22.00 : เดินทางกลับบ้าน, พักผ่อน 22.00-24.00 : กิจวัตรประจำวัน, ทบทวน / เตรียม บทเรียน / ทำการบ้าน, นอน

6 “ เทคนิคการเรียนที่ดี ” สำคัญกว่า “ ไอคิวสูง ” ( ฉลาด สู้อึดไม่ได้ !!!) เวลา เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด สำหรับ 2 ปี ของการเรียน MBA. ผู้จัดการที่ดี ต้องบริหารจัดการทรัพยากรใช้ใน องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ / ผล แบ่งเวลา ให้เป็น, ลำดับความสำคัญ - Priority, ทำสิ่งที่สำคัญ + เร่งด่วนที่สุด ก่อน ไม่ควรนำบทเรียน / กรณีศึกษา / การบ้าน มาทำใน เวลาทำงาน หรือ เปิดบทเรียนออนไลน์เพื่อศึกษาในที่ ทำงาน ( แม้ว่าจะไม่มีใครเห็น )

7 ทัศนะเชิงบวก, กระตุ้นตัวเองตลอดเวลา, อย่าท้อถอย, มุ่งมั่นเพื่ออนาคต

8 *** เพียงหวังจะเฟื่องฟุ้ง ฤาจึงมุ่งมาศึกษา เพียงเพื่อปริญญาเอาตัวรอดเท่านั้น ฤา. *** ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง ฉันจึงมาหาความหมาย ฉันหวังจะเก็บอะไรไปมากมาย สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว.

9


ดาวน์โหลด ppt MBA For the Future Sustainable High Performance & Competitiveness Of Organizations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google